Η Κατερίνα Σπυριδάκη επικεφαλής του Κοινοβουλευτικού Τομέα Τουρισμού στο ΠΑΣΟΚ

Τα τελευταία χρόνια η κα Σπυριδάκη εργάζεται ως υπεύθυνη Εκδηλώσεων και Δημοσίων Σχέσεων σε ξενοδοχειακές εταιρείες με μεγάλο αριθμό ξενοδοχείων στο ενεργητικό τους, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην εμπειρία του φιλοξενούμενου και στην προβολή της ελληνικής φιλοξενίας.