Δήμος Ρεθύμνης: Η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής τουριστικής ανάπτυξης για το 2023

Κύριο θέμα της συνεδρίασης αποτέλεσε το marketing plan και ο στρατηγικός σχεδιασμός της νέας χρονιάς.