ΤΑΙΠΕΔ – Λιμάνι Ηρακλείου: Ο όμιλος Grimaldi προτιμητέος επενδυτής

Ανακήρυξη Προτιμητέου Επενδυτή για την απόκτηση πλειοψηφικής συμμετοχής 67% στο μετοχικό κεφάλαιο του Οργανισμού Λιμένος Ηρακλείου Α.Ε. (Ο.Λ.Η. Α.Ε.).