Τελευταία νέα
ΑρχικήΘαλάσσιες ΜεταφορέςYachtingΚίνητρα και εκπτώσεις από τον ΟΛΠ στην παροχή υπηρεσιών κρουαζιέρας
Κερδοφόρο το 2011 για τον ΟΛΠ ΑΕ

Κίνητρα και εκπτώσεις από τον ΟΛΠ στην παροχή υπηρεσιών κρουαζιέρας

Σε πολιτική προσέλκυσης μεγάλων πελατών, εκπτώσεων νέων και χειμερινής περιόδου και καθιέρωση κανόνων προτεραιότητας εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων, προσανατολίζεται η διοίκηση του ΟΛΠ ΑΕ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ ΑΕ ενέκρινε ορισμένες τροποποιήσεις κινήτρων και εκπτώσεων στον Κανονισμό Χρήσης Λιμένος και Παροχής Υπηρεσιών Κρουαζιέρας, βάσει και των πρόσφατων ανταλλαγών απόψεων μεταξύ λιμένων κρουαζιέρας και εταιρειών. Ειδικότερα:

1. Πολιτική προσέλκυσης μεγάλων πελατών
α) Καθιερώνονται βάσει της ετήσιας επιβατικής κίνησης, έκπτωση επί της χρέωσης συστημάτων ελέγχου από 10% έως 30%.
β) Καθιερώνονται βάσει του ετήσιου αριθμού διελεύσεων επιβατών, εκπτώσεις επί της χρέωσης μεταφοράς χειραποσκευών από 5% έως 15%.

2. Πολιτική εκπτώσεων νέων και χειμερινής περιόδου
γ) συνεχίζουν να υφίστανται οι εκπτώσεις για παιδιά ηλικίας 4-12 ετών ύψους 50% επί της τιμής τιμολογίου
δ) συνεχίζουν να παρέχονται εκπτώσεις για φοιτητές και μαθητές ύψους 50%.
ε) Για όλους τους επιβάτες, οι οποίοι θα διακινούνται από Δεκέμβριο μέχρι Μάρτιο, θα παρέχονται πρόσθετες εκπτώσεις 30%.

3. Καθιέρωση κανόνων προτεραιότητας εξυπηρέτησης κρουαζιερόπλοιων
Καθιερώνεται βάσει δεδομένων με κριτήρια για την προσέγγιση, προσόρμιση και εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων, έτσι ώστε όλοι θα γνωρίζουν την προτεραιότητά τους από τις 25 Οκτωβρίου εκάστου έτους για όλον τον επόμενο χρόνο. Όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια κρουαζιέρας του 2012 θα βρίσκονται αναρτημένα στο διαδίκτυο. Για τυχόν εκπρόθεσμα προγράμματα αφίξεων καθώς και τυχόν έκτακτες επισκέψεις, οι σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται μέχρι 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.
Οι κανόνες προτεραιότητας αποτελούσαν κύριο αίτημα των εταιρειών κρουαζιέρας.

Σημειώνεται ότι το λιμάνι του Πειραιά διαθέτει 9 θέσεις πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων, οι οποίες θα αυξηθούν σε 11 εντός του 2012 και σε 17 μετά την επέκταση του νέου λιμένα κρουαζιερόπλοιων.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΟΛΠ ΑΕ, κ. Γιώργος Ανωμερίτης, “ήδη το λιμάνι του ΟΛΠ είναι το μεγαλύτερο λιμάνι κρουαζιέρας της Μεσογείου. Η επέκταση του θα συμβάλλει στην εξυπηρέτηση των κρουαζιερόπλοιων νέας γενιάς (350 μ. και άνω), ενώ οι νέοι Σταθμοί Επιβατών Κρουαζιέρας θα μπορούν να εξυπηρετούν ταυτοχρόνως 16.000 επιβάτες. Με επόμενες αποφάσεις θα προχωρήσουμε σε παραχωρήσεις μόνιμων θέσεων πρόσδεσης για μεγάλους πελάτες και εταιρικούς τερματικούς σταθμούς.

Σε κάθε περίπτωση ο μείζον στόχος του ΟΛΠ ΑΕ είναι να διατηρήσει την πρώτη θέση στην εξυπηρέτηση κρουαζιερόπλοιων στη Μεσόγειο, βελτιώνοντας θεαματικά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών του. Οι λιμενικές υπηρεσίες κρουαζιέρας βρίσκονται στο κέντρο του εταιρικού μας ενδιαφέροντος”.
 
Ακόμη, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 01/01/2011 έως 30/09/2011 (εννεάμηνου 2011), οι οποίες καταρτίσθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ ΑΕ, προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα σε σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2010:

1. Αύξηση κερδών προ φόρων: 353% (9.807.688 ευρώ, έναντι 2.777.203 ευρώ)
2. Αύξηση Καθαρών Κερδών: 298% (5.554.138 ευρώ, έναντι 1.856.200 ευρώ)
3. Κέρδη ανά μετοχή: 0,2222 (έναντι 0,0746)
4. Συνολικά έσοδα: μείωση κατά 12,27%, το οποίο όμως δεν είναι συγκρίσιμο μέγεθος με το 2010 λόγω υπεργολαβικής αμοιβής του Προβλήτα ΙΙ (Cosco) ποσού 18 εκατ. ευρώ και λόγω μη λειτουργίας του Προβλήτα Ι, το α΄ εξάμηνο του 2010.
5. Συνολικά έξοδα: παρουσίασαν μείωση 11,66%
6. Αμοιβές προσωπικού: εμφανίζουν μείωση 13,55%
7. Αποσβέσεις: αυξήθηκαν κατά 19,58% λόγω έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας του νέου Προβλήτα Ι Εμπορευματοκιβωτίων από 01/06/2011, η οποία οδήγησε στην αύξηση των παγίων περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας.
8. Μεταβολή ιδίων κεφαλαίων: Η καθαρή θέση λήξης περιόδου ανήλθε σε 154.055.031 ευρώ, έναντι 143.823.026 ευρώ.
9. Σύνολο ιδίων κεφαλαίων: 392.958.856 ευρώ.

Όπως δήλωσε ο κ. Ανωμερίτης, κατά την εισήγησή του προς το Δ.Σ., “μέσα σε μια εξαιρετικά δύσκολη περίοδο για τις διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές και παρά τα αρνητικά τομεακά αποτελέσματα στις εργασίες φορτοεκφορτώσεων εμπορευματοκιβωτίων και ναυπηγοεπισκευής (δεξαμενές), η συνολική οικονομική πορεία υπήρξε θετική, λόγω της θετικής συμπεριφοράς άλλων τομεακών εργασιών (κρουαζιέρα, car terminal) και κυρίως λόγω αυστηρού περιορισμού των λειτουργικών εξόδων και λοιπών δαπανών μισθοδοσίας, υπερωριών και διοίκησης. Η θετική οικονομική πορεία του Οργανισμού αναμένεται να συνεχισθεί και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Ο ΟΛΠ ΑΕ, ο οποίος σημειωτέον προωθεί ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα, θα εμφανίσει μια ακόμα κερδοφόρα χρονιά“.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023
19/09/2023