Τελευταία νέα
HomeΟργανωτές ΤαξιδιώνTour OperatorsΑφερεγγυότητα τουριστικών εταιρειών: Ανάγκη περισσότερης προστασίας των ταξιδιωτών-καταναλωτών
Ερώτηση των Μ. Αγγελάκα και Ρ. Κράτσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αφερεγγυότητα τουριστικών εταιρειών: Ανάγκη περισσότερης προστασίας των ταξιδιωτών-καταναλωτών

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσαν με ερώτησή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ευρωβουλευτές της Ν.Δ, κ. Μανώλης Αγγελάκας και κα Ρόδη Κράτσα, για την προστασία του ταξιδιώτη-καταναλωτή και των ξενοδόχων, με αφορμή την πρόσφατη χρεοκοπία…

Τον κώδωνα του κινδύνου έκρουσαν με ερώτησή τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ευρωβουλευτές της Ν.Δ,<...>. κ. Μανώλης Αγγελάκας και κα Ρόδη Κράτσα, για την προστασία του ταξιδιώτη-καταναλωτή και των ξενοδόχων, με αφορμή την πρόσφατη χρεοκοπία ενός εκ των μεγαλυτέρων τουριστικών εταιρειών της Βρετανίας, του XL Leisure Group, αλλά και την πτώχευση, στο παρελθόν, άλλων ευρωπαϊκών κολοσσών με ανάλογες δραστηριότητες.

Απαντώντας στους προβληματισμούς των Ελλήνων Ευρωβουλευτών, όσον αφαρά τόσο στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο προστασίας ταξιδιωτών και ξενοδόχων που πέφτουν θύματα παρόμοιων καταστάσεων και τις επιπτώσεις που έχει το συγκεκριμένο φαινόμενο στην τουριστική αγορά , όσο και τα μέτρα που λαμβάνονται, η Επίτροπος Meglena Kuneva, αρμόδια για θέματα προστασίας καταναλωτών, τόνισε: “Οι διοργανωτές οργανωμένων περιηγήσεων είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, ώστε να εξασφαλίζουν, σε περίπτωση αφερεγγυότητας, τον επαναπατρισμό των ταξιδιωτών και την επιστροφή των χρημάτων που έχουν καταβληθεί”. Παρ`όλα αυτά, το υφιστάμενο κοινοτικό καθεστώς παρουσιάζει κενά, αφού σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων πληγούν από την χρεοκοπία ενός τουριστικού πρακτορείου, “θα πρέπει να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας”, τονίζουν ο κ. Αγγελάκας και η κα Κράτσα, δεδομένου ότι δεν υφίσταται συγκρίσιμη νομοθεσία της ΕΕ.

Αναφορικά με την καταγραφή του αντικτύπου που έχουν στην τουριστική ανάπτυξη και στην οικονομία των κρατών μελών ανάλογες καταστάσεις, η Επιτροπή δε διαθέτει επαρκή στοιχεία αξιολόγησης των επιπτώσεων, εφόσον ο τουρισμός αποτελεί κυρίως εθνική αρμοδιότητα.

Οι δυο ευρωβουλευτές, σημειώνουν ότι ο τελευταίος κανονισμός (31/10/2008) για τους κοινούς κανόνες εκμετάλλευσης των αεροπορικών υπηρεσιών στην Κοινότητα, ενισχύει σημαντικά τα χρηματοοικονομικά κριτήρια για την έγκριση και την εγκυρότητα των αδειών εκμετάλλευσης των αερομεταφορέων. Επίσης, απλοποιεί και βελτιωνει την οικονομική παρακολούθηση των αερομεταφορέων από τις εθνικές αρχές, συμβάλλοντας έτσι στην προστασία των επιβατών που θίγονται από παρόμοια αιφνίδια διακοπή υπηρεσιών.

Ένα από τα θέματα της οδηγίας για τα οργανωμένα ταξίδια αποτελούν και οι συνέπειες που μπορεί να επιφέρει η χρεωκοπία των τουριστικών υπηρεσιών στους καταναλωτές, θέμα το οποίο και θα αποτελέσει πρόταση αναθεώρησης από την Επιτροπή το 2010. Αντίθετα, όσον αφορά στους καταναλωτές που δεν αγοράζουν πακέτα οργανωμένων ταξιδιών αλλά μόνον αεροπορικά εισιτήρια, η Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια μελέτη, τα αποτελέσματα της οποίας θα γνωστοποιηθούν στο τέλος του 2008.

19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024