Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοί‘Silver Guide’ – Τουρισμός για όλους, χωρίς όρια
Τουρισμός 3ης ηλικίας

‘Silver Guide’ – Τουρισμός για όλους, χωρίς όρια

Προσέλκυση τουριστών μεγαλύτερων ηλικιών: η μεγάλη πρόκληση στη νέα εποχή του ελληνικού τουρισμού.

Η ταξινόμηση των τουριστών και των τουριστικών συμπεριφορών ανά ηλικιακές ομάδες είναι σχετικά πρόσφατη στο τουριστικό μάρκετινγκ, όπου κυρίως η εστίαση γίνεται στις ειδικές δραστηριότητες ή σε θεματικές μορφές τουρισμού.

Η επιστημονική ομάδα του έργου “Silver Guide” διοργάνωσε πρόσφατα εκδήλωση παρουσίασης των αποτελεσμάτων της πολυδιάστατης έρευνας, που υλοποίησε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αντικείμενο τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις τουριστών μεγαλύτερων ηλικιών σε σχέση με την περιοχή που επιλέγουν για τις διακοπές τους.

To “Silver Guide” υλοποιείται μέσω της συνεργασίας των εταιρειών MOBICS (Συντονιστής του έργου) και TETRAGON, εξειδικευμένων σε θέματα επιστημονικής έρευνας και τεχνολογίας και της ΑΜΚΕ “50 και Ελλάς”, οργάνωσης με πολυετή εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης φορέων, επαγγελματιών και ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους (Β’ κύκλος της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ ) και έχει ως βασικό στόχο την ανάπτυξη του “ασημένιου τουρισμού” και την επέκταση της τουριστικής περιόδου στη χώρα μας.

Οι στόχοι της επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου, της μεγέθυνσης της τουριστικής αγοράς και της εξειδίκευσης της τουριστικής προσφοράς, είναι μέρος της πολιτικής τουριστικής ανάπτυξης επί πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα. Ομως δυστυχώς υστερούμε στην οργανωμένη εφαρμογή δράσεων για να το πετύχουμε. Τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη έχει δώσει έμφαση στη προσέγγιση κυρίως των νεώτερων ηλικιακών ομάδων που είναι πιο “τεχνολογικά κατηρτισμένες”, όπως οι millennials (18-34) και οι generation X (35-50), θεωρώντας ότι οι μεγαλύτερες ηλικίες, είναι λιγότερο καταρτισμένες και άρα δυσκολότερα προσεγγίσιμες ομάδες.

Στην εκδήλωση του ερευνητικού έργου “Silver Guide”, μέσω της έρευνητικής διαδικασίας, τεκμηριώθηκαν ουσιαστικά οι ευοίωνες προοπτικές και τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η Ελλάδα από την προσέλκυση των μεγαλύτερων ηλικιακά ομάδων.

Κύριος σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η ανάπτυξη μιας εξειδικευμένης τεχνολογικής πλατφόρμας που θα υποστηρίξει δυναμικά την τουριστική αγορά, τους τουριστικούς φορείς και μεμονωμένους χρήστες, προσφέροντας δυνατότητες ανάπτυξης εξειδικευμένων προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και εκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων. Δυνατότητες που θα συμβάλλουν στη βέλτιστη, ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών μεγαλύτερης ηλικίας, στην ανάπτυξη του “ασημένιου” τουρισμού και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ο τουρισμός 3ης ηλικίας ή ασημένιος τουρισμός, αποτελεί πλέον, ένα σημαντικό μέρος της τουριστικής βιομηχανίας σε πολλές αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες. Άλλωστε, στοιχεία της EUROSTAT αναφέρουν ότι οι τουρίστες ηλικίας 65 ετών και άνω αντιπροσώπευαν σχεδόν 1 στις 4 τουριστικές διανυκτερεύσεις για ιδιωτικούς σκοπούς που έκαναν οι κάτοικοι της ΕΕ το 2019. Η ελληνική όμως αγορά δεν έχει δώσει μέχρι στιγμής την απαιτούμενη προσοχή στη σημαντική αυτή κοινωνική ομάδα τουριστών.

Από πρόσφατα στατιστικά δεδομένα της Eurostat προκύπτει ότι οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες αυξήθηκαν πληθυσμιακά την τελευταία 15ετία, ιδιαίτερα στην Ευρώπη, ενώ μειώθηκαν οι μικρότερες ηλικιακές ομάδες, η δε αύξηση προβλέπεται να είναι ακόμη μεγαλύτερη προς το έτος 2100.

Στη συγκεκριμένη υστέρηση αξιοποίησης των δυνατοτήτων της συγκεκριμένης αγοράς στοχεύει το έργο “Silver Guide”, προσεγγίζοντας ολιστικά το θέμα και υποστηρίζοντας την τουριστική αγορά να αναπτύξει εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται ουσιαστικά στις ανάγκες και επιθυμίες τουριστών μεγαλύτερης ηλικίας, προσελκύοντας τους τη χώρα μας.

Στην εποχή που το διαδίκτυο είναι πλέον αναπόσπαστο μέλος του τουριστικού μάρκετινγκ, το Έργο “Silver Guide” συνδυάζει την εφαρμογή υψηλής τεχνολογίας με την πραγματοποίηση μιας εξειδικευμένης επιστημονικής έρευνας που διερεύνησε τα χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και τις ταξιδιωτικές προτιμήσεις τουριστών “μεγαλύτερης ηλικίας”. Το πρώτο μέρος της έρευνας πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολoγίων, σε τέσσερεις χώρες του εξωτερικού (Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία, Αυστραλία). Στο δεύτερο μέρος, η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε τρεις πόλεις της ηπειρωτικής Ελλάδας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα) και στην Κρήτη, σε περίπου 1.600 τουρίστες, διαφορετικών ηλικιακών ομάδων (55-64 ετών, 65-74 ετών και άνω των 75 ετών) και εθνικοτήτων. Επίσης υποστηρίχθηκε με πρόσθετη έρευνα μέσω συνεντεύξεων αρμοδίων φορέων, για την καταγραφή υποδομών και σχετικών υπηρεσιών καθώς και αποτρεπτικών παραγόντων που επηρεάζουν την ανάπτυξη του τουρισμού 55+.

Η εναρκτήρια εκδήλωση για το Έργο “Silver Guide” πραγματοποιήθηκε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, στο πλαίσιο του Stay Active Festival (πρωτοβουλία της ΑΜΚΕ “50+ Hellas”), που στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τη σημασία της ενεργής ζωής μετά τα 50 και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

Την ημερίδα χαιρέτισαν, εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής ο κ. Γεώργιος Δημόπουλος, αντιπεριφερειάρχης Κεντρικού Τομέα Αθηνών και ο κ. Γιώτης Ιωαννίδης, εκπρόσωπος της εταιρείας ΤETRAGON, εταίρου στο έργο “Silver Guide”.

Την παρουσίαση των χαρακτηριστικών και των στόχων του έργου έκανε ο δρ. Βασίλης Τσέτσος, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας MOBICS, η οποία έχει αναλάβει και τον συντονισμό του.

Στη συνέχεια η δρ. Αθηνά Τσουμάκη, σύμβουλος Εκπαίδευσης και Σταδιοδρομίας και μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής της ΑΜΚΕ “50+ Hellas”, ανέλυσε τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα της έρευνας που οργανώθηκε και υλοποιήθηκε με τη συνεργασία της δρος Μυρτούς-Μαρίας Ράγγα, διευθύνουσας συμβούλου της ΑΜΚΕ “50+ Hellas”.

Μετά τις παρουσιάσεις ακολούθησε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση, σε πάνελ ειδικών σε τουριστικά θέματα, υποβλήθηκαν ερωτήσεις από το κοινό και πραγματοποιήθηκε εποικοδομητικός διάλογος και ανταλλαγή απόψεων.

Στο πάνελ συμμετείχαν (κατά σειρά τοποθέτησης) η δρ. Ράγγα, ο κ. Χρήστος Πετρέας, εμπειρογνώμων – σύμβουλος Περιφερειακής και Τουριστικής Ανάπτυξης και Μάρκετινγκ, η κα Μαρία Μαστρονικόλα, PR-CSR Executive του Ομίλου Aldemar Resorts που εκπροσώπησε τον κ. Αλέξανδρο Αγγελόπουλο, διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου Aldemar και ο κ. Λευτέρης Λαζάρου, διακεκριμένος και βραβευμένος με αστέρι Michelin, σεφ και ιδιοκτήτης του εστιατορίου “Βαρούλκο Seaside”.

Τη διαδιακασία συντόνισε η σύμβουλος Επικοινωνίας κα Έλενα Παπαδοπούλου.

Η συζήτηση περιστράφηκε- αντλώντας θέματα και από την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας στις προοπτικές, στις ανάγκες, στις εφαρμοζόμενες πρακτικές και στους τρόπους καλύτερης προσέγγισης της μεγάλης πληθυσμιακής ομάδας των τουριστών μεγαλύτερων ηλικιών. Τα μέλη του πάνελ απάντησαν σε ερωτήσεις και πρόβαλαν τις δικές τους προτάσεις και ιδέες.

Ενδεικτικά, συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα, που άπτονται των στόχων του έργου και προωθούν την καθιέρωση της Ελλάδας ως ποιοτικό και ασφαλή τουριστικό προορισμό και για άτομα μεγαλύτερης ηλικίας:

  • Η ανάπτυξη νέων εξειδικευμένων υπηρεσιών και προϊόντων, αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες ηλεκτρονικές υποδομές
  • Η αναβάθμιση στις γνώσεις και στις δεξιότητες των εργαζομένων της τουριστικής αγοράς
  • Η λήψη διαφόρων μέτρων για τη θέσπιση κριτηρίων πιστοποίησης υποδομών και υπηρεσιών που απευθύνονται σε μεγαλύτερες ηλικίες
  • Η καταγραφή και προβολή των πιστοποιημένων υποδομών και υπηρεσιών με δυνατότητα συνεχούς αξιολόγησης από τους χρήστες
  • Η ενίσχυση δράσεων για την προσέλκυση επισκεπτών μεγαλύτερης ηλικίας στη χώρα μας και για την επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου στην Ελλάδα.

Τα ενδιαφέροντα στοιχεία τόσο της έρευνας όσο και των συζητήσεων θα αποτελέσουν βασική υποδομή για την ανάπτυξη της καινοτόμου τεχνολογικής πλατφόρμας και των εξειδικευμένων προιόντων και υπηρεσιών που θα προσφέρει το έργο “Silver Guide”, τα οποία περιμένει, με μεγάλο ενδιαφέρον, η τουριστική αγορά.

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Stay Active, εκτός της εναρκτήριας εκδήλωσης του ‘Silver Guide”, πραγματοποιήθηκε μία ενδιαφέρουσα σειρά ειδικών Διαδραστικών Εργαστηρίων, με την ακόλουθη θεματολογία:

  • “Μένουμε σε φόρμα ταξιδεύοντας!”, όπου η γυμνάστρια Ελένη Καρρά παρουσίασε εύκολους τρόπους να γυμναζόμαστε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας.
  • “Μένουμε μακριά από ταξιδιωτικές απάτες”, όπου ομιλητές από τα Ellinika Hoaxes και την ΑΜΚΕ “50+ Hellas”, στο πλαίσιο του προγράμματος ERASMUS + “DIGITOL”, αναφέρθηκαν στο πώς τις αναγνωρίζουμε και πώς μπορούμε να προστατευτούμε ενώ ταξιδεύουμε – ένα Διαδραστικό Εργαστήρι με συμμετοχή νεότερων και μεγαλύτερων ατόμων, με χρήση έξυπνων συσκευών.
  • “Μένουμε ενεργοί στο ταξίδι της μαγειρικής! – Η ελληνική κουζίνα… αλλιώς”, όπου ο διακεκριμένος μάγειρας Λευτέρης Λαζάρου δημιούργησε και πρότεινε ελληνικές γεύσεις, αναδεικνύοντας τη σημασία της μετάδοσης της σωστής διατροφής από γενιά σε γενιά με την υποστήριξη της διατροφολόγου δρος Εμμανουέλας Μαγριπλή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το εργαστήριο μαγειρικής πλαισιώθηκε από ειδική εκπαιδευτική εκδήλωση για μικρά παιδιά με θέμα την απόκτηση σωστών διατροφικών συνηθειών και την ανάδειξη του ρόλου και της ωφέλειας της σωστής διατροφής.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023