Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΑντίθετος ο HATTA στην προτεινόμενη ευρωπαϊκή οδηγία για κατάργηση των συστημάτων αδειοδότησης

Αντίθετος ο HATTA στην προτεινόμενη ευρωπαϊκή οδηγία για κατάργηση των συστημάτων αδειοδότησης

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων – HATTA για την ενδεχόμενη εφαρμογή της προτεινόμενης ευρωπαϊκής οδηγίας, βάση της οποίας καταργούνται τα συστήματα αδειοδότησης, καθώς όπως ισχυρίζεται “θα επιφέρει δυσμενέστατες συνέπειες

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων – HATTA για την ενδεχόμενη εφαρμογή<...> της προτεινόμενης ευρωπαϊκής οδηγίας, βάση της οποίας καταργούνται τα συστήματα αδειοδότησης, καθώς όπως ισχυρίζεται “θα επιφέρει δυσμενέστατες συνέπειες για την ελληνική οικονομία γενικότερα και ειδικότερα για τον ελληνικό τουρισμό και τα ελληνικά τουριστικά γραφεία, τόσο λόγω της μείωσης εισροής πόρων από τον τουρισμό, όσο και λόγω της συρρίκνωσης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων”.

Ταυτόχρονα σε ότι αφορά την προστασία του τουρίστα – καταναλωτή, ο HATTA επισημαίνει ότι “θα δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση δεδομένου ότι δεν θα μπορεί να υπάρχει έλεγχος των υπηρεσιών και να καταπολεμηθούν παράνομες δραστηριότητες και πρακτικές”.

“Η πρόταση αυτή οδηγίας, η οποία εισάγει μια νέα διάσταση για τις υπηρεσίες στην Εσωτερική Αγορά, σύμφωνα με την οποία καταργούνται τα συστήματα αδειοδότησης (πλην σοβαρών περιπτώσεων δημοσίου συμφέροντος) και εφαρμόζεται για πρώτη φορά η `αρχή της χώρας καταγωγής` τονίζει ο HATTA ότι “αποτελεί βόμβα για τις μικρές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, μια και θα ευνοηθεί η Ευρώπη των Ισχυρών και η τυχόν υιοθέτηση αυτής της ρύθμισης θα αλλάξει ριζικά το τοπίο σε χώρες όπως η δική μας, οι οποίες έχουν υιοθετήσει συστήματα αδειοδότησης και εποπτείας της αγοράς, με ανεξέλεγκτες συνέπειες για την οικονομία μας και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων”.

Πιο συγκεκριμένα, ο HATTA σε σχετική του ανακοίνωση, αναφέρει ότι:

 1. Στο σύνολο της οικονομικής δραστηριότητας σε όλους τους κλάδους, που περιλαμβάνει το σχέδιο Οδηγίας, αλλά προφανώς και στη συνέχεια στο σύνολο και των λοιπών δραστηριοτήτων θα δημιουργηθούν σοβαρές ανακατατάξεις και θα επιδεινωθεί το επίπεδο της ανταγωνιστικότητάς μας αλλά και οι οικονομικές εισροές της χώρας μας, αφού θα ισχύσει το δίκαιο του κράτους καταγωγής, δηλαδή του `ισχυρού` και εκ των πραγμάτων θα ευνοηθούν, οι χώρες που έχουν ισχυρή οικονομία, μεγάλες επιχειρήσεις που είναι σε θέση να διεισδύσουν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής αγοράς.
 2. Ειδικότερα στον τουριστικό τομέα ήδη λειτουργούν, σε μεγάλο βαθμό, οι κανόνες του ισχυρού, μιας και οι όροι του παιχνιδιού καθορίζονται από τις χώρες `πηγές` της τουριστικής κίνησης.

  Η Ελληνική πολιτεία, όπως και άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, κ.λ.π.) εφαρμόζουν συστήματα αδειοδότησης, ενώ σε χώρες της Β. Ευρώπης χρειάζεται μόνο ένα Α.Φ.Μ. για να ασκήσει κανείς ένα τουριστικό επάγγελμα. Οι όροι, που εφαρμόζονται μέχρι σήμερα για την `εγκατάσταση` εξασφαλίζουν, σε ένα βαθμό βέβαια οικονομικά οφέλη για το κράτος υποδοχής και θέσεις απασχόλησης.

  Η υιοθέτηση της Οδηγίας θα έχει σαν αποτέλεσμα το σύνολο, σχεδόν, των τουριστικών οικονομικών δραστηριοτήτων να πραγματοποιείται στις χώρες `πηγές` και οι χώρες υποδοχής να έχουν σοβαρές απώλειες – με σοβαρότατες επιπτώσεις στα φορολογικά έσοδα της Ελλάδας (όπως και των άλλων χωρών υποδοχής τουριστών), να συρρικνωθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις εισερχόμενου τουρισμού μιας και όλες οι δραστηριότητες θα συντονίζονται στο εξωτερικό και βέβαια τα γκρουπ των ξένων τουριστών θα έρχονται στη χώρα μας συνοδευόμενα απλά από αλλοδαπούς αρχηγούς και θα καλύπτονται οι λοιπές ανάγκες από αποσπασμένο προσωπικό από το εξωτερικό, με αποτέλεσμα να καταργηθούν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας.

  Η απελευθέρωση αυτή θα έχει άμεσες επιπτώσεις και στον υποκλάδο του εξερχόμενου τουρισμού, μιας και με τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, θα μπορούν εύκολα πια να κυριαρχήσουν οι ξένοι μεγάλοι Tour Operators στη διακίνηση των ελλήνων τουριστών.

  Εφόσον, υπάρχει ελευθερία για έναν κοινοτικό υπήκοο να μετακινείται από ένα κράτος σε άλλο για να εξασκεί την δραστηριότητα του `προσωρινά` (αυτό άλλωστε συμβαίνει παγίως στον τουρισμό), εφαρμόζοντας μόνο τις διατάξεις, που ισχύουν στο κράτος του και προφανώς φορολογούμενος στο κράτος του, τότε η μεγάλη πλειοψηφία των ελληνικών τουριστικών γραφείων θα κλείσουν και το προσωπικό τους θα απολυθεί.

  Παράλληλα, αν σε κάποιο κράτος συνεχίσουν να υπάρχουν προϋποθέσεις για την είσοδο στο επάγγελμα, κάθε υπήκοος του θα μπορεί απλά να δηλώνει τόπο εγκατάστασης ένα κράτος μέλος, στο οποίο δεν υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις για την είσοδο στο επάγγελμα και απλά με βάση την αρχή της χώρας προέλευσης θα ασκεί χωρίς όρους και προϋποθέσεις το επάγγελμα που επιθυμεί. Προφανώς, εξάλλου, αν ένα κράτος επιθυμεί να εφαρμόζει κάποιους όρους για την είσοδο στο επάγγελμα αυτό θα λειτουργεί σε βάρος των επαγγελματιών αυτού του κράτους και μόνο.

 3. Σε ότι αφορά στην προστασία του τουρίστα – καταναλωτή, πιστεύουμε ότι θα δημιουργηθεί μεγάλη σύγχυση δεδομένου ότι δεν θα μπορεί να υπάρχει έλεγχος των υπηρεσιών και να καταπολεμηθούν παράνομες δραστηριότητες και πρακτικές.

  Στην Ευρώπη σήμερα ισχύει η Οδηγία 90/314/EC/13-06-90 σχετικά με τα οργανωμένα πακέτα (package travel), με την οποία τα κράτη μέλη έχουν προσαρμοστεί, δεν ισχύουν όμως σε κάθε κράτος μέλος οι ίδιες διατάξεις γεγονός που θα δημιουργήσει τεράστια σύγχυση στον καταναλωτή.

Τέλος, ο HATTA, κλείνει την ανακοίνωση του, επαναλαμβάνοντας για άλλη μια φορά το γεγονός ότι “η υιοθέτηση αυτού του σχεδίου Οδηγίας και κυρίως της αρχής της χώρας προέλευσης, θα έχει δυσμενέστατες συνέπειες για τον κλάδο, προφανώς και για τους λοιπούς κλάδους των υπηρεσιών και για την ελληνική οικονομία γενικότερα, τόσο λόγω της μείωσης εισροής πόρων από τον τουρισμό όσο και λόγω της συρρίκνωσης των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023