Παρουσίαση της επιλεγείσας αρχιτεκτονικής πρότασης για την επέκταση-αναβάθμιση του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου

Στο χώρο του σημερινού προκηπίου θα υπάρχει κήπος, μία πράσινη πλατεία, αλλά και ένα δεύτερο κτίριο, οργανικά συνδεδεμένο, αλλά όχι ανταγωνιστικό με το υφιστάμενο μνημείο.