Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΤουριστική ΥποδομήΓιώργος Καραγιάννης: Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί ως στο τέλος του 2023
Μεταφορές

Γιώργος Καραγιάννης: Το μετρό της Θεσσαλονίκης θα παραδοθεί ως στο τέλος του 2023

  • Ï Õöõðïõñãüò Õðïäïìþí êáé Ìåôáöïñþí, Ãéþñãïò ÊáñáãéÜííçò (3ïò Á), ç Áíáóôáóïðïýëïõ Ïëõìðßá (Ä), ÃåíéêÞ ÃñáììáôÝáò ÔïõñéóôéêÞò ÐïëéôéêÞò & ÁíÜðôõîçò, ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ Õðïõñãåßïõ Ðïëéôéóìïý Ãéþñãïò ÄéäáóêÜëïõ(Á), ï ÐåñéöåñåéÜñ÷çò Âïñåßïõ Áéãáßïõ, Êþóôáò Ìïõôæïýñçò (2ïò Ä), ï ÈáíÜóçò ÊïôôáñÜò (2ïò Á), äéåõèýíïí óýìâïõëïò ôçò ÓÔÁÓÕ, ï ÄçìÞôñçò Éáôñßäçò (3ïò Ä), Executive Director, Hellenic Ports Association êáé ç äçìïóéïãñÜöïò Öáßç ×ñõóï÷üïõ(Ê), óå ðÜíåë, ôçí 1ç çìÝñá óôï óõíÝäñéï ôçò Ïëõìðßáò, óôï ÆÜððåéï ÌÝãáñï, ÐÝìðôç 20 Ïêôþâñç 2022.

Ξεχωριστή αναφορά απο τον Γιώργο Καραγιάννη για τα έργα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τονίζοντας πώς το μέτρο της θεσσαλονίκης θα είναι έτοιμο εώς τα τέλη του 2023.

Ο ρόλος που παίζει η συνδεσιμότητα ανάμεσα σε αεροδρόμια, λιμάνια και σιδηρόδρομους στην περιφερειακή ανάπτυξη βρέθηκε στο επίκεντρο του Olympia Forum III που συνδιοργανώνει το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και η εφημερίδα Πατρίς, με τον Υφυπουργός αρμόδιο για θέματα Υποδομών, κ. Γιώργο Καραγιάννη να αναφέρεται στους τέσσερις άξονες για τις υποδομές της επόμενης μέρας. Μάλιστα, μιλώντας για τα έργα που εκκρεμούσαν όπως η Πατρών Πύργου, τόνισε ότι το έργο προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς. Παράλληλα, έκανε ξεχωριστή αναφορά στα έργα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που είχαν μείνει πίσω, αποκαλύπτοντας μεταξύ άλλων πως το μετρό στην συμπρωτεύουσα θα παραδοθεί τέλος του 2023. Σε ό,τι αφορά στο σιδηροδρομικό δίκτυο, υπογράμμισε ότι από φτωχός συγγενής μπορεί να εξελιχθεί σε μεγάλο πρωταγωνιστή ενώ στον τέταρτο άξονα αναφέρθηκε στα έργα που έχει ανάγκη η Περιφέρεια.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης που συντόνισε η δημοσιογράφος του ΑΝΤ1, κα. Φαίη Χρυσοχόου, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Τουρισμού, κα. Ολυμπία Αναστασοπούλου, υπογράμμισε την ανοδική πορεία του τουρισμού που έχει καταστήσει την Ελλάδα, νούμερο ένα προορισμό στον κόσμο αφού τα στοιχεία δείχνουν πως τα έσοδα και οι αφίξεις θα ξεπεράσουν τα επίπεδα του 2019.

Ο Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Γιώργος Διδασκάλου τόνισε ότι στόχος του Υπουργείου είναι να βοηθήσει και να στηρίξει την εθνική προσπάθεια για ανάπτυξη μέσω των υποδομών και για αυτό έχει προγραμματίσει έργα 600 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 400 είναι χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ.

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Κώστας Μουτζούρης, υπερτόνισε την ανάπτυξη των υποδομών σε όλη τη χώρα, χαρακτηρίζοντας την περιφέρειά του ένα μεγάλο εργοτάξιο ενώ πρόσθεσε πως στόχος πλέον δεν πρέπει να είναι η δημιουργία νέων λιμένων αλλά η στήριξη και η αναβάθμιση των υπαρχόντων.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ, κ. Αθανάσιος Κοτταράς, τόνισε ότι μετά από δύο χρόνια πανδημίας, οι Σταθερές Συγκοινωνίες κάνουν επανεκκίνηση με τον κόσμο στο πλευρό τους αφού οι πολίτες τις εμπιστεύονται και η πληρότητα αγγίζει τα επίπεδα του 2019.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, κ. Δημήτριος Ιατρίδης επιβεβαίωσε την ανοδική πορεία του τουρισμού στη χώρα ενώ σε ό,τι αφορά στις αφίξεις, έως το τέλος Σεπτεμβρίου, συνολικά στη χώρα καταγράφηκαν 3.800 αφίξεις με 3,4 εκατομμύρια έσοδα ενώ το Κατάκολο που βρέθηκε στην 6η θέση των λιμένων της χώρας κατέγραψε 138 αφίξεις και 176 χιλιάδες ευρώ έσοδα.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

01/12/2023
30/11/2023
29/11/2023
28/11/2023
27/11/2023
24/11/2023