Τελευταία νέα
ΑρχικήΟργανωτές ΤαξιδιώνTour OperatorsΔράσεις του κυπριακού Υφυπουργείου Τουρισμού για τη διαχείριση της κρίσης λόγω Thomas Cook
Κύπρος

Δράσεις του κυπριακού Υφυπουργείου Τουρισμού για τη διαχείριση της κρίσης λόγω Thomas Cook

Το υφυπουργείο θα προβεί το επόμενο τρίμηνο σε προωθητικές ενέργειες για την προσέλκυση αφίξεων της τελευταίας στιγμής (π.χ. σε Ισραήλ, Λίβανο και Ιορδανία). Από αυτές τις αγορές υπάρχει σημαντική αεροπορική σύνδεση. Επίσης, βρίσκεται σε διαβούλευση με άλλους TOs από τη Βρετανία, για αντικατάσταση ορισμένων ναυλωμένων πτήσεων από αυτήν την αγορά.

 

Το Υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου, λόγω των τελευταίων γεγονότων που έχουν επισυμβεί με την κατάρρευση της Thomas Cook, επιθυμεί για άλλη μια φορά να εκφράσει τη στήριξη του, προς το σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας μας που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα στον τομέα του τουρισμού.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού, βάσει ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού, και πάντοτε  σε συνεργασία με όλους τους φορείς του ιδιωτικού τομέα, εργάζεται από την αρχή του χρόνου εντατικά και μεθοδικά προκειμένου να διευρύνει τις αγορές τουριστών από όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες, αλλά και να αυξήσει  τις ροές εγχώριου τουρισμού, με απώτερο σκοπό να περιορίσει έτσι, μεταξύ άλλων, την εξάρτηση της χώρας από συγκεκριμένες αγορές και, κατ’επέκταση, από μικρό αριθμό οργανωτών ταξιδίων.

Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με ανάλογες ενέργειες που είχε προβεί παλαιότερα το αρμόδιο τότε Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και ο Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού, περιόρισαν σε σημαντικό βαθμό τον αρνητικό αντίκτυπο που έχει στην οικονομία της χώρας και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα, η κατάρρευση διεθνών τουριστικών οργανισμών.
Για τον περαιτέρω περιορισμό της εξάρτησης αλλά κυρίως την αύξηση των εισροών τουριστών προς τη χώρα μας και την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, το υφυπουργείο έχει εφαρμόσει διάφορες πολιτικές και μέτρα, τα οποία αποσκοπούν άμεσα στην ενίσχυση των τουριστικών επιχειρήσεων.
Υπενθυμίζεται ότι, το υφυπουργείο, μεταξύ άλλων, έχει προβεί και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες για προσέλκυση επισκεπτών από το εξωτερικό:
  • τη σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με μεγάλους οργανωτές ταξιδιών του εξωτερικού,
  • τη δημιουργία κοινών τουριστικών πακέτων με γειτονικές χώρες. Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, ύστερα από μία εντατική προσπάθεια τριών και πλέον μηνών συλλογής πληροφοριών, ανάλυσης, διαβούλευσης και επαφών, η Κύπρος κατέληξε σε σχετικές συμφωνίες με γειτονικές χώρες (Ελλάδα, Ισραήλ, Αίγυπτο, Ιορδανία, και Λίβανο) για την προώθηση κοινών πακέτων διακοπών.
  • την πραγματοποίηση κοινών διαφημιστικών εκστρατειών και ενεργειών προβολής στο εξωτερικό με διεθνείς ταξιδιωτικούς και αεροπορικούς οργανισμούς
  • την αναβάθμιση του τρόπου πραγματοποίησης των εκστρατειών προώθησης της Κύπρου ως τουριστικού προορισμού
  • τη βελτίωση της συνδεσιμότητας με υφιστάμενες αλλά κυρίως με νέες αγορές.
  • την προώθηση ειδικών μορφών τουρισμού και γενικά τη βελτίωση και τον εμπλουτισμό της ποικιλίας και της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος
  • το σχεδιασμό και την αξιοποίηση ενός νέου branding για τη χώρα μας

Το  υφυπουργείο σκοπεύει να ενισχύσει και να εντατικοποιήσει ακόμα περισσότερο τις δράσεις του το αμέσως επόμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, θα προβεί στην επόμενη τριμηνία σε προωθητικές ενέργειες για την προσέλκυση αφίξεων της τελευταίας στιγμής (π.χ. σε Ισραήλ, Λίβανο και Ιορδανία). Από αυτές τις αγορές υπάρχει σημαντική αεροπορική σύνδεση, η οποία αν αξιοποιηθεί από όλους μπορεί να μετριάσει τις επιπτώσεις από την κατάρρευση της Thomas Cook. Επίσης, βρίσκεται σε διαβούλευση με άλλους TOs από τη Βρετανία, για αντικατάσταση ορισμένων ναυλωμένων πτήσεων από αυτή την αγορά.  Όλες αυτές οι ενέργειες προϋποθέτουν τη χρήση αυξημένων οικονομικών και ανθρώπινων πόρων, τους οποίους θα επενδύσει το υφυπουργείο.

Πέρα, όμως, από τις πιο πάνω ενέργειες, το Υφυπουργείο Τουρισμού επιθυμεί να διαβεβαιώσει όλους τους τουριστικούς φορείς ότι, σε συνεργασία και με άλλα υπουργεία, παρακολουθούν συνεχώς την όλη κατάσταση και εξετάζουν όλους τους οικονομικά και νομικά εφικτούς τρόπους για στήριξη του τουριστικού τομέα και κατ’επέκταση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού βρίσκεται, επίσης, στη διάθεση των Συνδέσμων που αντιπροσωπεύουν τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας, με σκοπό να κατευθύνει τους ίδιους και τα μέλη τους, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων και ευκαιριών που δημιουργεί  το Υφυπουργείο, με τα μέτρα που έχει ήδη εφαρμόσει και εφαρμόζει τα οποία έχουν αναλυθεί πιο πάνω, για πραγματοποίηση δικών τους ενεργειών για προσέλκυση εγχώριων και ξένων επισκεπτών (όπως για παράδειγμα την αξιοποίηση των κοινών πακέτων με γειτονικές χώρες, την αυξημένη συνδεσιμότητα με διάφορους προορισμούς, την παροχή ειδικών τιμολογιακών πακέτων σε κύπριους  κ.α.).
Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

21/03/2023
20/03/2023
17/03/2023
16/03/2023
15/03/2023
14/03/2023