Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΧιλιάδες κλίνες εντάσσονται στο δυναμικό της χώρας

Χιλιάδες κλίνες εντάσσονται στο δυναμικό της χώρας

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2741/99, που συμπληρώνει και τροποποιεί διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας, εντάσσονται στο τουριστικό δυναμικό της χώρας 11.000 περίπου επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας 160.000 κλινών. […]

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 2741/99, που συμπληρώνει και τροποποιεί διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας, εντάσσονται στο τουριστικό δυναμικό της χώρας<...> 11.000 περίπου επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων δυναμικότητας 160.000 κλινών.
Με την ρύθμιση αυτή τόνισε ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ<.> κ. Ευγένιος Γιαννακόπουλος, η πολιτεία επιχειρεί να βάλει φραγμό στην ανεξέλεγκτη κατασκευή και λειτουργία τουριστικών καταλυμάτων, που λειτουργούν συνήθως σε βάρος της τουριστικής πελατείας και της οικονομίας της χώρας ενώ παράλληλα δίνει την δυνατότητα στους μικροεπιχειρηματίες να αναβαθμίσουν το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν και να γίνουν ανταγωνιστικοί.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού οι επιχειρηματίες που τυχόν λειτουργούν τουριστικά καταλύματα, εκτός κορεσμένων περιοχών, μπορούν να λάβουν το ειδικό σήμα, εφόσον λειτουργούν:
1. Κτιριακά συγκροτήματα τύπου ενοικιαζομένων δωματίων δυναμικότητας ως 15 δωματίων ή ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων δυναμικότητας ως 20 δωματίων, λαμβάνουν σήμα ως ενοικιαζόμενα<.> δωμάτια ή ενοικιαζόμενα επιπλωμένα διαμερίσματα, αντίστοιχα.
2. Κτιριακά συγκροτήματα άνω των 15 δωματίων ή άνω των 20 δωματίων τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, λαμβάνουν ειδικό σήμα ως κύρια καταλύματα.
3. Χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης (campings) με την προϋπόθεση ότι πληρούν τους λειτουργικούς όρους που αναφέρονται στην απόφαση 530992/28.9.87 του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ. Εξαιρούνται τα campings που βρίσκονται εντός σχεδίου, εντός οικισμού και εντός αρχαιολογικών χώρων, καθώς και όσα δεν έχουν πρόσβαση, όπως ορίζει η σχετική απόφαση.

Επισημαίνεται ότι κατά την διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω ρυθμίσεων:

Τα προαναφερθέντα καταλύματα, που λαμβάνουν σήμα ξενοδοχείου, κατατάσσονται υποχρεωτικά στη Γ’ και Δ’ τάξη. Οι χώροι που θα λάβουν σήμα οργανωμένης κατασκήνωσης κατατάσσονται στην Γ’ τάξη των campings.
Πριν από την χορήγηση του αντίστοιχου ειδικού σήματος θα προηγείται αυτοψία, προκειμένου να υποδειχθούν οι τυχόν βελτιώσεις και μετατροπές, για συμπλήρωση ελλείψεων και βελτίωση του λειτουργικού τους επιπέδου.
Ειδικότερα, για την κατάταξη στην Γ’ τάξη των ξενοδοχείων θα υποδειχθεί, κατά την αυτοψία, η διαμόρφωση χώρων υποδοχής – εστίασης και αναψυχής.
Διευκρινίζεται ότι το ειδικό σήμα, σε όλες τις περιπτώσεις θα χορηγείται μετά από γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής που θα συσταθεί με απόφαση του γενικού γραμματέα του ΕΟΤ.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

01/12/2023
30/11/2023
29/11/2023
28/11/2023
27/11/2023
24/11/2023