Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΑύξηση πωλήσεων 19,5% για την ΕΤΑ ΑΕ το 2008
Κύριος εταιρικός στόχος η οικονομική αυτοτέλεια της εταιρείας

Αύξηση πωλήσεων 19,5% για την ΕΤΑ ΑΕ το 2008

H Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι οι εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων της για τη χρήση 2008 είναι ιδιαιτέρως ικανοποιητικές. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας αναμένεται να ενισχυθούν κατά ποσοστό 21% […]

H Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι οι εκτιμήσεις των αποτελεσμάτων της για τη χρήση 2008 είναι<...> ιδιαιτέρως ικανοποιητικές. Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας αναμένεται να ενισχυθούν κατά ποσοστό 21% σε σχέση με τα επίπεδα του 2007, φτάνοντας τα 11,5 εκατ. ευρώ, από 9,5 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών αναμένεται να ανέλθει σε 54,4 εκατ. ευρώ, έναντι 45,5 εκατ. ευρώ το 2007, σημειώνοντας αύξηση κατά ποσοστό 19,5%.

Οι προβλέψεις για την τρέχουσα χρήση (2009) βασίζονται στην ενίσχυση της υγιούς οικονομικής εικόνας της Εταιρείας, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη έκτακτα έσοδα από το εν εξελίξει πρόγραμμα αξιοποίησης των υπό διαχείριση ακινήτων της Εταιρείας ούτε λοιπές ωφέλειες από την υλοποίηση εκτεταμένου επενδυτικού προγράμματος που δρομολογείται μέσω της ένταξής του στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ).

Κύριοι εταιρικοί στόχοι παραμένουν η διατήρηση της οικονομικής αυτοτέλειας της Εταιρείας σε συνδυασμό με την ενίσχυση των εταιρικών αποδόσεων – κυρίως, σε λειτουργικό επίπεδο – ως αποτέλεσμα της αύξησης των εσόδων (έμφαση σε προσόδους από τις διαδικασίες αξιοποίησης) και τον περιορισμό του λειτουργικού κόστους (διοικητική αναδιάρθρωση).

Σε επίπεδο οικονομικής ανάλυσης, η κεφαλαιακή διάρθρωση της εταιρείας κρίνεται αξιοσημείωτα υγιής την οποία χαρακτηρίζουν η υψηλή κεφαλαιοποίηση και η ρευστότητα. Επιπλέον, οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας είναι πλέον σύμφωνες και συνεπείς με τις λογιστικές αρχές και απεικονίζουν όλους τους νομικούς, τεχνικούς και ιδιοκτησιακούς κινδύνους που έχει να αντιμετωπίσει η Εταιρεία.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023