Νέα ρύθμιση ανακούφισης για τα τουριστικά γραφεία – Η απόφαση του Υπ. Εργασίας

Αναστέλλεται η πληρωμή των τρεχουσών και καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών τους προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. για 6 μήνες