Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικά ΘέματαΕΠΤΑΟΑ: Η Ο.Α. ήταν και είναι υπερκερδοφόρα
Ένωση Πτυχιούχων Τεχνικών Αεροπλάνων Ολυμπιακής Αεροπορίας

ΕΠΤΑΟΑ: Η Ο.Α. ήταν και είναι υπερκερδοφόρα

“Από την κρατικοποίησή της το 1975 μέχρι σήμερα το κράτος επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος της Ολυμπιακής Αεροπορίας και των Ολυμπιακών Αερογραμμών (αυτές από τον Δεκέμβριο του 2003) με το κόστος της υποχρεωτικής υλοποίησης διαφόρων κυβερνητικών πολιτικών κατά παράβαση της σύμβασης μεταξύ κράτους Ο.Α.”

“Από την κρατικοποίησή της το 1975 μέχρι σήμερα το κράτος επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος της Ολυμπιακής Αεροπορίας και των Ολυμπιακών Αερογραμμών (αυτές από τον Δεκέμβριο του 2003) με το κόστος της υποχρεωτικής υλοποίησης διαφόρων<...>κυβερνητικών πολιτικών κατά παράβαση της σύμβασης μεταξύ κράτους Ο.Α.” όπως επισημαίνει σε χτεσινή της ανακοίνωση η Ένωση Πτυχιούχων Τεχνικών Αεροπλάνων Ολυμπιακής Αεροπορίας (ΕΠΤΑΟΑ).

Πιο συγκεκριμένα, η ΕΠΤΑΟΑ εξηγεί:

“Τα χρέη αυτά δεν επιτρεπόταν να καταγράφονται στα βιβλία της Ο.Α. ως κρατικά χρέη. Καταγράφονταν όμως ως κόστος της Ο.Α. συνεπώς ως δικό της έλλειμμα.

Το ανωτέρω γεγονός τελούσε εν γνώσει της διοίκησης της Ο.Α. η οποία μετά από σχετική επιστολή της 24-3-1994 του τότε Επιτρόπου Μεταφορών της Ε.Ε. Abel Matutes, ανέθεσε στον καθηγητή Ι. Σ. Λαΐνο την εκπόνηση μελέτης που να προσδιορίζει τις οικονομικές δοσοληψίες της Ο.Α. με το κράτος αποκλειστικό μέτοχό της. Η καταληκτική ημερομηνία των υπολογισμών της μελέτης αυτής ήταν η 31-12-1992.

Στη μελέτη αυτή αναφέρονται οι εξής πηγές των κρατικών χρεών:


  • μη καταβολή του οφειλομένου από το 1981 μετοχικού κεφαλαίου (107 δισ. δρχ.)

  • απώλεια εσόδων λόγω της υποχρεωτικής, κατ εντολή της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων, υποτιμολόγηση των κομίστρων του εσωτερικού δικτύου (382 δισ. δρχ.)

  • υποχρεωτική εκχώρηση έκπτωσης σε 20 κατηγορίες επιβατών (109 δισ. δρχ.)

  • οφειλές ΥΠΑ, Δημοσίου κλπ (43 δισ. δρχ.)

  • επιβάρυνση της Ο.Α. λόγω των δωρεάν προεδρικών και πρωθυπουργικών πτήσεων (7 δισ. δρχ.)

  • επιβάρυνση της Ο.Α. λόγω της υποχρεωτικής – κατΆ εντολήν των κυβερνήσεων έκπτωσης κατά 97% στα κόμιστρα μεταφοράς των εφημερίδων (30 δισ. δρχ.)

  • επιβάρυνση της Ο.Α. λόγω της υποχρεωτικής – με αποφάσεις της Βουλής – δωρεάν μεταφοράς των κομματικών ψηφοφόρων κατά τη διάρκεια των εκλογικών αναμετρήσεων (μόνο το 5% του κόστους διότι τα άλλα αποδεικτικά στοιχεία είχαν «χαθεί») (2,5 δισ. δρχ.)


Σύνολο: 680,5 δισ. δρχ.

Η Ο.Α. ήταν και είναι υπερκερδοφόρα (αν το κράτος της επιστρέψει τα χρέη του)

Η αρχική μελέτη του 1994 είχε υπολογίσει ότι τα κρατικά χρέη, από το σύνολο των πηγών τους, ανέρχονταν σε ένα 1,2 τρις δρχ. ή 3,529 δισ. ευρώ.

Η τελική μελέτη του 1994 – από την οποία αφαιρέθηκαν πολλές κατηγορίες κρατικών χρεών που είχαν συμπεριληφθεί στην αρχική μελέτη – υπολόγισε ότι το ύψος των κρατικών χρεών για το διάστημα 1975-1992 ανήρχετο σε 680,5 δισ. δρχ. (2 δισ. ευρώ).

Μεγάλο τμήμα των χρεών αυτών (480 δισ. δρχ. ή 1,411 δισ. ευρώ) συμπεριέλαβε το κράτος στο πρόγραμμα εξυγίανσης που υπέβαλε την 20/5/1994 στην Ε.Ε.

Tα σωρευτικά λογιστικά ελλείμματα της Ο.Α. για το χρονικό διάστημα 1975-1992 ήσαν 255 δισ. δρχ. ή 750 εκατ. ευρώ.

Όμως η Ε.Ε. διαπίστωσε ότι τα ελλείμματα αυτά ήσαν τεχνητά προσαυξημένα από το κράτος με πρόστιμα κ.λπ. κατά 82%. (Απόφαση Ε.Ε. 696/7-10-1994)

Συνεπώς τα πραγματικά σωρευτικά λογιστικά ελλείμματα της Ο.Α. την 31-12-1992 ήσαν 140 δισ. δρχ. και όχι 275 δισ. δρχ.

`Αρα το 1993 έτος κατά το οποίο η Ο.Α. παρεπέμφθη από την κυβέρνηση στην Ε.Ε. ως ευρισκομένη υπό πτώχευση…ήταν κερδοφόρα κατά 480-140= 340 δισ. δρχ. ή 1 δισ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα το κράτος συνεχίζει να επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος της Ο.Α. με την υλοποίηση διαφόρων πολιτικών του χωρίς να καταβάλλει τουλάχιστον το κόστος και χωρίς η πλειοψηφία των χρεών αυτών να καταγράφεται στα βιβλία της Ο.Α. ως κρατικά χρέη αλλά ως δικό της κόστος, συνεπώς ως δικό της έλλειμμα.

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη τα σωρευτικά χρέη του κράτους προς την Ο.Α. μέχρι σήμερα – υπολογίζονται σε τρέχουσες τιμές σε 10 δισ. ευρώ.

Ο κ. Χατζηδάκης διατείνεται ότι τα σωρευτικά λογιστικά ελλείμματα του Ομίλου Ο.Α. της περιόδου 1995-2008 είναι ύψους 2,5 δισ. ευρώ (Βουλή 19-9-08)

Στα ελλείμματα αυτά συμπεριλαμβάνονται και 700 περίπου εκατομμύρια ευρώ από πρόστιμα προσαυξήσεις και τόκους λόγω αδυναμίας του ομίλου Ο.Α. να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Η αδυναμία όμως αυτή είναι αποτέλεσμα του ότι το κράτος δεν καταβάλλει στην Ο.Α. τα τεράστια χρέη του. Συνεπώς από τα 2,5 δις ευρώ εμφανιζόμενο ως λογιστικό έλλειμμα του ομίλου Ο.Α. πρέπει να αφαιρεθεί η τεχνητή προσαύξησή του (η έκφραση ανήκει στην Ε.Ε. απόφαση 696/7-10-1994) 700 εκατ. ευρώ. (2,5 δισ. – 700 εκατ. = 1,8 δισ. ευρώ).

Συνεπώς ακόμα και αν ο όμιλος Ο.Α. εμφανίζει σήμερα σωρευτικά λογιστικά ελλείμματα ύψους 1,8 δισ. ευρώ και παρά την υπαρκτή και καταστροφική κακοδιαχείρισή του από τις διορισμένες από το μέτοχο διοικήσεις, τα πραγματικά σημερινά οικονομικά αποτελέσματά του είναι:
ΚΡΑΤΙΚΑ ΧΡΕΗ 10,0-1,8 «ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ» = ΚΕΡΔΗ 8,2 δισ. ευρώ
και όχι 2,5 δισ. ευρώ ελλείμματα, όπως ψευδώς διαδίδει ο κ. Χατζηδάκης.

Ο κ. Χατζηδάκης έχει πλήρη επίγνωση του ότι η καταβολή των ανωτέρω τεράστιων χρεών του κράτους προς την Ο.Α. θα ανεδείκνυε την αλήθεια ότι δηλαδή ο όμιλος Ο.Α. είναι κερδοφόρος κατά 8,2 δισ. ευρώ.

ΓιΆ αυτό ο κ. Χατζηδάκης αρνήθηκε τον διάλογο στους εργαζομένους στην φάση της κατάρτισης του σχεδίου που υπέβαλε στην Ε.Ε. για να κλείσει τον Εθνικό μας Αερομεταφορέα. Επισημαίνεται ότι σε αντίθεση με την πρακτική Χατζηδάκη, τα προγράμματα εξυγίανσης της ΟΑ 1994 και 1998 είχαν κοινοποιηθεί στους εργαζομένους.

ΓιΆ αυτό με επιστολή του προς την Ε.Ε. ο κ. Χατζηδάκης ζήτησε και πέτυχε να μην δημοσιευθούν ως απόρρητα τα οικονομικά στοιχεία που της υπέβαλε για να δικαιολογήσει την πολιτική του επιλογή για κλείσιμο του Εθνικού μας αερομεταφορέα (απόφαση της Ε.Ε. της 17-9-08)”.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

02/10/2023
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023