Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΤουριστική ΥποδομήTÜV HELLAS: Ο πρώτος αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης για εγκαταστάσεις αναψυχής
Υποδομές

TÜV HELLAS: Ο πρώτος αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης για εγκαταστάσεις αναψυχής

Η σχετική απαίτηση «Ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας», πρόσφατα κατέστη υποχρεωτική στην Ελλάδα.

Η  TÜV HELLAS για να ανταποκριθεί στα υψηλά δεδομένα ασφάλειας των εγκαταστάσεων ψυχαγωγικών πάρκων (Λούνα Πάρκ) έγινε ο πρώτος ελληνικός φορέας, ο οποίος εγκρίθηκε από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με τον μοναδικό αριθμό “001” στο πεδίο του «Ελέγχου εξοπλισμού και διατάξεων ψυχαγωγίας», σύμφωνα με την  νέα ελληνική νομοθεσία Υ.Α 50116-ΦΕΚ2065Β’ 20.05.2020 και τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Καθώς η σχετική απαίτηση πρόσφατα κατέστη υποχρεωτική στην Ελλάδα, η πρωτιά της TÜV HELLAS (TÜV NORD) έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς έχει δεκαπενταετή εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο έχοντας επιθεωρήσει τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις ψυχαγωγικών πάρκων (Λούνα Πάρκ) σε Ελλάδα και πληθώρα άλλων καθώς και με σημαντική παρουσία στο  εξωτερικό  ως ενεργό μέλος του Amusement Rides Competence Center του TÜV NORD.

Η έγκριση αφορά τόσο στον αρχικό τεχνικό έλεγχο των σχετικών διατάξεων ψυχαγωγίας (Παιχνίδια Λούνα Πάρκ), που διενεργείται κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία, όσο και τον μετέπειτα  περιοδικό ή άλλο έκτακτο έλεγχο, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, για τις εγκαταστάσεις ψυχαγωγικών πάρκων στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες ψυχαγωγίας σε ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, από την 01/04/2023 όλες οι διατάξεις ψυχαγωγίας και οι σχετικές εγκαταστάσεις αυτών υποβάλλονται υποχρεωτικά σε Αρχικό Τεχνικό Έλεγχο πριν από την έναρξη της λειτουργίας τους, από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου και ταυτόχρονα εγκεκριμένο από το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο φορέας ελέγχει την συμμόρφωση ως προς τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των ισχυόντων Ευρωπαϊκών κανονισμών και συντάσσει σχετική έκθεση τεχνικού ελέγχου και παρέχει, για λόγους ιχνηλασιμότητας, σε κάθε διάταξη ψυχαγωγίας έναν μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης.

Μετά την έναρξη λειτουργίας, όλες οι διατάξεις ψυχαγωγίας υπόκεινται υποχρεωτικά σε περιοδικό έλεγχο, ο οποίος διενεργείται εντός 12 μηνών, ομοίως από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου όπου ελέγχει τη συμμόρφωση της διάταξης ψυχαγωγίας με την νομοθεσία και συντάσσεται  σχετική έκθεση τεχνικού ελέγχου.

Σημειώνεται ότι οι εκθέσεις τεχνικού ελέγχου υποβάλλονται  με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή.

Ο κ. Λάμπρος Ζάχος, Vice President Infrastructure της TÜV HELLAS (TÜV NORD) ανέφερε σχετικά: «Η ασφάλεια των χώρων αναψυχής είναι ύψιστης σημασίας και αδιαμφισβήτητη. Το όνομα του φορέα μας, η κατάρτιση των επιθεωρητών μας και  η πολυετής εμπειρία  μας στον τομέα αυτό αποτελεί εχέγγυο για την ποιότητα και την αξιοπιστία των ελέγχων μας. Καθώς πλέον η σχετική διαδικασία καθίσταται υποχρεωτική, δεσμευόμαστε ότι θα αξιοποιήσουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία μας, ώστε, ως πρώτος αναγνωρισμένος φορέας πιστοποίησης να προσφέρουμε τις βέλτιστες υπηρεσίες στους συνεργάτες μας».

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023