Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςECTAA: Κοινή πρόσκληση για υποχρεωτικό σύστημα προστασίας κατά της αφερεγγυότητας στον αεροπορικό τομέα
Μια πρωτοβουλία για την προστασία των επιβατών

ECTAA: Κοινή πρόσκληση για υποχρεωτικό σύστημα προστασίας κατά της αφερεγγυότητας στον αεροπορικό τομέα

Οι συνυπογράφοντες τονίζουν ότι η αποτελεσματική προστασία όλων των παραγόντων που επηρεάζονται από την πτώχευση μιας αεροπορικής εταιρείας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού μηχανισμού προστασίας κατά της αφερεγγυότητας στον αεροπορικό τομέα

Σε ανοιχτή επιστολή που δόθηκε στη δημοσιότητα, η ECTAA και η eu travel tech, μαζί με οργανώσεις που εκπροσωπούν Ευρωπαίους καταναλωτές και ασφαλιστικούς παρόχους, προέτρεψαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει στην πρωτοβουλία «βελτιωμένη προστασία των επιβατών και των δικαιωμάτων τους» την υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών να παρέχουν οικονομικές εγγυήσεις για την κάλυψη των υποχρεώσεών τους έναντι των επιβατών σε περίπτωση αφερεγγυότητας.

Όπως συμβαίνει με άλλους παρόχους σε διάφορους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας, οι αεροπορικές εταιρείες θα πρέπει να φέρουν το βάρος της κάλυψης των κινδύνων που απορρέουν από τις δικές τους δραστηριότητες. Για τους συνυπογράφοντες, ούτε οι καταναλωτές ούτε οι φορολογούμενοι ή οι πάροχοι εγγυήσεων για τα ταξιδιωτικά πακέτα θα πρέπει να είναι υπόλογοι για την κακή διαχείριση των εταιρειών.

Όπως επισημαίνεται στην επιστολή, οι ξαφνικές εξαφανίσεις αεροπορικών εταιρειών δεν είναι σπάνιο φαινόμενο και έχουν μάλιστα πολλαπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια. Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2020, μεταξύ 2011 και 2019, 87 αεροπορικές εταιρείες πτώχευσαν, επηρεάζοντας 5,6 εκατομμύρια καταναλωτές. Η κρίση του COVID-19 έθεσε τα οικονομικά των αεροπορικών εταιρειών υπό πρόσθετη πίεση. Ως εκ τούτου, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι, στην τρέχουσα αβέβαιη εποχή στην Ευρώπη, οι αναλυτές εξακολουθούν να ανησυχούν για πτωχεύσεις αεροπορικών εταιρειών ή για σοβαρά ζητήματα ρευστότητας.

Οι συνυπογράφοντες τονίζουν ότι η αποτελεσματική προστασία όλων των παραγόντων που επηρεάζονται από την πτώχευση μιας αεροπορικής εταιρείας μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού μηχανισμού προστασίας κατά της αφερεγγυότητας στον αεροπορικό τομέα. Άλλα μέτρα που εξετάζονται, όπως η ενθάρρυνση των καταναλωτών να αγοράζουν ταξιδιωτική ασφάλιση ή ο ορισμός ειδικών εθνικών αρχών για να ασχολούνται με τους επαναπατρισμούς, προκειμένου να αποκαθίστανται οι διαταραχές και oι οικονομικές ζημίες που προκαλούνται από την αφερεγγυότητα αεροπορικών εταιρειών, δεν θα ήταν δίκαια ούτε για τους καταναλωτές ούτε για τα κράτη μέλη και τους φορολογούμενους αντίστοιχα.

«Οι ταξιδιωτικοί πράκτορες και οι διοργανωτές οργανωμένων ταξιδιών υποστηρίζουν εδώ και καιρό την εισαγωγή υποχρεώσεων προστασίας κατά της αφερεγγυότητας για τις αεροπορικές εταιρείες, αντικατοπτρίζοντας τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην Οδηγία για τα οργανωμένα ταξίδια. Το Οδηγία αυτή μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, καθώς η Επιτροπή μπορεί να υιοθετήσει το παράδειγμα του ταμείου εγγυήσεων που έχει ιδρυθεί εδώ και χρόνια στη Δανία», δήλωσε ο Eric Drésin, Γενικός Γραμματέας της ECTAA.

«Η δημιουργία υποχρεωτικής προστασίας κατά της αφερεγγυότητας των αεροπορικών εταιρειών θα πρέπει να συνδυαστεί με την ενίσχυση της εποπτείας της αδειοδότησης των αερομεταφορέων της ΕΕ, όμως η ενισχυμένη παρακολούθηση δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει την ανάγκη για υποχρεωτική προστασία κατά της αφερεγγυότητας των αεροπορικών εταιρειών», κατέληξε ο Emmanuel Mounier, Γενικός Γραμματέας της eu travel tech.

Υπεύθυνη Ροής - TraveldailyNews Greece & Cyprus | + Άρθρα

Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης, δημοσιογράφος σε καθημερινές e-εφημερίδες και απόφοιτη του τμήματος δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

08/06/2023
07/06/2023
06/06/2023
02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023