Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΕπιδοτήσεις νέων επιχειρηματιών από τον ΕΟΜΜΕΧ και στον τουριστικό τομέα
Δικαιούχοι νέοι και νέες (άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες)

Επιδοτήσεις νέων επιχειρηματιών από τον ΕΟΜΜΕΧ και στον τουριστικό τομέα

Εντός του Φεβρουαρίου 2009, προκηρύσσεται από τον ΕΟΜΜΕΧ δράση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας νέων με αρχικό προϋπολογισμό κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτόν του Γ` ΚΠΣ. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση νέων επιχειρηματιών…

Εντός του Φεβρουαρίου 2009, προκηρύσσεται από τον ΕΟΜΜΕΧ δράση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας νέων με αρχικό προϋπολογισμό κατά πολύ μεγαλύτερο από<...> αυτόν του Γ` ΚΠΣ. Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση νέων επιχειρηματιών που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού. Δικαιούχοι θα είναι νέοι και νέες (άνεργοι, μισθωτοί ή ελεύθεροι επαγγελματίες), που βρίσκονται εντός συγκεκριμένων ηλικιακών ορίων που θα οριστικοποιηθούν με τη δημοσίευση του προγράμματος.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι:

 • ο εξοπλισμός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών, μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης παραγωγικής διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντεξιόν), δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου.
 • οι ειδικές εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση), Ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας.
 • η διαμόρφωση χώρων υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων
 • η προβολή – προώθηση με συμμετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών). Διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες. Δημιουργία λογότυπου. Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων. Κατασκευή ιστοσελίδων. Δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων (CD-ROM).
 • άλλες δαπάνες.

Το ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 55% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 30.000 έως 200.000 ευρώ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι νέοι επιχειρηματίες που δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά το διάστημα από συγκεκριμένη ημερομηνία που θα καθοριστεί με την έκδοση του Οδηγού Προγράμματος έως και την ημερομηνία προκήρυξης – δημοσίευσης του προγράμματος.

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τη συμμετοχή φυσικών προσώπων στο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των προς σύσταση νέων επιχειρήσεων και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή νομικών προσώπων ως μετόχων/εταίρων εκτός από εταιρείες παροχής επιχειρηματικού κεφαλαίου και μέχρι ποσοστού 25% του μετοχικού / εταιρικού κεφαλαίου.
Σε κάθε περίπτωση, επιτρέπεται η συμμετοχή μη επιλέξιμων φυσικών προσώπων, εφόσον το προτεινόμενο ποσοστό συμμετοχής τους στην πρόταση δεν ξεπερνά το 25%. Το ποσοστό συμμετοχής του/της νέου/νέας επιχειρηματία στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας πρέπει να είναι τουλάχιστο 75%.

Ακόμη, εντός του Φεβρουαρίου 2009 προκηρύσσεται από τον ΕΟΜΜΕΧ δράση ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας για τη δημιουργία της δικής τους πρωτότυπης βιώσιμης μικρομεσαίας επιχείρησης στους τομείς μεταποίησης, εμπορίου, υπηρεσιών και τουρισμού.

Οι υποψήφιες επιχειρηματίες πρέπει να υποβάλουν ολοκληρωμένο και αιτιολογημένο επιχειρηματικό σχέδιο. Θα προτιμούνται κατ` αρχήν οι προτάσεις που “φέρουν νέες ιδέες”, είτε στον τρόπο οργάνωσης της επιχείρησης, είτε στις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται, είτε στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται.

Το ποσοστό χρηματοδότησης αναμένεται να είναι 50%, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός του επιχειρηματικού σχεδίου θα είναι από 30.000 έως 150.000 ευρώ για τη μεταποίηση και από 30.000 έως 100.000 ευρώ για τις λοιπές δραστηριότητες.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι:

 • Ο εξοπλισμός παραγωγής και διάθεσης προϊόντων / υπηρεσιών, μηχανοργάνωσης και αυτοματοποίησης παραγωγικής διαδικασίας, ποιοτικού ελέγχου παραγωγής ή προϊόντων, αυτοκινούμενα μεταφορικά μέσα επαγγελματικής χρήσης, έπιπλα και σκεύη (γραφεία, καρέκλες και πάγκοι εργασίας), δαπάνες για τον εξοπλισμό αποθήκης (πάγκοι, ράφια, ντεξιόν), δαπάνες για την κατασκευή εκθετηρίου των προϊόντων στο χώρο της επιχείρησης (βιτρίνες, πάγκοι και ράφια), ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ηλεκτρονικός εξοπλισμός γραφείου.
 • Οι ειδικές εγκαταστάσεις πεπιεσμένου αέρα και εγκαταστάσεις αποθηκευτικών χώρων (ψυγεία, συντήρηση, ξήρανση), Ειδικές εγκαταστάσεις αναγκαίες για τη λειτουργία της εταιρείας.
 • Η διαμόρφωση χώρων υπαρχουσών κτιριακών εγκαταστάσεων.
 • Η προβολή – προώθηση με συμμετοχή σε εκθέσεις (κόστος ενοικίασης και διαμόρφωσης περιπτέρων, δαπάνες ταξιδιών). Διαφημιστική καταχώρηση σε ημερήσιες ή οικονομικές εφημερίδες. Δημιουργία λογότυπου. Σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων. Κατασκευή ιστοσελίδων. Δημιουργία εφαρμογών πολυμέσων (CD-ROM).
 • Aλλες δαπάνες.

  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι γυναίκες από 18 έως 55 ετών που είναι άνεργες, μισθωτές ή ελεύθερες επαγγελματίες και δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τον τελευταίο χρόνο πριν από την προκήρυξη του προγράμματος.

  Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

  Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

Ετικέτες
31/03/2023
30/03/2023
29/03/2023
28/03/2023
27/03/2023