Τελευταία νέα
HomeΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΜέτρα για τη διασφάλιση αειφόρου τουρισμού ζητά η Ρόδη Κράτσα
Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μέτρα για τη διασφάλιση αειφόρου τουρισμού ζητά η Ρόδη Κράτσα

“Κάθε χρόνο οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί της Ε.Ε. φιλοξενούν χιλιάδες τουρίστες, γεγονός που δοκιμάζει το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των τοπικών πληθυσμών. Σε ορισμένες περιοχές συμβαίνουν περιστατικά(βία, αλκοολισμός, […]

“Κάθε χρόνο οι δημοφιλείς τουριστικοί προορισμοί της Ε.Ε. φιλοξενούν χιλιάδες τουρίστες, γεγονός που δοκιμάζει το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των τοπικών πληθυσμών. Σε ορισμένες περιοχές συμβαίνουν περιστατικά<…>(βία, αλκοολισμός, έκτροπα, όπως αυτά από Βρετανούς τουρίστες στον Λαγανά της Ζακύνθου), που αμαυρώνουν την εικόνα του Ευρωπαίου τουρίστα, υποβιβάζουν τις συνθήκες ζωής των τοπικών πληθυσμών και δυσφημούν τον τουριστικό προορισμό”, επεσήμανε η Ελληνίδα ευρωβουλευτής, κα Ρόδη Κράτσα, σε χτεσινή παρέμβασή της στο Κοινοβούλιο. Με αφορμή την περίπτωση του Λαγανά στη Ζάκυνθο, αλλά και παρόμοιες καταστάσεις στη Μεσόγειο, η Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κα Ρόδη Κράτσα έθεσε καίρια ερωτήματα προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό την ανάπτυξη μιας πολιτικής αειφόρου, αλληλέγγυου και υπεύθυνου τουρισμού στην Ένωση:

  1. Σκοπεύουν τα εν λόγω θεσμικά όργανα να προωθήσουν τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών για την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών;
  2. Έχουν αποτιμήσει τον αντίκτυπο του τουρισμού στην οικονομία, στο περιβάλλον και στην ποιότητα ζωής των κατοίκων των δημοφιλών τουριστικών προορισμών και πιστεύουν ότι πρέπει να ληφθούν νέα μέτρα που θα στοχεύουν στην αύξηση του ευρωπαϊκού τουρισμού, διασφαλίζοντας όμως παράλληλα την καλή φήμη των τουριστικών προορισμών;
  3. Έχουν εξετάσει την ενδεχόμενη αξία που θα είχε η προώθηση κανόνων δεοντολογίας δεσμευτικών για τις τουριστικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ευρωπαϊκό χώρο, καθώς και τη σκοπιμότητα κατάρτισης ενός χάρτη δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Ευρωπαίου τουρίστα;
  4. Πώς αποτιμάται η μέχρι τώρα ανταπόκριση των κρατών μελών στην πρωτοβουλία του προγράμματος “Ευρωπαϊκοί Προορισμοί Αριστείας” για την ανάδειξη διακεκριμένων τουριστικών προορισμών; Έχουν εξεταστεί τρόποι αξιοποίησης του προγράμματος αυτού με στόχο την ανάπτυξη ενός υπεύθυνου και αειφόρου τουρισμού σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Ευρώπης;
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024