Ολ. Αναστασοπούλου: “Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας είναι η άμεση ανάγκη και προτεραιότητά μας”

Οι 5 πυλώνες που θα συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος συνοψίζονται α) στη δημιουργία ενός Data Hub – ψηφιακού κόμβου δεδομένων, β) στη συγκρότηση ψηφιακής ταυτότητας, γ) στην ανάπτυξη έξυπνων προορισμών όπως και δ) έξυπνων επιχειρήσεων, καθώς και ε) στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων.