Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΔιαφήμιση & ΠροβολήΓνώμη Πρωτοβουλίας της ΟΚΕ με θέμα “Τουρισμός και Περιβάλλον”
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή

Γνώμη Πρωτοβουλίας της ΟΚΕ με θέμα “Τουρισμός και Περιβάλλον”

Συνήλθε τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να εκφράσει Γνώμη Πρωτοβουλίας, με θέμα “Τουρισμός και Περιβάλλον”. Η Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. διαρθρώνεται […]

Συνήλθε τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου 2008, η Ολομέλεια της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.), προκειμένου να<...> εκφράσει Γνώμη Πρωτοβουλίας, με θέμα “Τουρισμός και Περιβάλλον”. Η Γνώμη Πρωτοβουλίας της Ο.Κ.Ε. διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια.

 • Στο 1ο Κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο ρόλο του τουρισμού στην ανάπτυξη και την απασχόληση και περιγράφονται συνοπτικά οι διεθνείς εξελίξεις και τα τουριστικά μεγέθη.
 • Στο 2ο Κεφάλαιο διερευνώνται οι διαχρονικές εξελίξεις των τουριστικών μεγεθών στη χώρα μας και συγκεκριμένα εξετάζεται η συμβολή του τουρισμού στο ΑΕΠ, οι θέσεις απασχόλησης, ο αριθμός των τουριστικών κλινών και οι αφίξεις. Επίσης, γίνεται αναφορά σε ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισμού που είναι η έντονη εποχικότητα και υψηλή εξάρτηση από τους ταξιδιωτικούς πράκτορες («tour operators»). Όσον αφορά στο επίπεδο των προσφερομένων υπηρεσιών και τις τεχνικές υποδομές, ιδίως τις υποδομές πρόσβασης και τοπικής κυκλοφορίας και στάθμευσης, διαπιστώνεται ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης. Παράλληλα, υπάρχει ανάγκη κάλυψης των ελλείψεων σε κρίσιμες κοινωνικές-αστικές υποδομές με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της υγείας.
 • Το 3ο Κεφάλαιο αναφέρεται στο χωρικό μοντέλο ανάπτυξης του τουρισμού, επισημαίνοντας ότι ο ελληνικός τουρισμός χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο της “χωρικής διάχυσης” που χαρακτηρίζει ευρύτατα τμήματα των περιοχών στις οποίες εμφανίζεται (νησιά και παράκτιος χώρος). Ιδιαίτερα στις παρόδιες και τις περιοικιστικές ζώνες αυτών των περιοχών, η χωρική διάχυση φθάνει κυριολεκτικά σε επίπεδα άτυπης αστικοποίησης, με ουσιαστική αναίρεση των ορίων και της διαφοροποίησης μεταξύ των εντός και των εκτός σχεδίου περιοχών. Επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, ότι ο συγκεκριμένος τρόπος χωρικής οργάνωσης είχε πολλαπλές αναπτυξιακές, χωροταξικές, οικιστικές-πολεοδομικές, και περιβαλλοντικές συνέπειες.
 • Στο 4ο Κεφάλαιο εξετάζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης. Είναι κοινά αποδεκτό ότι για να μπορέσει ο τουρισμός να αποκτήσει μεγαλύτερη δυναμική, και μάλιστα κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον, θα πρέπει, εκτός από τις παραδοσιακές μορφές του, να αναπτυχθούν και άλλες μορφές, οι λεγόμενες εναλλακτικές.
 • Το 5ο Κεφάλαιο προσεγγίζει τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό. Από τη διερεύνηση της σχέσης της τουριστικής δραστηριότητας με την κλιματική αλλαγή έχει προκύψει ως συμπέρασμα ότι ο τουρισμός ευθύνεται για το 5% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα παγκοσμίως. Αυτό αποδίδεται μεταξύ άλλων και στην εξάρτηση της τουριστικής βιομηχανίας από τις μεταφορές μέχρι τα συστήματα κλιματισμού που επιβαρύνουν με τις εκπομπές τους την ατμόσφαιρα. Η αλλαγή του κλίματος με τη σειρά της επηρεάζει τόσο τον τουρισμό, όσο και όλες τις εξ αυτού εξαρτώμενες δραστηριότητες. Σημειώνεται δε, ότι ήδη σημαντικό μέρος του τουριστικού τομέα καταβάλλει προσπάθειες για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από την υιοθέτηση μεθόδων και τεχνικών για την επεξεργασία των αποβλήτων, τη χρήση ήπιων μορφών ενέργειας και την περιβαλλοντική διαχείριση της λειτουργίας των μονάδων.
 • Στο 6ο Κεφάλαιο αξιολογούνται οι μέχρι σήμερα πολιτικές που επηρεάζουν την τουριστική ανάπτυξη και συγκεκριμένα η περιβαλλοντική πολιτική, η χωροταξική πολιτική και η οικιστική πολεοδομική πολιτική.
 • Τέλος, στο 7ο Κεφάλαιο γίνονται συγκεκριμένες προτάσεις από την Ο.Κ.Ε. για την τουριστική αναπτυξιακή πολιτική μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται: η ανάγκη λήψης μέτρων για την απόσυρση των απαξιωμένων καταλυμάτων ανεξάρτητα από το μέγεθός τους, η διαφοροποίηση των επενδυτικών κινήτρων μεταξύ αναπτυγμένων και μη αναπτυγμένων τουριστικά περιοχών, η βελτίωση του ρυθμιστικού και νομοθετικού πλαισίου, ο εμπλουτισμός του τουριστικού προϊόντος με την προώθηση της μεσογειακής διατροφής. Επίσης, τονίζεται από την Ο.Κ.Ε. ότι το Ειδικό Πλαίσιο για τον τουρισμό απαιτεί σοβαρή αναμόρφωση για να μπορέσει να παίξει τον αναγκαίο ρόλο του στην προώθηση ενός βελτιωμένου χωρικού μοντέλου ανάπτυξης του τουρισμού. Αναφορικά με την περιβαλλοντική πολιτική, επισημαίνεται από την Ο.Κ.Ε. η αναγκαιότητα να ακολουθήσει ο τουρισμός τις αρχές της αειφορίας, όχι μόνο εξαιτίας των νέων απαιτήσεων για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και εξαιτίας της ζήτησης για καλύτερο περιβάλλον από την πλευρά των τουριστών. Τέλος, γίνονται προτάσεις σε ειδικότερα θέματα που αφορούν στο τοπίο, τη διαχείριση απορριμμάτων, το νερό και την ενέργεια.
  Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

  Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
  Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
31/03/2023
30/03/2023
29/03/2023
28/03/2023
27/03/2023