Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροδρόμιαΑξιοποίηση και της τουριστικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου
Αναζήτηση χρηματοοικονομικών συμβούλων για αεροδρόμια, λιμάνια, ΟΣΕ

Αξιοποίηση και της τουριστικής ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου

Η Διυπουργική Επιτροπή, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις της ομάδας εργασίας, η οποία λειτουργεί με βάση τις κατευθύνσεις που έχει ορίσει, και στην οποία συμμετέχουν Γενικοί Γραμματείς των αρμόδιων υπουργείων και εκπρόσωποι φορέων για τη διαχείριση…

Η Διυπουργική Επιτροπή, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, έλαβε υπόψη τις εισηγήσεις της ομάδας εργασίας, η οποία λειτουργεί με βάση<...> τις κατευθύνσεις που έχει ορίσει, και στην οποία συμμετέχουν Γενικοί Γραμματείς των αρμόδιων υπουργείων και εκπρόσωποι φορέων για τη διαχείριση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου (ΚΕΔ Α.Ε., ΕΤΑ Α.Ε. κ.ά.), και προχώρησε, μεταξύ άλλων, στις ακόλουθες αποφάσεις:

Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

 • – Καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου. Δόθηκε εντολή στην Ειδική Γραμματεία Αποκρατικοποιήσεων και Αναδιαρθρώσεων του υπουργείου Οικονομικών για την άμεση πρόσληψη ομάδας εξειδικευμένων συμβούλων με στόχο την καταγραφή, ποιοτική ανάλυση και επενδυτική διερεύνηση των ακινήτων του Δημοσίου, προκειμένου να υπάρξουν ολοκληρωμένα και αξιόπιστα στοιχεία για το σύνολο των ακινήτων του Δημοσίου που μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα. Η ολοκλήρωση της καταγραφής θα έχει γίνει έως τον Ιούνιο του 2011.
 • Αξιοποίηση του τέως αεροδρομίου του Ελληνικού. Με στόχο την επιτάχυνση της διαδικασίας αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού και με τη χρήση της διαδικασίας fast-track, αποφασίστηκε η συγκρότηση φορέα ειδικού σκοπού ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΑΕ στον οποίο περιέρχεται η διαχείρισή της, και η πρόσληψη χρηματοοικονομικών και τεχνικών συμβούλων για την αξιοποίηση της έκτασης.
 • Επιλογή και προώθηση αξιοποίησης συγκεκριμένων σημαντικών ακινήτων. Αποφασίστηκε η συγκρότηση Ομάδων Διοίκησης Έργου με τη συμμετοχή και εξειδικευμένων συμβούλων για την άρση των διοικητικών εμποδίων και την προώθηση αξιοποίησης συγκεκριμένων σημαντικών ακινήτων από τους υπεύθυνους φορείς (ΚΕΔ, ΕΤΑ/Ολυμπιακά Ακίνητα). Εχει καταγραφεί κατάλογος μεγάλων ακινήτων που προωθούνται – αμέσως μόλις ελεγχθούν – για άμεση αξιοποίηση, συνδυάζοντας δραστηριότητες τουριστικής ή άλλης οικονομικής ανάπτυξης με τη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.
 • Θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές για την άσκηση ενιαίας και αποτελεσματικής πολιτικής διαχείρισης δημόσιας περιουσίας. Στο πλαίσιο αυτό η διυπουργική Επιτροπή εξέτασε θετικά και εισηγείται τη συγκρότηση Γενικής Γραμματείας Αξιοποίησης Δημόσιας Ακίνητης Περιουσίας στο υπουργείο Οικονομικών η οποία θα εποπτεύει τις κτηματικές υπηρεσίες, τα εθνικά κληροδοτήματα, και την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ΝΠΔΔ. Επίσης προωθεί τη δημιουργία φορέα χρηματοοικονομικής διαχείρισης των ώριμων προς αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου με τη μορφή ΑΕ στον οποίο θα περιέρχονται ακίνητα από υφιστάμενους φορείς του Δημοσίου και σε επόμενη φάση θα διαθέσει μειοψηφικό πακέτο μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

 • Αποκρατικοποιήσεις και αναδιαρθρώσεις
  Aμεση πρόσληψη χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων για επέκταση σύμβασης παραχώρησης του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) και αξιοποίηση της συμμετοχής του Δημοσίου

  Αναζήτηση χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων (διαδικασία που θα ολοκληρωθεί εντός του πρώτου τριμήνου 2011) για:
  – την είσοδο στρατηγικών επενδυτών στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας μέσω συμβάσεων παραχώρησης,
  – το αεροδρόμιο στο Καστέλλι Κρήτης και την αξιοποίηση του αεροδρομίου Ηρακλείου “Ν. Καζαντζάκης”
  – την αξιοποίηση της συμμετοχής του δημοσίου στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ
  – την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του ομίλου ΟΣΕ
  – την επέκταση συμβάσεων παραχώρησης στην Αττική Οδό και Εγνατία Οδό
  – την αξιοποίηση της συμμετοχής του δημοσίου στο Αττικό λιμενικό σύστημα
  – τη μελέτη στρατηγικής και συμβάσεων παραχώρησης για λιμάνια και ιδιαίτερα για 11 περιφερειακούς οργανισμούς λιμένων
  – τη μελέτη στρατηγικής και συμβάσεων παραχώρησης για 850 περιφερειακούς λιμένες (μαρίνες)
  – την πώληση της συμμετοχής του Δημοσίου στο καζίνο της Πάρνηθας.

  Στόχος του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας, όπως αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, είναι η εισροή εσόδων ύψους 7 δισ. ευρώ για την περίοδο 2011-2013 και ειδικότερα η είσπραξη τουλάχιστον ενός δισ. ευρώ μέσα στο 2011.

  Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

  Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

  24/04/2024
  23/04/2024
  22/04/2024
  19/04/2024
  18/04/2024
  17/04/2024