Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικές ΕταιρίεςΧαμηλότερες των προσδοκιών οι προσφορές των επενδυτών για την Ολυμπιακή
Αποκρατικοποίηση Ολυμπιακής

Χαμηλότερες των προσδοκιών οι προσφορές των επενδυτών για την Ολυμπιακή

Τελικά ούτε και αυτός ο διαγωνισμός κατάφερε να αναδείξει τον αυριανό ιδιοκτήτη της Ολυμπιακής αφού οι υποψήφιοι επενδυτές απογοήτευσαν τα μέλη της επιτροπής αποκρατικοποιήσεων εκτιμώντας την αξία της εταιρείας σε χαμηλότερα επίπεδα από ότι ανεξάρτητοι αξιολογητές είχαν εκτιμήσει…

Τελικά ούτε και αυτός ο διαγωνισμός κατάφερε να αναδείξει τον αυριανό ιδιοκτήτη της Ολυμπιακής αφού οι υποψήφιοι επενδυτές απογοήτευσαν τα μέλη της επιτροπής αποκρατικοποιήσεων εκτιμώντας<...> την αξία της εταιρείας σε χαμηλότερα επίπεδα από ότι ανεξάρτητοι αξιολογητές είχαν εκτιμήσει. Ειδικότερα, συνεδρίασε εχθές η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων για το θέμα της αποκρατικοποίησης της Ολυμπιακής, υπό την προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιάννη Παπαθανασίου και με τη συμμετοχή των Υπουργών Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη, Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Φάνης Πάλλη – Πετραλιά και Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη. Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:

 • Τη βεβαίωση του αρμοδίου Επιτρόπου Παρακολούθησης (ο οποίος τοποθετήθηκε μετά από συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) για την τήρηση των προβλεπόμενων κανόνων διαφάνειας και νομιμότητας κατά την διαδικασία της αποκρατικοποίησης,
 • Τις προσφορές που κατέθεσαν οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές για τις τρεις εταιρείες, που θα αναλάβουν αντίστοιχα το πτητικό έργο (το υψηλότερο τίμημα που θα μπορούσε να θεωρεί συμβατό με τον διαγωνισμό ήταν 24,5 εκατ. ευρώ από την Athens Airways/SkyOne), την επίγεια εξυπηρέτηση (το υψηλότερο τίμημα ήταν 33 εκατ. ευρώ από την Swissport) και την τεχνική βάση (έγινε προσφορά μόνο από την Swissport για 15 εκατ. ευρώ),
 • Τις αποτιμήσεις για τα περιουσιακά στοιχεία στους τρεις επιμέρους διαγωνισμούς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από ανεξάρτητο εκτιμητή, ολοκληρώθηκαν και τα αποτελέσματά τους κατατέθηκαν στον Επίτροπο Παρακολούθησης πριν από την λήξη της προθεσμίας κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών, και οι οποίες αποσφραγίστηκαν και γνωστοποιήθηκαν σήμερα στη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής ενώπιον του Επιτρόπου Παρακολούθησης, ο οποίος τις επιβεβαίωσε. Η αποτίμηση του ανεξάρτητου εκτιμητή για το πτητικό έργο (χρήση του ονόματος-σήματος και συγκεκριμένα slots που προσφέρθηκαν) ήταν κατΆ ελάχιστο 45,7 εκατ. ευρώ, για τα περιουσιακά στοιχεία της επίγειας εξυπηρέτησης που τέθηκαν προς πώληση μέσω του διαγωνισμού ανήλθε σε 44,8 εκατ. ευρώ και για τα περιουσιακά στοιχεία της τεχνικής βάσης που τέθηκαν προς πώληση μέσω του διαγωνισμού ανήλθε σε 16,7 εκατ. ευρώ.
 • Τη σχετική εισήγηση των τεσσάρων επενδυτικών συμβούλων της Κυβέρνησης (Lazard, Alpha Bank, Emporiki Bank, NBGI), καθώς και των νομικών της συμβούλων.

Αποφάσισε:

 1. Να μην αποδεχθεί τις προσφορές που κατατέθηκαν, καθώς οι προσφορές που πληρούσαν τους όρους ήταν χαμηλότερες σε σχέση με τις αντίστοιχες αποτιμήσεις του ανεξάρτητου εκτιμητή και για τις τρεις εταιρείες, ενώ ορισμένες από τις προσφορές που κατατέθηκαν δεν πληρούσαν τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού.
 2. Να συνεχίσει τη διαδικασία αποκρατικοποίησης, με βάση τις προβλέψεις του νόμου περί αποκρατικοποιήσεων απευθύνοντας δημόσια ανοικτή πρόταση σε επιχειρηματικούς ομίλους – πολύ περισσότερο σε επιχειρηματικούς ομίλους που αντιλαμβάνονται την αξία της Ολυμπιακής για την Ελλάδα – με τη μέθοδο της απευθείας διαπραγμάτευσης και με στόχο τη συνολική, υγιή και βιώσιμη λύση στο θέμα της Ολυμπιακής.
 3. Να ζητηθεί αμέσως η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να συμπληρωθεί, με βάση τις εξελίξεις του διαγωνισμού, η απόφαση του περασμένου Σεπτεμβρίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συγκεκριμένο θέμα. Σκοπός της Κυβέρνησης είναι η συνέχιση της διαδικασίας πάντοτε υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και υπό την εποπτεία του Επιτρόπου Παρακολούθησης.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των ΜΜΕ και την τήρηση των αρχών της διαφάνειας και της δημοσιότητας παραθέτουμε:

 1. Το αντικείμενο του διαγωνισμού ανά εταιρεία.
 2. Τα ονόματα των εταιρειών που κατέθεσαν προσφορές την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2009 για τα περιουσιακά στοιχεία που ήταν αντικείμενο του διαγωνισμού.
 3. Την αποτίμηση των υπόλοιπων περιουσιακών στοιχείων τα οποία είτε θα αγοραστούν στη συνέχεια από τους επενδυτές, είτε θα πουληθούν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης των Ολυμπιακών Αερογραμμών, της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Υπηρεσίες και της Ολυμπιακή Αεροπλοΐας.

Όσον αφορά το πτητικό έργο το αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν:

 • το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης του ονόματος/σήματος «Ολυμπιακή» (η ιδιοκτησία του οποίου παραμένει στο ελληνικό δημόσιο)
 • τα slots στα αεροδρόμια: Νέα Υόρκη – JFK, Λονδίνο Heathrow και Gatwick, Μιλάνο, Παρίσι, Ρώμη, Φρανκφούρτη, Βουκουρέστι και Βρυξέλες.

Επιπλέον ο επενδυτής θα πρέπει να αποκτήσει το μετοχικό κεφάλαιο της Πάνθεον.

Για τα παραπάνω στοιχεία του πτητικού έργου ελήφθησαν προσφορές από τις:

 • Athens Airways / SkyOne
 • Chrysler Aviation

Σημειώνεται επίσης ότι τα ιδιόκτητα αεροσκάφη των Ολυμπιακών Αερογραμμών τα οποία δεν είναι αντικείμενο του συγκεκριμένου διαγωνισμού και έχουν αποτιμηθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή στα 90,3 εκατ. ευρώ, παραμένουν στην ιδιοκτησία των Ολυμπιακών Αερογραμμών και είτε θα αποκτηθούν στην συνέχεια από τον επενδυτή σε τιμή αγοράς, είτε θα πουληθούν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας.

Όσον αφορά την εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης το αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν:

 • το δικαίωμα χρήσης του εμπορευματικού σταθμού της Ο.Α. στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, έως τη λήξη της σύμβασης του αεροδρομίου, που είναι το 2026.
 • το δικαίωμα χρήσης της εγκατάστασης για τη συντήρηση – εξοπλισμό της επίγειας εξυπηρέτησης στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος έως το 2026.
 • Τα δικαιώματα της Ο.Α. για την παροχή υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης προς τρίτους (πίστα, φορτίο, ταχυδρομείο) στους Αερολιμένες Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Κέρκυρας και Ρόδου.

Για τα παραπάνω στοιχεία της επίγειας εξυπηρέτησης οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που κατέθεσαν προσφορές ήταν οι:

 • Swissport
 • Hellenic Cargo Group
 • Goldair
 • Joseph in-Albon

Σημειώνεται επίσης ότι τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχείατου κλάδου της επίγειας εξυπηρέτησης, τα οποία δεν είναι αντικείμενο του διαγωνισμού, έχουν αποτιμηθεί από ανεξάρτητο εκτιμητή στα 25,07 εκατ. ευρώ. Παραμένουν στην ιδιοκτησία της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Υπηρεσίες και ισχύει και για αυτά ό,τι ισχύει και για τις Ολυμπιακές Αερογραμμές (δηλαδή, είτε θα αποκτηθούν στην συνέχεια από τον επενδυτή σε τιμή αγοράς, είτε θα πωληθούν κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης της εταιρείας.)

Τέλος, όσον αφορά την εταιρεία τεχνικής βάσης το αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν το δικαίωμα χρήσης της Τεχνικής Βάσης της Ο.Α. στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, που περιλαμβάνει τα δύο υπόστεγα συντήρησης αεροσκαφών, ως τη λήξη της σύμβασης του αεροδρομίου το 2026

Στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού κατατέθηκε προσφορά από την Swissport.

Η προσφορά αυτή κρίθηκε ότι από τους συμβούλους αποκρατικοποίησης ότι ήταν τυπικά εκτός διαδικασίας.

Σημειώνεται επίσης ότι τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του κλάδου της τεχνικής βάσης έχουν αποτιμηθεί από τον ανεξάρτητο εκτιμητή στα 3,84 εκατ. ευρώ (μη περιλαμβανομένων των ανταλλακτικών και των επαναχρησιμοποιούμενων υλικών, τα οποία είναι σε διαδικασία απογραφής και θα αποτιμηθούν πριν την παράδοση) και παραμένουν στην ιδιοκτησία της Ολυμπιακής Αεροπορίας – Υπηρεσίες. Και για αυτά ισχύουν όσα σημειώθηκαν παραπάνω για τις Ολυμπιακές Αερογραμμές και την Εταιρεία Επίγειας Εξυπηρέτησης.

Δήλωση του Υπουργού Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη

Μετά το τέλος συνεδρίασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων, ο αρμόδιος για την αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής Αεροπορίας Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Κωστής Χατζηδάκης, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σταθερός στόχος της Κυβέρνησης, είναι η αποκρατικοποίηση της Ολυμπιακής. Είναι ο μόνος τρόπος για την αντιμετώπιση ενός χρόνιου προβλήματος που επιβαρύνει τους φορολογουμένους και έχει οδηγήσει σε πολλές νομικές περιπλοκές μεταξύ της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για αυτό και η κυβέρνηση παρά το ότι οι προσφορές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε ήταν κατώτερες των προσδοκιών, θα συνεχίσει την προσπάθεια εξεύρεσης ισχυρής επενδυτικής λύσης.

Όπως ξέρετε η Κυβέρνηση ξεκίνησε αυτή την 6η κατά σειρά προσπάθεια αποκρατικοποίησης της Ολυμπιακής βασιζόμενη στα ακόλουθα στοιχεία:

Πρώτον, έχοντας για πρώτη φορά την πλήρη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε να μπορεί να αποκρατικοποιηθεί η Ολυμπιακή καθαρή, χωρίς ανοικτά μέτωπα, νομικά προβλήματα, καταδίκες και υποχρέωση επιστροφής κρατικών ενισχύσεων, πράγμα που αποτελεί ένα ξεκάθαρο πλεονέκτημα για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης σε σχέση με όλες τις προηγούμενες προσπάθειες.

Δεύτερον, κατοχυρώνοντας πλήρως και με νομοθετημένες διατάξεις τα δικαιώματα των εργαζομένων στην Ολυμπιακή σήμερα, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να αισθάνονται σιγουριά, αλλά και ο επενδυτής να έχει την πλήρη ελευθερία να στελεχώσει την νέα εταιρεία.

Τρίτον, διασφαλίζοντας κανόνες απόλυτης διαφάνειας καθώς, πέρα από τα προβλεπόμενα από την ελληνική νομοθεσία ελέγχεται από Επίτροπο Παρακολούθησης ο οποίος έχει οριστεί μετά από συμφωνία της Ελληνικής Κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Κυβέρνηση επεχείρησε μέσω ενός ανοικτού και διεθνούς διαγωνισμού να προσελκύσει το ενδιαφέρον αξιόπιστων επενδυτών από όλο τον κόσμο. Οι επενδυτικοί σύμβουλοι της Κυβέρνησης εργάστηκαν επί μήνες για την επιτυχία αυτού του διαγωνισμού. Βεβαίως, η 6η προσπάθεια αποκρατικοποίησης της Ο.Α. εξελίσσεται κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η οποία μπορεί να συγκριθεί μόνο με εκείνη του 1929. Αλλά και χωρίς περιθώρια αναβολών λόγω των νομικών περιπλοκών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου καθιστούν πιεστική τη λύση του ζητήματος. Ωστόσο, οι προσφορές που υποβλήθηκαν δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις μας, καθώς πολιτική της Κυβέρνησης δεν είναι μια αποκρατικοποίηση της Ο.Α. έναντι οιουδήποτε τιμήματος. Από την άλλη γίνεται αντιληπτό με βάση τα στοιχεία τα οποία ανέφερα προηγουμένως ότι το θετικό συναισθηματικό φορτίο που υπάρχει στην Ελλάδα για την Ολυμπιακή, δεν φαίνεται να συγκινεί τους διεθνείς επενδυτές.

Για αυτό και με βάση το σχέδιο μας συνεχίζουμε την προσπάθεια μας σε μια νέα βάση. Απευθυνόμαστε σύμφωνα με τις προβλέψεις του νόμου περί αποκρατικοποιήσεων σε μεγάλους, υγιείς επιχειρηματικούς ομίλους, πολύ περισσότερο σε αυτούς που γνωρίζουν την ελληνική πραγματικότητα, καλώντας τους για εκδήλωση ενδιαφέροντος και απευθείας διαπραγματεύσεις με πήχυ τις αποτιμήσεις που είναι πλέον γνωστές. Πάντοτε με διαφάνεια και με προηγούμενη έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην οποία απευθυνόμαστε αμέσως ζητώντας σχετική συμπλήρωση της αποφάσεώς της του περασμένου Σεπτεμβρίου.

Απευθυνόμαστε σε ομίλους οι οποίοι:

 • Αντιλαμβάνονται τη σημασία που έχει η Ολυμπιακή για την εθνική μας οικονομία.
 • Κατανοούν την σημασία που έχει για την Ελλάδα η τήρηση της συμφωνίας της με την Ε.Ε.
 • Μπορούν να ανταποκριθούν, όχι μόνο στην αξία που αποτιμά ο ανεξάρτητος εκτιμητής, αλλά πολύ περισσότερο στις σοβαρές κεφαλαιακές ανάγκες που απαιτούνται για την επιτυχή λειτουργία και των τριών νέων εταιρειών.
 • Θέλουν να συνεισφέρουν με τη δραστηριότητά τους στον υγιή ανταγωνισμό στις αερομεταφορές, διευρύνοντας έτσι τις επιλογές για τον Έλληνα καταναλωτή.

Η πρόσκληση είναι ανοικτή, σαφής και ξεκάθαρη.

Πιστεύω ότι σε αυτή τη φάση δεν είναι καλό να εξαχθούν πρόωρα συμπεράσματα, είτε υπεραισιόδοξα, είτε απαισιόδοξα. Θα πρέπει να περιμένουμε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι να δούμε την ανταπόκριση της αγοράς, ιδιαίτερα των Ελλήνων επιχειρηματιών.

Αυτό που στην πραγματικότητα σήμερα διακυβεύεται είναι αν θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε μια νέα, υγιή και βιώσιμη Ολυμπιακή. Μια Ολυμπιακή ικανή να ανταγωνισθεί, να εκσυγχρονισθεί, να στηριχτεί στα δικά της πόδια και όχι στα χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων.

Και σΆ αυτό το στοίχημα όχι η κυβέρνηση, αλλά η Ελλάδα δεν έχει καμία άλλη επιλογή, παρά μόνο μία. Να πετύχει.»

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

Ετικέτες
02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023