Βουλή – Μ. Κόνσολας: Οι 5+1 προτάσεις για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού

Ο αεροπορικός τουρισμός εντάσσεται στον τουριστικό στρατηγικό σχεδιασμό της χώρας.