Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικά ΘέματαΕΠΤΑΟΑ: Παράνομο το κλείσιμο των Ολυμπιακών Αερογραμμών
Κερδοφόρες παρά την κακοδιαχείρισή τους

ΕΠΤΑΟΑ: Παράνομο το κλείσιμο των Ολυμπιακών Αερογραμμών

Ανακριβή και παράνομα υποστηρίζει ότι είναι τα στοιχεία του κ. Κ. Χατζηδάκη η Ένωση Πτυχιούχων Τεχνικών Αεροπλάνων ΟΑ (ΕΠΤΑΟΑ), σχετικά με την ελλειμματική…

Ανακριβή και παράνομα υποστηρίζει ότι είναι τα στοιχεία του κ. Κ. Χατζηδάκη η Ένωση Πτυχιούχων Τεχνικών Αεροπλάνων ΟΑ (ΕΠΤΑΟΑ), σχετικά<...> με την ελλειμματική λειτουργία του εθνικού αερομεταφορέα.

Η Ένωση αναφέρει ότι, κατά την συζήτηση στη Βουλή της 30/10/08 ο υπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών, για να αποδείξει ότι τα στοιχεία του για την ελλειμματική λειτουργία του Εθνικού Αερομεταφορέα βασίζονται σε νομίμους ισολογισμούς κατέθεσε στη Βουλή τρεις ισολογισμούς των Ολυμπιακών Αερογραμμών, ήτοι ισολογισμό των 20 ημερών του 2003, ισολογισμό του 2004 και του 2005. Όμως οι επανειλημμένες αναφορές του κ. Χατζηδάκη σε σωρευτικά ελλείμματα 2,5 δισ. ευρώ αφορούν σε τρεις εταιρίες, ήτοι την Ολυμπιακή Αεροπορία-Υπηρεσίες, την Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και τις Ολυμπιακές Αερογραμμές. Συνεπώς, οι ισολογισμοί από τους οποίους έπρεπε να έχει λάβει τα στοιχεία και να καταθέσει στη Βουλή είναι δεκαπέντε και όχι μόνον τρεις.

“`Αρα, -με βάση τον ελληνικό νόμο- εφ`όσον δεν υπάρχουν ισολογισμοί, δεν είναι ούτε σύννομες ούτε έγκυρες οι πηγές των ελλειμμάτων τα οποία επικαλείται ο κ. Χατζηδάκης για να κλείσει τον εθνικό αερομεταφορέα”, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΠΤΑΟΑ. “Και όμως ο κ. Χατζηδάκης επικαλούμενος `κατ`εκτίμηση` στοιχεία (Χατζηδάκης: Πρακτικά της Βουλής 19/9/2008) από μη σύννομες και μη έγκυρες πηγές, κλείνει τον Εθνικό μας αερομεταφορέα.

Επισημαίνεται ότι με βάση τον ισχύοντα εμπορικό νόμο υπεύθυνος για την έκδοση ισολογισμών σε τελική ανάλυση είναι ο μέτοχος, δηλαδή στην συγκεκριμένη περίπτωση ο κ. Χατζηδάκης ο οποίος, αν και γνωρίζει την παρανομία που διαπράττουν οι διορισμένες από την Ν.Δ. διοικήσεις των εταιριών του Εθνικού Αερομεταφορέα οι οποίες από το 2004 παρανόμως δεν έχουν συντάξει ισολογισμούς (με εξαίρεση το 2003, 2004 και 2005 των Ο.Α.) δεν έχει παραπέμψει μέχρι σήμερα καμία στον Εισαγγελέα για παράβαση καθήκοντος.

Όταν η Νομαρχία Αττικής το Ιούλιο 2008 απαίτησε την κατάθεση των σχετικών ισολογισμών ο κ. Χατζηδάκης παρενέβη -παρανόμως- και κάλυψε τους υφισταμένους του, (Διαδικτυακός Τόπος Υ.Μ.Ε. 13/10/08), αντί να τους παραπέμψει στον εισαγγελέα για παράβαση καθήκοντος αφού-παρανόμως-δεν έχουν εκδώσει από το 2004 τους από τον νόμο απαιτούμενους ισολογισμούς.
Σε δηλώσεις του στη Βουλή ο κ. Χατζηδάκης ανέφερε ότι δεν κατήγγειλε την απουσία ισολογισμών για να μην κλείσει ο Εθνικός Αερομεταφορέας. Δηλαδή, ο κ. Χατζηδάκης και οι προκάτοχοί του γνώριζαν ότι οι συγκεκριμένες από το 2004 παραβάσεις των διοικήσεων του εθνικού αερομεταφορέα -τις οποίες διορίζει το κράτος μέτοχος- επέσυραν το κλείσιμο του Εθνικού Αερομεταφορέα και όχι μόνον δεν τους έστειλαν στο Εισαγγελέα για παράβαση καθήκοντος, αλλά ο κ. Χατζηδάκης ομολογεί ότι παρενέβη παρανόμως για να τους καλύψει. Γιατί άραγε;

Μιας μόνον ερμηνείας επιδέχεται η παράνομη αυτή ενέργεια του κ. Χατζηδάκη. Η κάλυψη που προσέφερε ο κ. Χατζηδάκης στην παράνομη μη έκδοση ισολογισμών από τους υφισταμένους του, εξυπηρετεί ιδιαίτερα τον ίδιο αφού με απουσία ισολογισμών μπορεί να επικαλείται στοιχεία τα οποία κανείς δεν έχει την δυνατότητα να ελέγξει από τις κατά νόμον έγκυρες πηγές, αφού οι πηγές αυτές απλά δεν υπάρχουν”.

Η Ένωση υποστηρίζει ακόμη ότι στην απόφασή της 17/9/08 με την οποία εγκρίνει το κλείσιμο του Εθνικού Αερομεταφορέα, η Ε.Ε. αναφέρει ότι στηρίχθηκε σε “προσωρινά στοιχεία” που της υπέβαλε ο κ. Χατζηδάκης και ότι η έρευνά της για την οικονομική κατάσταση του εθνικού αερομεταφορέα έχει “εν μέρει” ολοκληρωθεί. Δηλαδή, η Ε.Ε. εγκρίνει το κλείσιμο του εθνικού αερομεταφορέα, βασιζόμενη σε προσωρινά στοιχεία μιας ημιτελούς έρευνάς της.

“Η Ε.Ε., συμμετέχοντας στη συνομωσία του ελληνικού κράτους από το 1993 για το κλείσιμο του εθνικού αερομεταφορέα, εξυπηρέτησε τον κ. Χατζηδάκη, κρατώντας τα στοιχεία αυτά απόρρητα, όπως της ζήτησε ο κ. Χατζηδάκης. (Απόφαση της Ε.Ε. της 17/9/08). Γιατί άραγε η Ε.Ε. συνεχίζει να συνωμοτεί παρανομώντας με στόχο το κλείσιμο του Εθνικού Αερομεταφορέα; Ποιός δημιούργησε στις Ολυμπιακές Αερογραμμές 509 εκ ευρώ ελλείμματα τα οποία επικαλείται ο κ. Χατζηδάκης;

Πέραν των ανωτέρω σύμφωνα με τους προαναφερθέντες ισολογισμούς των Ο.Α. που κατέθεσε ο κ. Χατζηδάκης στη Βουλή την 30/10/08 για τα χρόνια 2003, 2004, 2005, οι σωρευτικές λογιστικές ζημίες των Ο.Α. για τα χρόνια 2003,2004 και 2005, ανέρχονται σε 107 εκατ. ευρώ. Στην ίδια συζήτηση ο κ. Χατζηδάκης δήλωσε ότι τα σωρευτικά από τον 12/2003 ελλείμματα των Ο.Α. μέχρι και το 2007 ανέρχονται σε 509 εκατ. ευρώ.

Εφόσον μέχρι και το 2005 τα σωρευτικά ελλείμματα των Ο.Α. ήσαν 107 εκατ. ευρώ η ανωτέρω δήλωση του κ. Χατζηδάκη περί σωρευτικών ελλειμμάτων των Ο.Α. ύψους 509 εκατ. ευρώ, σημαίνει ότι εντός των δύο επομένων ετών (2006 και 2007) τα ελλείμματα των Ο.Α. πενταπλασιάσθηκαν όταν πολιτικός εκπρόσωπος του κράτους μετόχου ήταν η Ν.Δ. Πως όμως και από ποιούς δημιουργήθηκαν τα ελλείμματα αυτά; Στο 50% των οφειλών της Ο.Α. κυμαίνονται τα πρόστιμα με τα οποία το κράτος επιβαρύνει τις οφειλές της.

Επισημαίνεται ότι τα εμφανιζόμενα ως σωρευτικά από το 1995 λογιστικά ελλείμματα του ομίλου Ο.Α. 2,5 δισ. ευρώ είναι βεβαρημένα με πρόστιμα και προσαυξήσεις άνω των 700 εκ ευρώ. To ύψος των προστίμων κυμαίνεται στο 50% των πραγματικών οφειλών της ΟΑ. Για παράδειγμα, ενώ οι συνολικές πραγματικές οφειλές στο ΙΚΑ από το 2003 της Ο.Α.-Υ. ανέρχονται στα 311 εκ ευρώ, οι συνολικές οφειλές της μετά από τα επιβληθέντα πρόστιμα, έφθασαν το 2008 τα 452 εκατ. ευρώ (βλέπε σχετικές καταστάσεις που κατέθεσε ο κ. Χατζηδάκης στη Βουλή την 30/10/08).

Τα πρόστιμα αυτά επέβαλε το Κράτος, διότι η Ο.Α. αδυνατεί να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις. Η αδυναμία της όμως αυτή είναι συνέπεια του ότι το κράτος την επιβάρυνε με τα τεράστια χρέη του τα οποία ουδέποτε κατέβαλε, στραγγαλίζοντας οικονομικά την Ο.Α. Το κράτος όχι μόνο δεν κατέβαλε τα χρέη του, αλλά και επιβάρυνε την Ο.Α. με πρόστιμα για τα μη καταβεβλημένα δικά του χρέη.

Την ίδια πρακτική της τεχνητής διόγκωσης των λογιστικών ελλειμμάτων της για να φαίνεται η Ο.Α. ζημιογόνα, είχε για πρώτη φορά εφαρμόσει το 1993 η τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη –διογκώνοντας τότε τα λογιστικά ελλείμματα της Ο.Α. κατά 82% – όπως εντόπισε και ανέφερε η Ε.Ε. στην απόφασή της 696/7-10-1994.

Η επιβολή προστίμων της τάξης του 50% είναι μία από τις πρακτικές που χρησιμοποίησε το κράτος μέτοχος και στη συγκεκριμένη περίπτωση η κυβέρνηση της Ν.Δ. από το 2004 και μετά, για να δημιουργήσει τα διαφημιζόμενα από τον κ. Χατζηδάκη 2,5 δισ. ευρώ σωρευτικά λογιστικά ελλείμματα του Εθνικού Αερομεταφορέα. Και όμως η Ν.Δ. στηριζόμενη στα παράνομα και χαλκευμένα (Πρακτικά της Βουλής) στοιχεία του κ Χατζηδάκη ψήφισε στις 2/10/08 το κλείσιμο του εθνικού μας αερομεταφορέα και την ιδιωτικοποίηση των δραστηριοτήτων του.

Οι καταστροφικές συνέπειες στα οικονομικά αποτελέσματα των Ο.Α. από την κακοδιαχείριση των υποθέσεών της από το Κράτος-μέτοχο, τις διοικήσεις της και μέλη της ιεραρχίας της.

Ο Υ.Μ.Ε. κ. Χατζηδάκης κατά την διάρκεια σχετικής συζήτησης στη Βουλή την 14-12-07 ζήτησε να διακοπούν οι ζημιογόνες συμβάσεις ενοικίασης αεροσκαφών που είχαν συνάψει (πάνω από το τριπλάσιο της μέσης τιμής της αγοράς) από το 2004 οι διοικήσεις των Ολυμπιακών Αερογραμμών με την Ισπανική εταιρία HOLA

Σε δελτίο Τύπου της 11/3/08, ο τότε πρόεδρος του Δ.Σ. των Ο.Α. κ. Μπενόπουλος ανακοίνωσε ότι από την κατάργηση τριών από τις δαπανηρότατες βραχυχρόνιες συμβάσεις ενοικίασης αεροσκαφών, οι Ολυμπιακές Αερογραμμές εξοικονόμησαν μόνον για το πρώτο τρίμηνο του 2008 ποσό άνω των 5,8 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι μόνο λόγω των προαναφερθεισών τριών (από τις άνω των πενήντα) δαπανηρότατων βραχυχρονίων συμβάσεων ενοικίασης αεροσκαφών που συνήψαν οι Ο.Α. από το 2004, επιβαρυνόντουσαν κάθε μήνα 5,8: 3 = 1.933,3 εκατ. ευρώ. Επειδή ο συνολικός αριθμός μηνών ενοικίασης του συνόλου των ενοικιασθέντων αεροσκαφών από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές από το 2004 κυμαίνεται στους 80, η συνολική επιβάρυνση των οικονομικών των Αερογραμμών για το διάστημα αυτό ανέρχεται στα: 1,933 Χ 80 μήνες = 154.640 εκατ. ευρώ. Είναι προφανές ότι και στην περίπτωση αυτή -όπως και στις προαναφερθείσες- ο μέτοχος με δικές του αποφάσεις επιβαρύνει έτι περαιτέρω το λειτουργικό κόστος των Ο.Α.

Η κακοδιαχείριση, η οποία επιβάρυνε καταστροφικά το λειτουργικό κόστος του Εθνικού Αερομεταφορέα, είναι άλλη μία από τις πρακτικές που χρησιμοποίησε το κράτος μέτοχος και στη συγκεκριμένη περίπτωση και η κυβέρνηση της Ν.Δ. από το 2004 και μετά για να δημιουργήσει τα διαφημιζόμενα από τον κ. Χατζηδάκη 2,5 δισ. ευρώ σωρευτικά λογιστικά ελλείμματα του εθνικού αερομεταφορέα.

Ποιά είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση των Ολυμπιακών Αερογραμμών

Η πραγματική οικονομική κατάσταση των Ο.Α. είναι αυτή η οποία προκύπτει από τον συνυπολογισμό :
– της επιστροφής τμήματος των χρεών του Κράτους, ύψους 370 εκατ. ευρώ, τα οποία επιδίκασε τελεσιδίκως η ελληνική δικαιοσύνη τον Σεπτέμβριο του 2008 και
– των επιβαρύνσεων του λειτουργικού της κόστους από τις μέχρι στιγμής εντοπισθείσες συνέπειες της κακοδιαχείρισης ήτοι:

1) 154.640 εκατ. ευρώ συνολική επιβάρυνση του λειτουργικού κόστους των Ο.Α. από το καταβληθέν ενοίκιο για μέχρι και τρεις φορές ακριβότερες βραχυχρόνιες συμβάσεις ενοικίασης αεροσκαφών μόνο τα τελευταία πέντε χρόνια
2. άνω των 200 εκατ. ευρώ πρόστιμα που επέβαλε στις Ο.Α. το Κράτος, λόγω της αδυναμίας τους να ανταποκριθούν εγκαίρως στις υποχρεώσεις τους. Όμως η αδυναμία τους αυτή οφείλεται στην άρνηση του κράτους μετόχου να καταβάλλει στις Ο.Α. τις τεράστιες οφειλές του.
3. άνω των 50 εκ ευρώ για υποχρεωτικές σύμφωνα με την νομοθεσία της Ε.Ε. αποζημιώσεις των επιβατών των Ο.Α., οι οποίοι είχαν αγοράσει εισιτήρια για μια από τις 9.400 πτήσεις, τις οποίες η Ο.Α. ακύρωσε λόγω έλλειψης αεροσκαφών και προσωπικού.
4. άνω των 30 εκατ. ευρώ επιβαρύνσεις των Ο.Α. από το 2004, λόγω της υποτιμολόγησης άνω του 50% του κόστους με το οποίο επιβαρύνονται από την εκχώρηση των αεροσκαφών της στην πολιτειακή και πολιτική ηγεσία για υπηρεσιακά ταξίδια στο εξωτερικό.
5. Από τις 14/1/2005, με υπουργική διάταξη, το Κράτος-μέτοχος δεν επιτρέπει την έκπτωση της δαπάνης από τα ακαθάριστα έσοδα των αεροπορικών εταιριών της δαπάνης ενοικίασης αεροσκαφών με την μέθοδο wet lease (μαζί με τα πληρώματα).

Και όμως, ο μέτοχος από το 2004 σε πολλές περιπτώσεις υποχρεώνει τις Ο.Α. να ενοικιάζουν αεροσκάφη με την μέθοδο του WET LEASE, το κόστος των οποίων εξαιρείται ρητά από την ανωτέρω έκπτωση. Το ύψος της επιβάρυνσης του λειτουργικού κόστους των Ο.Α. από την συγκεκριμένη αιτία δεν έχει εισέτι υπολογιστεί.

Όπως δήλωσε ο κ. Χατζηδάκης στη Βουλή την 30/10/08, το σωρευτικά λογιστικό έλλειμμα των Ο.Α. από τον Δεκέμβριο του 2003 εκτιμάται σε 509 εκατ. ευρώ. Οι επιβαρύνσεις του λειτουργικού κόστους των Ο.Α. από τις μέχρι στιγμής προσδιορισθείσες συνέπειες της κακοδιαχείρισης ανέρχονται σε: 155 + 200 + 50 + 30 = 435 εκατ. ευρώ. Τα τελεσιδίκως επιδικασθέντα χρέη του κράτους προς τις Ο.Α. (9/08) ανέρχονται στα 370 εκατ. ευρώ. Συνεπώς, τα σωρευτικά από τον 12/2003 οικονομικά αποτελέσματα των Ο.Α. είναι: 370 + 435 = 805 – 509 = 296 εκατ. ευρώ κέρδος
Από την παράθεση των ανωτέρω στοιχείων (πηγή των οποίων -ειρήσθω εν παρόδω- είναι ο κ. Χατζηδάκης και οι Ο.Α.) καθίσταται προφανές ότι οι Ο.Α., όχι μόνο δεν είναι ζημιογόνες, αλλά από οικονομικής απόψεως είναι μία υγιής επιχείρηση παρά την καταγγελόμενη προσπάθεια διάλυσής της μέσω της κακοδιαχείρισης (πράξεων ή και παραλήψεων) του μετόχου και των από αυτόν διορισμένων διοικήσεών της.

Συνεπώς, δεν έχει εφαρμογή στις Ολυμπιακές Αερογραμμές η τροπολογία 3429/2005 Aρθρο 14α/2-10-08 περί εκκαθάρισης Δημοσίων Επιχειρήσεων, αφού ούτε ζημιογόνες είναι ούτε ποτέ έχουν λάβει κρατική ενίσχυση!!!

Η χρησιμοποίηση των ανωτέρω πρακτικών από το Κράτος-μέτοχο τις διοικήσεις και στελέχη της ιεραρχίας των εταιριών του εθνικού αερομεταφορέα για την εμφάνιση του εθνικού αερομεταφορέα ως πτωχευμένου, συνιστά με βάση τον ισχύοντα εμπορικό νόμο δολία χρεωκοπία.

Ο κ. Χατζηδάκης, στα πλαίσια της ανεπιτυχούς προσπάθείας του να αντιμετωπίσει τα επιστημονικά τεκμηριωμένα επιχειρήματά μας, επιδιώκει να εντοπίσει αντίφαση μεταξύ των δύο βασικών επιχειρημάτων μας: της αποδεδειγμένης κερδοφορίας του εθνικού αερομεταφορέα και της καταγγελλόμενης κακοδιαχείρισής του από τις διορισμένες από τον μέτοχο διοικήσεις του (Συνέντευξη Τύπου του κ. Χατζηδάκη 13/10/08 και Βουλή 2/11/08). Όμως ακόμα και οι πρωτοετείς φοιτητές των οικονομικών σχολών γνωρίζουν αυτό που φαίνεται να αγνοεί ο κ. Χατζηδάκης, ότι δηλαδή μια επιχείρηση μπορεί να είναι κερδοφόρα παρά την κακοδιαχείρισή της όπως και ότι μπορεί να είναι ζημιογόνα παρά την απουσία κακοδιαχείρισης. Απλά μαθήματα μικροοικονομίας.

Αφού όπως ήδη αποδείξαμε η λειτουργία του εθνικού αερομεταφορέα δεν είναι ζημιογόνα, άλλα είναι τα κίνητρα του κ. Χατζηδάκη για να κλείσει τον εθνικό αερομεταφορέα και όχι η ανύπαρκτη ελλειμματική λειτουργία του. Τον Οκτώβριο του 2005 ο αντιπρόεδρος της Lufthansa, εγκαινιάζοντας τη συνεργασία της με την Aegean<, είχε δηλώσει ότι μετά το κλείσιμο της ΟΑ, τα δρομολόγιά της του εσωτερικού θα τα αναλάβει η Aegean, ενώ τα δρομολόγιά της του εξωτερικού θα τα αναλάβει η Lufthansa. Να ποια συμφέροντα εξυπηρετούνται με το κλείσιμο του Εθνικού μας Αερομεταφορέα".

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023
19/09/2023
18/09/2023
15/09/2023