“Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός 2023” – Οι προτάσεις που επιλέχθηκαν

Το 2023, ο θεσμός «Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός» εστιάζει στο μείζον ζήτημα, της κλιματικής αλλαγής για το παρόν και μέλλον του πλανήτη, αλλά και τις συνέπειές της, όχι μόνο στη ζωή μας, αλλά και στο πολιτιστικό απόθεμα, υλικό και άυλο.