Τελευταία νέα
HomeΤεχνολογίαInternet και MobileΙστοσελίδα για τον τουρισμό εγκαινιάζει η Κ.Ε.Δ.Ε.
Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος

Ιστοσελίδα για τον τουρισμό εγκαινιάζει η Κ.Ε.Δ.Ε.

Η νέα ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ.Ε στοχεύει στην ενίσχυση και ανάδειξη των πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων των Δήμων της χώρας σε σχέση με τον τουρισμό. Μέσω της ιστοσελίδας, οι Δήμοι θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε ειδήσεις για τον τουρισμό, σε απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα, αλλά και στις πηγές στατιστικών στοιχείων και μελετών.

Νέο τμήμα της ιστοσελίδας της, αφιερωμένο στον τουρισμό, εγκαινιάζει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε), στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.kedke.gr/tourism.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία συμπίπτει με τη σύσταση Τοπικών Τουριστικών Δικτύων ανά Δήμο, μετά από πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε. Τα Τοπικά Τουριστικά Δίκτυα, όπως αυτά αποφασίστηκαν στην περυσινή Γενική Συνέλευση της Κ.Ε.Δ.Ε και προωθούνται από την Επιτροπή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Τουρισμού της Κ.Ε.Δ.Ε, αποτελούν άτυπα συμβουλευτικά όργανα, με δυνατότητα ευρείας σύνθεσης, όχι μόνο από δημοτικούς συμβούλους, εμπειρογνώμονες και εκπροσώπους τοπικών συλλογικών φορέων του Τουρισμού, αλλά και τοπικούς επιχειρηματίες και προσωπικότητες, που άμεσα ή έμμεσα ασχολούνται με τον Τουρισμό (π.χ. συγγραφείς, δημοσιογράφους, ξεναγούς κ.λπ.). Μ’άλλα λόγια, τα Τοπικά Τουριστικά Δίκτυα θα είναι ανοικτά στην “Κοινωνία των Πολιτών”. Ρόλος τους είναι η παροχή απόψεων, προτάσεων αλλά και πρακτικής δουλειάς εφόσον οι συνθήκες το απαιτούν, και κυρίως η διαμόρφωση μιας ευρύτερης εικόνας της τοπικής τουριστικής οικονομίας, των τοπικών κοινωνικών προβλημάτων, που οφείλονται ή σχετίζονται με τον τουρισμό, αλλά και περισσότερων ιδεών, που θα μπορούν ενδεχομένως να αξιοποιηθούν από τον οικείο Δήμο σε επίπεδο τουριστικής ανάπτυξης, μάρκετινγκ κ.λπ.

Η νέα ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ.Ε στοχεύει στην ενίσχυση και ανάδειξη των πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων των Δήμων της χώρας σε σχέση με τον τουρισμό. Μέσω της ιστοσελίδας αυτής, οι Δήμοι θα μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση σε ειδήσεις για τον τουρισμό, σε απαντήσεις σε τυχόν ερωτήματα, αλλά και στις πηγές στατιστικών στοιχείων και μελετών, που ενδέχεται να τους βοηθήσουν στο έργο τους.

Μια καινοτομία της Κ.Ε.Δ.Ε είναι η δυνατότητα, όσοι Δήμοι το επιθυμούν, να μπορούν, μέσω της ιστοσελίδας, να αναδεικνύουν συγκεκριμένες καλές πρακτικές, που έχουν εφαρμόσει ή εφαρμόζουν,αναφορικά με την ανάπτυξη, διαχείριση και προβολή του Τουρισμού σε Τοπικό Επίπεδο. Θα συγκροτηθεί έτσι μία “τράπεζα καλών πρακτικών”, από την οποία θα μπορεί να αντλήσει κανείς πληροφορίες και εμπειρία για ανάλογες δράσεις στο μέλλον. Να σημειωθεί, ότι μέχρι σήμερα δεν υφίσταται στη χώρα μας σημαντική καταγραφή καλών πρακτικών στον τουριστικό τομέα.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

24/07/2024
23/07/2024
22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024