Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑναβάθμιση της εκπροσώπησης της Ελλάδας στην Επιτροπή ICAO CAEP
Αερομεταφορές

Αναβάθμιση της εκπροσώπησης της Ελλάδας στην Επιτροπή ICAO CAEP

Η Ελλάδα αναβαθμίζει την εκπροσώπησή της στην Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Αεροπορία του ICAO (ICAO CAEP) ως Πλήρες Μέλος με δικαίωμα ψήφου ήδη από 4 Ιουνίου 2021, με εκπρόσωπο την κα Κωνσταντίνα Χρυσικοπούλου, αναπλ. προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της ΥΠΑ.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει την αναβάθμιση της εκπροσώπησης της Ελλάδας στην Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Αεροπορία του ICAO (ICAO CAEP), από το καθεστώς του Παρατηρητή (Observer) σε πλήρες Μέλος (Member) με δικαίωμα ψήφου.

Ειδικότερα, η ΥΠΑ εκπροσωπεί την Ελλάδα με αδιάλειπτη και εποικοδομητική παρουσία στην Επιτροπή ICAO Committee in Aviation Environmental Protection (CAEP) από το 2010.

Μετά από εισήγηση της Μόνιμης Αντιπροσώπου της Ελλάδας στον ICAO πρέσβεως κας Μαρίας Σαράντη και Απόφαση του Συμβουλίου του ICAO, η Ελλάδα αναβαθμίζει την εκπροσώπησή της στην Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Αεροπορία του ICAO (ICAO CAEP) ως Πλήρες Μέλος με δικαίωμα ψήφου ήδη από 4 Ιουνίου 2021, με εκπρόσωπο την κα Κωνσταντίνα Χρυσικοπούλου, αναπλ. προϊσταμένη του Τμήματος Προστασίας Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Η Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Αεροπορία είναι Τεχνική Επιτροπή του Συμβουλίου του ICAO, ιδρύθηκε το 1983 και συνδράμει το Συμβούλιο στη διαμόρφωση Προτύπων και Πρακτικών αναφορικά με το αποτύπωμα της αεροπορίας στο κλίμα και στο περιβάλλον και πιο συγκεκριμένα με τον αεροπορικό θόρυβο, την ποιότητα της ατμόσφαιρας και τη δέσμη μέτρων για τη μείωση των εκπομπών CO2 από τις δραστηριότητες της διεθνούς πολιτικής αεροπορίας. Αυτά τα Πρότυπα και οι Πρακτικές αποτελούν βάση για τη διαμόρφωση του εθνικού και ενωσιακού νομοθετικού πλαισίου στον τομέα των Αερομεταφορών.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

12/04/2024
11/04/2024
10/04/2024
09/04/2024
08/04/2024
05/04/2024