Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΘετικές αλλαγές στα δικαιώματα των καταναλωτών από τις 13 Ιουνίου 2014
Τουρισμός και οικονομία

Θετικές αλλαγές στα δικαιώματα των καταναλωτών από τις 13 Ιουνίου 2014

Δεκατέσσερις ημέρες θα έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές για να επιστρέψουν κάποιο προϊόν που αγόρασαν μέσω Διαδικτύου και να λάβουν πίσω τα χρήματά τους, επειδή απλώς άλλαξαν γνώμη. Αυτό ισχύει και για αγορές τουριστικών υπηρεσιών, όπως πακέτα διακοπών και αεροπορικά εισιτήρια.

Δεκατέσσερις ημέρες θα έχουν στη διάθεσή τους οι καταναλωτές για να επιστρέψουν κάποιο προϊόν που αγόρασαν μέσω Διαδικτύου και να λάβουν πίσω τα χρήματά τους, επειδή απλώς άλλαξαν γνώμη. Εάν, μάλιστα, ο προμηθευτής δεν τους έχει ενημερώσει γι’ αυτό το δικαίωμα μπορούν να επιστρέψουν το προϊόν ακόμη και μέσα σ’ ένα χρόνο. Αυτά προβλέπονται σε απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, με την οποία ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η κοινοτική οδηγία 2011/83/ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών και θα ισχύσει από τις 13 Ιουνίου 2014.

Τα βασικότερα σημεία της υπουργικής απόφασης για την ενίσχυση των δικαιωμάτων του καταναλωτή είναι τα ακόλουθα:

  • Ο καταναλωτής έχει προθεσμία 14 ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει εάν έχει κάνει αγορές εξ αποστάσεως χωρίς να αναφέρει τους λόγους και με μοναδική επιβάρυνση τη δαπάνη επιστροφής του προϊόντος. Ο προμηθευτής από την πλευρά του οφείλει να επιστρέψει τα χρήματα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερώθηκε από τον καταναλωτή ότι υπαναχωρεί. Μάλιστα, προβλέπεται τυποποιημένο πανευρωπαϊκό έντυπο υπαναχώρησης.
  • Εάν ο προμηθευτής δεν έχει ενημερώσει τον καταναλωτή για το δικαίωμα υπαναχώρησης, τότε η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει 12 μήνες μετά την κανονική προθεσμία των 14 ημερών.
  • Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας του προϊόντος μόνο εάν ο ίδιος προέβη σε κακή χρήση αυτών. Για παράδειγμα, εάν αποσυσκευάσει το προϊόν για να δει πώς είναι και αν λειτουργεί δεν σημαίνει ότι μειώνει την αξία του.
  • Ο προμηθευτής παραδίδει στον καταναλωτή τα προϊόντα που ο τελευταίος έχει αγοράσει εντός 30 ημερολογιακών ημερών, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ τους.
  • Οι έμποροι πρέπει να αναφέρουν το συνολικό κόστος του προϊόντος (ΦΠΑ, έξοδα αποστολής). Οσοι αγοράζουν ηλεκτρονικά δε θα υποχρεώνονται να πληρώνουν επιβαρύνσεις ή άλλες δαπάνες εάν δεν έχουν ενημερωθεί κατάλληλα πριν κάνουν την παραγγελία.
  • Απαγορεύεται στον προμηθευτή να χρεώνει στους καταναλωτές για τη χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμής (π.χ. πιστωτική κάρτα) δαπάνη που υπερβαίνει το κόστος χρήσης αυτού του μέσου από τον ίδιο.
  • Όταν ο καταναλωτής επικοινωνεί τηλεφωνικώς με τον προμηθευτή δεν υποχρεούται να πληρώσει παραπάνω από τη βασική τιμή χρέωσης.
  • Σε περίπτωση που υπάρχουν προκαθορισμένες επιλογές (π.χ. προεπιλεγμένα τετραγωνίδια με πρόσθετες επιβαρύνσεις στην ηλεκτρονική αγορά αεροπορικών εισιτηρίων) ο καταναλωτής δικαιούται την επιστροφή αυτών των χρεώσεων εκτός εάν έχει δώσει ρητά τη συγκατάθεσή του.

Αναφέρεται ακόμη: “Οι υπηρεσίες μεταφορών καλύπτουν τη μεταφορά επιβατών και αγαθών. Η μεταφορά επιβατών θα πρέπει να εξαιρείται από το πεδίο εφαρμογής της παρούσας οδηγίας, καθόσον υπάγεται ήδη σε άλλη ενωσιακή νομοθεσία ή, στην περίπτωση των δημόσιων μέσων μεταφοράς και των ταξί, σε εθνικές ρυθμίσεις. Όμως, οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας για την προστασία των καταναλωτών από τις υπερβολικές επιβαρύνσεις για τη χρήση μέσων πληρωμής ή από τις κρυφές επιβαρύνσεις θα πρέπει να ισχύουν και για τις συμβάσεις μεταφοράς επιβατών. Ως προς τη μεταφορά αγαθών και την ενοικίαση αυτοκινήτων, που αποτελούν υπηρεσίες, οι καταναλωτές θα πρέπει να τυγχάνουν της προστασίας που προσφέρει η παρούσα οδηγία, με την εξαίρεση του δικαιώματος υπαναχώρησης”.

Κοινοτική Οδηγία 201183ΕΕ για τα δικαιώματα των καταναλωτών

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

02/10/2023
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023