Τελευταία νέα
HomeΔιαμονή-ΔιατροφήΓαστρονομία'Στηρίζω HORECA': Επτά φορείς της φιλοξενίας/εστίασης ζητούν μείωση ΦΠΑ στο 6%
Εστίαση

'Στηρίζω HORECA': Επτά φορείς της φιλοξενίας/εστίασης ζητούν μείωση ΦΠΑ στο 6%

Με βασική επιδίωξη να προωθήσουν τον συστηματοποιημένο διάλογο σε εθνικό επίπεδο, οι σύμμαχοι φορείς (ΠΟΞ, ΠΟΕΣΕ, ΕνΕΑΠ, ΣΕΑΟΠ, Σωματείο Επιχειρήσεων Εστίασης BARECA, Ένωση Bartenders Ελλάδος και Athens Bar Show) προχώρησαν στη σύνταξη μιας Χάρτας Κοινών Θέσεων και Δεσμεύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ευρύτερου τομέα φιλοξενίας και εστίασης στην Ελλάδα.

Επτά φορείς εκπροσώπησης επιχειρήσεων και εργαζόμενων με αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών και προϊόντων στον ευρύτερο τομέα φιλοξενίας και εστίασης (HORECA) ένωσαν τις δυνάμεις τους και συγκρότησαν τη Συμμαχία “Στηρίζω HORECA” για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των κλάδων Φιλοξενίας και Εστίασης στην Ελλάδα. Στη Συμμαχία συμμετέχουν η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ), η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων & Συναφών Επαγγελμάτων (ΠΟΕΣΕ), η Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕνΕΑΠ), ο Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων και Αλκοολούχων Ποτών (ΣΕΑΟΠ), το Σωματείο Επιχειρήσεων Εστίασης BARECA, η Ένωση Bartenders Ελλάδος και ο θεσμός Athens Bar Show.

Οι κλάδοι εστίασης και φιλοξενίας (HORECA) αποτελούν τον δυναμικότερο τομέα της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με την ανάλυση και τις εκτιμήσεις του ΙΟΒΕ για το 2021 – που βασίζονται στα στοιχεία των Εθνικών Λογαριασμών – αυτοί συνεισφέρουν συλλογικά Προστιθέμενη Αξία 9,8 δισ. ευρώ, η οποία αντιστοιχεί σε περισσότερο από 5,5% του ΑΕΠ της χώρας, ενώ οι 112.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα παράγουν περίπου 552.000 άμεσες θέσεις εργασίας, οι οποίες αντιστοιχούν στο 11,9% της απασχόλησης στην Ελλάδα. Εστίαση και φιλοξενία αποδίδουν 3,6 δισ. ευρώ σε μισθούς και εισφορές, καθώς και φόρους που ανέρχονται σε 1,181 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,5% των φορολογικών εσόδων του κράτους. Κατά την πολυετή οικονομική κρίση, ο τομέας HORECA στήριξε αποφασιστικά την ελληνική οικονομία και την απασχόληση. Ωστόσο, σήμερα αντιμετωπίζει πρωτόγνωρους κλυδωνισμούς εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, του μακροχρόνιου lockdown και άλλων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19.

Με βασική επιδίωξη να προωθήσουν τον συστηματοποιημένο διάλογο σε εθνικό επίπεδο, οι σύμμαχοι φορείς προχώρησαν στη σύνταξη μιας Χάρτας Κοινών Θέσεων και Δεσμεύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ευρύτερου τομέα φιλοξενίας και εστίασης στην Ελλάδα.

Μέσω της Χάρτας, η Συμμαχία προτείνει:
1. Επαναφορά – μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή στο 6% – όπως ίσχυε  μέχρι το έτος 2015 – ή άλλως εναρμόνιση του με τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Ενδεικτικά, ο ΦΠΑ διαμονής στην Κύπρο ανέρχεται σε 9%, στην Πορτογαλία στο 6%, στην Ισπανία σε 10%, στην Ιταλία σε 10% και στην Τουρκία σε 8%.
2. Μείωση ΦΠΑ στην εστίαση στο 6% ώστε, μεταξύ άλλων, να περιοριστούν οι αρνητικές επιπτώσεις του πληθωρισμού και το ιδιαίτερα αυξημένο κόστος που προκαλείται κυρίως από την υπέρμετρη αύξηση των τιμών ενέργειας.
3. Προσαρμογή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) των αλκοολούχων ποτών στον μέσο όρο της ΕΕ, προσεγγίζοντας αναλογικότερα τη σχέση της φορολόγησης με το εισόδημα των Ελλήνων πολιτών, καθώς και ως απάντηση α) στο κύμα ανατιμήσεων και β) στη φοροδιαφυγή και το παράνομο εμπόριο που ενισχύεται από την υψηλή φορολογία. Σήμερα, ο συντελεστής ΕΦΚ είναι ο υψηλότερος στην ΕΕ σε σχέση με το κατά κεφαλήν εισόδημα.
4. Παροχή αντισταθμιστικών μέτρων προς τις επιχειρήσεις εστίασης και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έναντι των επιπτώσεων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας π.χ. παράταση στην εξόφληση των επιστρεπτέων προκαταβολών για ένα εξάμηνο και επιδότηση εργοδοτικών εισφορών για τα καταστήματα εστίασης για το εξάμηνο 11-2021 έως 4-2022 με κλίμακα αναλόγως πτώσης τζίρου σε σχέση με το 2019-2020.
5. Άμεση έκδοση των προσκλήσεων για τα χρηματοδοτικά προγράμματα που έχουν ήδη εξαγγελθεί και στοχεύουν στην προσαρμογή των επιχειρήσεών μας στις απαιτήσεις της νέας περιβαλλοντικής νομοθεσίας (πρόγραμμα “Εξοικονομώ” κ.λπ.).
6. Εξυγίανση του ανταγωνισμού στη διαμονή. Υιοθέτηση ενός νομοθετικού πλαισίου που θα θέτει συγκεκριμένους κανόνες σε σχέση με τη λειτουργία της βραχυχρόνιας μίσθωσης και πρόβλεψη υποχρεώσεων ανάλογων με αυτές που ισχύουν για τα νόμιμα τουριστικά καταλύματα. Εντοπισμός των παράνομων καταλυμάτων και επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

Από πλευράς τους, οι φορείς που απαρτίζουν τη Συμμαχία “Στηρίζω HORECA” έχουν δεσμευτεί από κοινού στην αντιμετώπιση των προκλήσεων με κοινωνική ευθύνη, την ανάπτυξη θετικών προτάσεων σε πνεύμα συνεργασίας με την Πολιτεία και την ενεργή υποστήριξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (SDGs) για την εργασία και την οικονομική ανάπτυξη, την ισότητα, την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση και το περιβάλλον. Στο πλαίσιο των δεσμεύσεών τους, οι σύμμαχοι φορείς του “Στηρίζω HORECA” εργάζονται συλλογικά και συστηματικά για τη διασφάλιση ποιότητας στις υπηρεσίες τους με βάση τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα, την εφαρμογή σύγχρονων προτύπων υγιεινής και ασφάλειας για τους καταναλωτές, τη διασφάλιση ποιοτικών συνθηκών εργασίας για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις HORECA, την επιμόρφωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων στον τουρισμό και την εστίαση, καθώς και για την προστασία του περιβάλλοντος.

Ο πρόεδρος της ΠΟΞ, κ. Γρηγόρης Τάσιος, δήλωσε σχετικά: “Διανύουμε μια εποχή όπου η αβεβαιότητα αυξάνεται κατακόρυφα λόγω των αλυσιδωτών επιπτώσεων που προκαλεί ο πόλεμος στην Ουκρανία με πρώτη και κύρια την εκτίναξη του πληθωρισμού και του ενεργειακού κόστους, ενώ ταυτόχρονα εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε την πρωτόγνωρη κρίση της πανδημίας COVID-19 που πλήττει από το 2020 τον παγκόσμιο τουρισμό. Μπροστά μας έχουμε δύσκολες προκλήσεις και καθώς συνεχίζουμε τον αγώνα επιβίωσης, ενώνουμε τις δυνάμεις μας και γινόμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες κάθε προσπάθειας που θα ενδυναμώσει τον κλάδο της φιλοξενίας, θα αναβαθμίσει το τουριστικό μας προϊόν και θα βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού ξενοδοχείου.

Η μείωση της φορολόγησης του τουριστικού πακέτου στα επίπεδα των άλλων χωρών της Μεσογείου και η μείωση του ΦΠΑ στη διαμονή στο 6% – αποτελεί ένα πάγιο αίτημα του κλάδου της φιλοξενίας για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της αγοράς. Η μεγάλη συνεισφορά που έχει ο κλάδος στο ΑΕΠ, ενισχύει σημαντικά τα δημόσια έσοδα και τα ασφαλιστικά ταμεία και η επίδρασή του στην περιφερειακή ανάπτυξη αντανακλάται σε κάθε απομακρυσμένο νοικοκυριό. Το αποτύπωμά του στην απασχόληση και την κοινωνική συνοχή είναι θετικό και αποτελεί βασικό μοχλό στήριξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αφού οι ωφέλειες του διαχέονται σε άλλους 17 κλάδους και 9 τομείς της ελληνικής οικονομίας.

Για αυτό και είναι υποχρέωση όλων όσοι επιθυμούμε την περαιτέρω προαγωγή της ελληνικής ξενοδοχίας προς όφελος της οικονομίας και της απασχόλησης, να βάλουμε μια τάξη στο πλαίσιο λειτουργίας της βραχυχρόνιας μίσθωσης, ώστε να προστατεύσουμε το τουριστικό μας προϊόν και τις νόμιμες επιχειρήσεις”.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΕ, κ. Γιώργος Καββαθάς, δήλωσε: “Θεωρώ αναγκαία την παροχή αντισταθμιστικών μέτρων προς τις επιχειρήσεις των κλάδων που επλήγησαν δυσανάλογα από την πανδημία, κυρίως για να μπορέσουν να είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις που συσσώρευσαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης. Το τελευταίο μάλιστα διάστημα, προφανώς λόγω των έντονων πληθωριστικών πιέσεων, διαφαίνεται μια αύξηση των επιχειρήσεων που αδυνατούν να φανούν συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους. Θέλω να πιστεύω πως η πρωτοβουλία αυτή θα βοηθήσει ώστε να ανοίξει ένας γόνιμος διάλογος με την πολιτεία που θα καταλήξει σε αποτελεσματικά μέτρα για τη δυναμική ανάπτυξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο τομέα της φιλοξενίας και εστίασης”.

“Η πανδημία έπληξε με μεγάλη σφοδρότητα το κανάλι HORECA, το οποίο αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 60% του κύκλου εργασιών του κλάδου των αλκοολούχων ποτών. Σήμερα, μέσα σε ένα περιβάλλον τεράστιων προκλήσεων, τα αλκοολούχα ποτά υφίστανται ένα δυσβάσταχτο βάρος: Η βαριά φορολογία γενικά – και ειδικά ο εξαιρετικά υψηλός ΕΦΚ -δεν πλήττει μόνο τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων των αλκοολούχων ποτών, αλλά αυξάνει σημαντικά και τα λειτουργικά κόστη των επιχειρήσεων HORECA και συντελεί στη διατήρηση των υψηλών τιμών σε μια περίοδο που κοινωνία και οικονομία αναμετρώνται με την ακρίβεια. Και, φυσικά, οι υψηλοί φόροι αποτελούν τροχοπέδη στην υγιή ανάπτυξη των επιχειρήσεων πριμοδοτώντας τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο. Ελπίζουμε η πρωτοβουλία αυτή να συμβάλει στον διάλογο για να απελευθερωθεί η αναπτυξιακή δυναμική του κλάδου μας, του τομέα εστίασης και φιλοξενίας και της χώρας”, είπε ο πρόεδρος της ΕνΕΑΠ, κ. Ισίδωρος Ρεβάχ.

Ο πρόεδρος του ΣΕΑΟΠ, κ. Νίκος Καλογιάννης, σημείωσε: “Αναμφισβήτητα, ο κλάδος HORECA αποτελεί σημαντικό τμήμα της Ελληνικής οικονομίας, αλλά κι ένα σημαντικό κανάλι διάθεσης και προβολής για τα προϊόντα μας, τα οποία όπως έδειξε και η μελέτη του ΙΟΒΕ συνεισφέρουν σημαντικά και θετικά τόσο σε έσοδα όσο και σε θέσεις εργασίας στην Ελληνική Οικονομία. Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος πλήττεται τόσο από παράγοντες που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν (COVID) όσο και με την επιβολή αυξημένων φορολογικών συντελεστών και ειδικά στα προϊόντα μας. Επιπλέον ο κλάδος της παραγωγής, βρίσκεται αντιμέτωπος με τη διακίνηση στην αγορά χύμα προϊόντων που δημιουργούν πρόβλημα σε κατηγορίες προϊόντων που θα μπορούσαν να έχουν επιτυχία αφενός μεν εντός της χώρας, αλλά κυρίως στις αγορές του εξωτερικού, καθώς ο κλάδος της ποτοποιίας είναι από τους πιο εξαγωγικούς της χώρας. Έτσι χάνεται η ευκαιρία να αξιοποιηθεί τόσο η τουριστική προβολή της χώρας μας για την ανάδειξη και προώθηση των επώνυμων αποσταγμάτων στους καταναλωτές και κυρίως του επισκέπτες από χώρες του εξωτερικού. Ευελπιστούμε μέσω της πρωτοβουλίας ‘Στηρίζω HORECA’ να επιτευχθεί ένας υγιής διάλογος με την Πολιτεία προκειμένου να μεταβάλλουμε την παρούσα κρίση σε ευκαιρία, με κοινό όραμα για ένα μέλλον ανάπτυξης και ευημερίας για τις επιχειρήσεις, τους εργαζόμενους και εν τέλει την ελληνική οικονομία”.

Ο πρόεδρος του Σωματείου BARECA, κ. Ηρακλής Ζησιμόπουλος, τόνισε: “Γνωρίζουμε όλοι πως τα περασμένα δύο έτη ο κλάδος της εστίασης ήταν και παραμένει  ο πλέον πληττόμενος από την υγειονομική κρίση. Μακροχρόνια lockdown και μια σειρά περιοριστικών μέτρων, ορισμένα από τα οποία παραμένουν σε ισχύ, έχουν οδηγήσει σε χιλιάδες λουκέτα ή σε επιχειρήσεις εστίασης ‘φαντάσματα’ που βρίσκονται στο χείλος της χρεοκοπίας. Η ενεργειακή κρίση και η αλματώδης άνοδος του πληθωρισμού θα αποτελέσουν ταφόπλακα στον κλάδο μας αν δε ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης. Το εκρηκτικό μίγμα της κατακόρυφης αύξησης του κόστους σε όλο το φάσμα της εφοδιαστικής αλυσίδας, σε συνδυασμό με τον σημαντικό περιορισμό του διαθέσιμου εισοδήματος προς κατανάλωση των πελατών μας θα αποτελέσει με μαθηματική ακρίβεια τη χαριστική βολή σε πολλές από τις επιχειρήσεις του κλάδου”.

Ο πρόεδρος της Ένωσης Bartenders Ελλάδος, κ. Δημήτρης Ζάππας, δήλωσε σχετικά: “Είναι επιτακτική ανάγκη η Πολιτεία να λάβει μέτρα στήριξης και των επιχειρήσεων, αλλά και των εργαζομένων. Οι χιλιάδες εργαζόμενοι στα σημεία επιτόπιας κατανάλωσης δημιουργούμε αξία για τις επιχειρήσεις που μας απασχολούν, για το τουριστικό προϊόν της χώρας, για την παροχή κορυφαίων εμπειριών στο κοινό. Περνώντας σταδιακά στη μετά-COVID εποχή, οι Έλληνες bartenders δίνουμε, μαζί με τους φορείς της εστίασης και της φιλοξενίας, το ‘παρών’ στον διάλογο για ένα βιώσιμο μέλλον για τον κλάδο. Από πλευράς μας, παρά τις αντιξοότητες, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με την ίδια αφοσίωση για την άψογη εφαρμογή του πρωτοκόλλου υγιεινής και ασφάλειας, να προάγουμε στην πράξη την υπεύθυνη πώληση αλκοόλ και να αναβαθμίζουμε διαρκώς την ποιότητα των υπηρεσιών μας”.

Η Χάρτα κοινών θέσεων και δεσμεύσεων της Συμμαχίας “Στηρίζω HORECA” παρουσιάστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τη Δευτέρα 21 Μαρτίου στο αμφιθέατρο της ΓΣΕΒΕΕ. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης η συντονίστρια της Συμμαχίας και γενική διευθύντρια της ΕνΕΑΠ, κα Σοφίκα Παπανικολάου, ανέφερε: “Όλα τα μέλη της συμμαχίας, έχουμε βαθιά συναίσθηση των μεγάλων προκλήσεων της περιόδου αλλά και της νευραλγικής σημασίας που έχουν οι κλάδοι εστίασης και φιλοξενίας για την εθνική οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Μέσω του ‘Στηρίζω HORECA’, καλούμε την Πολιτεία να στηρίξει τις επιχειρήσεις αυτού του οικοσυστήματος, συμπεριλαμβάνοντάς τες στα μέτρα στήριξης και στο σχέδιο ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και επιτρέποντάς τους να συμβάλουν δυναμικά στον διάλογο για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας. Επιθυμούμε η Χάρτα που συντάξαμε μαζί με τους Συμμάχους μας να αποτελεί ένα κείμενο εργασίας, μια βάση αμοιβαίας κατανόησης των προβλημάτων και ευκαιριών για τον τομέα HORECA και την ελληνική οικονομία”.

12/07/2024
11/07/2024
10/07/2024
09/07/2024
08/07/2024
05/07/2024