Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςTourism LobbyΕΚΚΕ: Δραματική μείωση επισκέψεων στις Λουτρικές Μονάδες την τελευταία διετία

ΕΚΚΕ: Δραματική μείωση επισκέψεων στις Λουτρικές Μονάδες την τελευταία διετία

Στις περικοπές των ασφαλιστικών ταμείων προς δικαιούχους και στην επιδείνωση της οικονομικής κρίσης αποδίδεται κατά κύριο λόγο, η κατακόρυφη μείωση των εισιτηρίων και της διάρκειας διαμονής των επισκεπτών σε Ιαματικές Πηγές και Λουτρά της χώρας. Τι δείχνει έρευνα του ΕΚΚΕ.

Δραματική μείωση καταγράφεται στην επισκεψιμότητα των Λουτρικών Μονάδων της χώρας τη διετία 2011-2012, σύμφωνα με έρευνα που διενήργησε για το διάστημα 2005-2012, η Ομάδα Περιβάλλοντος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Σύμφωνα με την έρευνα μεταξύ των ετών 2005‐2009 υπάρχει σταθερή ανοδικη πορεία σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα μια σημαντική αύξηση εισιτηριίων, η οποία κατά σύγκριση των ετών 2005 και 2009 ανέρχεται σε 17,3%. Η εικόνα αυτή αντιστρέφεται τόσο κατά το 2010 (με πτώση 11% έναντι του 2009), όσο και ακόμη περισσότερο κατά το 2011, με αποτέλεσμα τα εισιτήρια σε ετήσια βάση να υστερούν πλέον κατά 19,8% ακόμη και έναντι του 2005.

Κατά το 2012 παρατηρείται περαιτέρω δραματική μείωση του συνολικού αριθμού εισιτηρίων, τα οποία ανέρχονται μόλις στο 55% των εισιτηρίων του 2011 και στο 37,68% των εισιτηρίων του 2009.

Το αρνητικό φαινόμενο της έντονης πτώσης του αριθμού των εισιτηρίων των λουτρικών μονάδων αποδίδεται σε διαφορετικούς παράγοντες. Κυριότερος φαίνεται να είναι οι περικοπές των χορηγήσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία προς τους δικαιούχους, που αφορούν:

  • αριθμό των εγκρινόμενων αιτήσεων
  • χρονική διάρκεια εγκρινόμενης θεραπείας
  • αποκλεισμό πιθανών επισκεπτών των λουτρικών μονάδων από άλλες γεωγραφικές περιοχές
  • εξαίρεση κάποιων παθήσεων από τον κατάλογο των εγκρινόμενων παροχών. Παράλληλα, η επιδεινούμενη οικονομική κρίση έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των επισκεπτών και των ημερών παραμονής (και κατά συνέπεια και εισιτηρίων), οι οποίοι κάλυπταν με δικούς τους πόρους την απαιτούμενη δαπάνη και ο αριθμός τους πλέον έχει μειωθεί σημαντικά.

Ανάλυση επισκεψιμότητας κατά Περιφέρεια
Οι Περιφέρειες Στερεάς Ελλάδας (συμπεριλαμβανομένης της Εύβοιας, δηλαδή των λουτρικών μονάδων της Αιδηψού) και Κεντρικής Μακεδονίας είναι αυτές που διαχρονικά συγκεντρώνουν τον υψηλότερο αριθμό επισκεπτών/εισιτηρίων.
Κατά το 2012, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσίασε περαιτέρω μείωση επισκεπτών, πραγματοποιώντας εισιτήρια που εκπροσωπούν μόλις το 32% των αντίστοιχων του 2011 και το 16,9% του 2009.

Αντιστοίχως και η Κεντρική Μακεδονία παρουσιάζει πτώση επισκεψιμότητας, όχι όμως τόσο μεγάλη, όσο η Στερεά Ελλάδα. Συγκεκριμένα, τα εισιτήρια του 2012 εκπροσωπούν το 71,3% των αντίστοιχων του 2011 και το 60,8% του 2009. Και εδώ, όμως, ο ρυθμός της μείωσης βαίνει επιδεινούμενος, καθόσον με βάση το 2009 (που ήταν η χρονιά με τις καλύτερες επιδόσεις) η υστέρηση κατά το 2010 ήταν 6,2%, κατά το 2011 ήταν 14,8%, ενώ κατά το 2012 ανήλθε στο 39,2%.

Παρόμοια εικόνα μείωσης της επισκεψιμότητας παρατηρείται και στις λοιπές Περιφέρειες και μάλιστα σε όλες ανεξαιρέτως τα εισιτήρια του 2012 υπολείπονται ακόμη και έναντι του αρχικού έτους αναφοράς, του 2005.

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναδεικνύεται σταδιακά σε ισχυρό πόλο έλξης ιαματικού τουρισμού, εφόσον μεταξύ 2005‐2009 υπάρχει σταθερή ετήσια αύξηση, με αποτέλεσμα το 24,49% του συνόλου της χώρας κατά το 2005 να ανέρχεται σε 31,17% το 2009. Κατά τα έτη 2010 και 2011 εμφανίζεται και εδώ κάμψη της τουριστικής κίνησης, πολύ μικρή όμως, με αποτέλεσμα τα σχετικά ημερίδα της Κεντρικης Μακεδονίας επί του συνόλου της χώρας να αυξάνονται σε 33,04% το 2010 και 38,88% το 2011. Παρ’ότι η μείωση κατά το 2012 ήταν σημαντικότερη, το σχετικό μερίδιο της Κεντρικής Μακεδονίας υπερβαίνει το 50% (ακριβώς γιατί η δραματικότερη μείωση παρουσιάζεται στη Στερεά Ελλάδα).

Στη σαφώς μικρότερη μείωση έναντι άλλων περιοχών κατά τα τρία τελευταία έτη, καθοριστικός είναι ο ρόλος που έχουν οι εγκαταστάσεις των Ιαματικών Πηγών του Πόζαρ (Λουτράκι Αριδαίας) κυρίως που είναι ούτως ή άλλως η μεγαλύτερη μονάδα), αλλά και του Λαγκαδά και του Άγκιστρου. Η συγκράτηση του αριθμού επισκεπτών συγκριτικά με άλλες Περιφέρειες, που επιτυγχάνουν αυτές οι μονάδες εξισορροπεί τις απώλειες εισιτηρίων που εμφανίζουν οι λοιπές μονάδες κι έτσι παραμένει θετική η εικόνα της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας.

Ανάλυση Επισκεψιμότητας κατά κατηγορία Φορέων Εκμετάλλευσης
Η διάρθρωση των εισιτηρίων κατά κατηγορία των Φορέων Εκμετάλλευσης για την 8ετία 2005-2012 εμφανίζει τις Δημοτικές Επιχειρήσεις να συνεισφέρουν κατά μέσο όρο τα μισά εισιτήρια σε πανελλαδική βάση (49,87%).

Μάλιστα, η ποσοστιαία αναλογία τους αυξάνει με την πάροδο των ετών και έτσι το 45,74% του 2005 αυξάνει σε 67,98% κατά το 2012.

Οι Μονάδες με Φορέα Εκμετάλλευσης την ΕΤΑ παρουσιάζουν φθίνουσα πορεία τόσο σε απόλυτο αριθμό (με κάθε χρονιά να είναι χειρότερη από την αμέσως προηγούμενη), όσο βεβαίως και ποσοστιαία. Έτσι, τα 334.172 εισιτήρια του 2005 περιορίζονται σε 136.530 κατά το 2011 και το σχετικό μερίδιο του 2005 (16,88%) υποδιπλασιάζεται σε 8,61% κατά το 2011, με περαιτέρω μείωση σε 7,08% κατά το 2012.

Τα ποσοστά πτώσης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις είναι επίσης υψηλά και η σύγκριση μεταξύ 2009 και 2012 εμφανίζει υψηλά ποσοστά πτώσης στις ιδιωτικές επιχειρήσεις (πλην Αιδηψού) 64%, στις ιδιωτικές επιχειρήσεις Αιδηψού με πηγή 86,2%, στις ιδιωτικές Αιδηψού με παροχή νερού από τον ΕΟΤ 87,2%.

Η σύγκριση του 2012 με το 2005 αποτυπώνει την πτωτική πορεία των τριών τελευταίων ετών (με αποκορύφωμα το 2012), δεδομένου ότι σε όλες τις κατηγορίες Φορέων Εκμετάλλευσης τα εισιτήρια του 2005 είναι περισσότερα από το 2012, πλην των Δημοτικών Επιχειρήσεων.

Εδώ, η συγκράτηση εισιτηρίων που επιτυγχάνεται στις μονάδες της Κεντρικής Μακεδονίας (που οι Φορείς Εκμετάλλευσης είναι Δημοτικές Επιχειρήσεις) συντελεί στη διαμόρφωση σχετικά ικανοποιητικού αριθμού εισιτηρίων, αν και ακόμη και στην κατηγορία αυτή η πτώση μεταξύ 2009 και 2012 ανέρχεται σε 48,8%.

Η ερμηνεία αναφορικά με τη συγκριτικά καλύτερη εικόνα των Δημοτικών Επιχειρήσεων της Κεντρικής Μακεδονίας σχετίζεται με το ότι οι συγκεκριμένες μονάδες έχουν καταφέρει να προσελκύσουν ένα τμήμα επισκεπτών που δεν εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις παροχές των ασφαλιστικών ταμείων και κατά συνέπεια οι περικοπές στις οποίες προχώρησαν οι ασφαλιστικοί φορείς δεν τις έπληξαν καθοριστικά. Αντιθέτως, αρκετές από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις τόσο στην Αιδηψό, όσο και σε άλλες περιοχές στηρίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στους λουόμενους μέσω των παροχών των ασφαλιστικών ταμείων και η σχετική αλλαγή πολιτικής είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική ως και ραγδαία μείωση των πελατών/εισιτηρίων τους.

Editors - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η συντακτική ομάδα του TravelDailyNews Greece & Cyprus διαθέτει πάνω από 35 χρόνια εμπειρία σε Β2Β τουριστική ειδησεογραφία καθώς επίσης και σε θέματα marketing και επικοινωνίας.

31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023