Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΈκδοση ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 15565 για τους ξεναγούς
Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών

Έκδοση ευρωπαϊκού προτύπου ΕΝ 15565 για τους ξεναγούς

Με το 86,77% των ψήφων των 30 ευρωπαϊκών χωρών-μελών της CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) υπέρ (έναντι του ελάχιστου 71% που απαιτείται για αποδοχή) και την τελική αποδοχή του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 15565 για την ελάχιστη εκπαίδευση και προσόντα του ξεναγού στην Ευρώπη, έληξε η τυποποίηση από την ομάδα εργασίας WG5/TC329/CEN…

Με το 86,77% των ψήφων των 30 ευρωπαϊκών χωρών-μελών της CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) υπέρ (έναντι του ελάχιστου 71% που απαιτείται για αποδοχή) και την τελική αποδοχή του Ευρωπαϊκού Προτύπου ΕΝ 15565 για την ελάχιστη<...>εκπαίδευση και προσόντα του ξεναγού στην Ευρώπη, έληξε η τυποποίηση από την ομάδα εργασίας WG5/TC329/CEN.

Η διαδικασία της τυποποίησης είχε ξεκινήσει με την παραπάνω ομάδα εργασίας της CEN πριν από 3 χρόνια, τον Φεβρουάριο 2005 στο Βερολίνο, με πρωτοβουλία του γερμανικού και του αυστριακού οργανισμού τυποποίησης (DIN και ON) και έφτασε, μετά από συνεδριάσεις σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης, να προτείνει το τελικό κείμενο εργασίας της στην τελευταία συνεδρίασή της στην Αθήνα τον Απρίλιο 2007.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών (Π.Ο.ΞEΝ.) συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις συνεδριάσεις για τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού προτύπου για την εκπαίδευση των ξεναγών.

Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τυποποιείται με τόσες λεπτομέρειες μια υπηρεσία – και μάλιστα του τουρισμού και της εκπαίδευσης – στηριζόμενη κυρίως στην εκπαίδευση του ξεναγού στην Ελλάδα από τις Σχολές Ξεναγών του ΟΤΕΚ, που αποτελεί εδώ και χρόνια παγκοσμίως πρότυπο για την εκπαίδευση των ξεναγών, σύμφωνα και με έκθεση του CEDEFOP.

Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 15565, το οποίο αναφέρει με λεπτομέρεια τις ελάχιστες απαιτήσεις, που θα πρέπει να διαθέτει όποιος εκπαιδεύεται και αδειοδοτείται ως ξεναγός, θα αποτελέσει εγγύηση για υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ξενάγησης, για την προστασία της εθνικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της κάθε χώρας-μέλους, καθώς και για την προστασία του καταναλωτή-επισκέπτη ανά την Ευρώπη ως προς τις υπηρεσίες ξενάγησης που αυτός αγοράζει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
20/03/2023
17/03/2023
16/03/2023
15/03/2023
14/03/2023
13/03/2023