Φοροδιαφυγή στον τουρισμό: Θεσμικό κενό, νοοτροπία ή αναγκαιότητα;

Η απουσία ελαφρύνσεων περιορίζει τις δυνατότητες των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ολοένα και αυξανόμενου διεθνούς ανταγωνισμού.