Παραλίες: Τιμές ανάλογα με την ζήτηση

Αλλαλούμ με τις τιμές και τη νομοθεσία για τις παραλίες στη τουριστική Ελλάδα.