Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΥπερψηφίσθηκε το Νομοσχέδιο για το νέο θεσμικό πλαίσιο διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων
Μεταφορές

Υπερψηφίσθηκε το Νομοσχέδιο για το νέο θεσμικό πλαίσιο διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων

Ενοποιούνται οι δύο Επιτροπές Διερεύνησης Ατυχημάτων (αεροπορικών και σιδηροδρομικών) και συστήνεται νέος «Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών».

Τη σημασία του Νομοσχεδίου για το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διερεύνηση αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ασφάλεια των μεταφορών ανέδειξε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κ. Κώστας Καραμανλής, στη Βουλή, το οποίο και υπερψηφίσθηκε το απόγευμα της περασμένης Πέμπτης 19 Ιανουαρίου.

«Με το παρόν Νομοσχέδιο επιλύουμε μια σειρά από προβλήματα του παρελθόντος, ερχόμαστε να ενισχύσουμε τους κανόνες διερεύνησης, σύμφωνα με τις διεθνείς κι ευρωπαϊκές απαιτήσεις, δημιουργούμε για πρώτη φορά σκέλος διερεύνησης σιδηροδρομικών ατυχημάτων, κι όλα αυτά –το ξαναλέω με έμφαση– χωρίς καμία επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού», τόνισε ο κ. Καραμανλής.

Ενοποιούνται ειδικότερα οι δύο Επιτροπές Διερεύνησης Ατυχημάτων (αεροπορικών και σιδηροδρομικών) και συστήνεται νέος «Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών».

Εξασφαλίζεται έτσι η ανεξαρτησία ως προς τη διερεύνηση των ατυχημάτων και δυστυχημάτων, όπως προβλέπει ο σχετικός Ευρωπαϊκός Κανονισμός.

Πιο αναλυτικά το Νομοσχέδιο:

  • Ενοποιεί τις δύο Επιτροπές συστήνοντας έναν νέο Φορέα.
  • Ενοποιεί τα όργανα διοίκησης. Το νέο 5μελές Συμβούλιο θα αποτελείται από τρία μέλη (πρόεδρο κι άλλα δύο μέλη) αρμόδια για τα αεροπορικά δυστυχήματα, και δύο (Αντιπρόεδρο κι άλλο ένα μέλος) για τα σιδηροδρομικά.
  • Συνιστά εντός του υπουργείου Αυτοτελή Μονάδα Μελετών και Διερευνήσεων, η οποία θα αποτελείται από τρία Γραφεία (Αεροπορικών Ατυχημάτων, Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων, και Πρόληψης, Ανάλυσης και Στατιστικής), που θα στελεχωθούν από τους υπάρχοντες διερευνητές της ΕΔΑΑΠ.
  • Μετατάσσει τους διοικητικούς υπαλλήλους στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών κι αυτό με τη σειρά του θα τους διαθέτει στον νέο Φορέα, ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχει.
  • Ενισχύει το έργο των διερευνητών, παρέχοντάς τους οικονομικά κίνητρα.

Ο κ. Καραμανλής στάθηκε ιδιαίτερα σε τρία θετικά σημεία του νομοσχεδίου:

1ον: Ο νέος Οργανισμός θα διέπεται από πλήρες καθεστώς ανεξαρτησίας, όπως ορίζουν οι διεθνείς και οι ευρωπαϊκοί κανόνες. Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών απάντησε μάλιστα στο ΣΥΡΙΖΑ, που υποστήριξε ότι παραβιάζεται η αντικειμενικότητα επειδή ο υπουργός διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού. Διερωτήθηκε εάν παραβίαζε την αντικειμενικότητα και ο ΣΥΡΙΖΑ όταν διόριζε το Φεβρουάριο του 2019, τον πρόεδρο της Επιτροπής Διερεύνησης των Αεροπορικών Ατυχημάτων, ή όταν διόρισε την πρόεδρο της ΡΑΣ. Επισήμανε μάλιστα την αγαστή συνεργασία που έχει ο ίδιος με την πρόεδρο της ΡΑΣ και το σεβασμό του στις αρχές, ανεξαρτήτως της όποια πολιτικής προέλευσης του καθενός.

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών τόνισε εξαρχής ότι ο νέος φορέας έχει διοικητική αυτοτέλεια και λειτουργική ανεξαρτησία, όπως διευκρινίζεται στο άρθρο 3, ενώ στο άρθρο 10 προβλέπεται και η ύπαρξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας. Στο ερώτημα δε εάν στο εξωτερικό εφαρμόζεται κάτι αντίστοιχο, ο κ. Καραμανλής επισήμανε ότι σε άλλες χώρες οι Επιτροπές Διερεύνησης όχι μόνο ακολουθούν τη λογική αυτού του Νομοσχεδίου, αλλά στη Γερμανία, τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, η Επιτροπή Διερεύνησης λειτουργεί ως τμήμα του αντίστοιχου Υπουργείου Μεταφορών.

2ον: Το επίδομα Eurocontrol. «Όπως λαμβάνουν Eurocontrol οι υπάλληλοι της ΥΠΑ, της ΑΠΑ, της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, έτσι θα λαμβάνουν και οι διερευνητές των αεροπορικών ατυχημάτων», τόνισε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε: «Όταν βρεθούν διερευνητές για τα σιδηροδρομικά, τότε μπορούμε να σκεφθούμε την επιβολή ενός σιδηροδρομικού τέλους, υπέρ των διερευνητών. Αλλά αυτό είναι κάτι που θα το δούμε στο μέλλον».

3ον: Με το νομοσχέδιο παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα συνεργασίας με τρίτους διερευνητές και τεχνικούς συμβούλους, προκειμένου να καλυφθεί άμεσα η απουσία διερευνητών – ιδίως – στον τομέα των σιδηροδρομικών ατυχημάτων.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

08/06/2023
07/06/2023
06/06/2023
02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023