Τελευταία νέα
ΑρχικήΔιαμονή-ΔιατροφήΝέες φορολογικές, ασφαλιστικές και εργασιακές ρυθμίσεις στον τουρισμό
Τουρισμός και απασχόληση

Νέες φορολογικές, ασφαλιστικές και εργασιακές ρυθμίσεις στον τουρισμό

Τα ποσά οικονομικής ενίσχυσης που καταβάλλονται στα τουριστικά καταλύματα που λειτουργούν για λόγους δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, είναι ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δε δεσμεύονται και δε συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο.

Το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων ενημερώνουν ότι στο Ν. 4764/2020  (ΦΕΚ Α 256/23.12.20) με τίτλο “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Oργανισμούς Tοπικής Aυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”, σειρά άρθρων αφορούν και σε όσους απασχολούνται (εργοδότες και εργαζόμενους στον τουριστιλο κλάδο:

Άρθρο 71
Άδεια απουσίας εργαζομένου προς τον σκοπό συμμετοχής σε έλεγχο κατά του κορωνοϊούCOVID-19

Άρθρο 76
Επέκταση της ρύθμισης περί μη επιβολής προστίμων σε εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9)

Άρθρο 77
Απόσυρση ταμειακών μηχανών – Φ.Η.Μ.

Άρθρο 82
Πρόγραμμα “Γέφυρα” – Έγκριση αίτησης -Τροποποίηση του άρθρου 76 του ν. 4714/2020

Άρθρο 83
Μετάθεση έναρξης ισχύος για ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας – Τροποποίηση των άρθρων 263, 265 και 308 του ν. 4738/2020 (Α΄207)

Άρθρο 96
Λειτουργία κατά τις Κυριακές – Τροποποίηση του άρθρου 7 του β.δ. 748/1966 (Α΄ 790)

Άρθρο 109
Επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισηςασφαλιστικών οφειλών – Τροποποίηση του άρθρου 33 του ν. 4756/2020

Άρθρο 110
Διαδικασία διαμόρφωσης του κατώτατου μισθού και του κατώτατου ημερομισθίου κατά το έτος 2021 – Τροποποίηση της παρ. 9 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013

Άρθρο 112
Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

Άρθρο 115
Έκτακτα και επείγοντα μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας στις πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου, Ικαρίας και Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, από τον σεισμό της 30ής Οκτωβρίου 2020

Άρθρο 116
Προϋποθέσεις τακτικής επιδότησης ανεργίας εποχικά εργαζομένων σε τουριστικά, επισιτιστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα

Άρθρο 117
Κυρώσεις σε εργοδότη που λαμβάνει ποσό αποζημίωσης ειδικού σκοπού από εργαζόμενο

Άρθρο 118
Χρήση των νέων τεχνολογιών για τη διεξαγωγή Γενικών Συνελεύσεων και Αρχαιρεσιών

Άρθρο 127
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της θαλάσσιας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης νησιωτικών περιοχών και την ανάκτηση του ακτοπλοϊκού δικτύο

Μέρος ΣΤ’ Επείγουσες Διατάξεις Υπουργείου Τουρισμού
Άρθρο 130
Παράταση απαλλαγής των διατακτικών εσωτερικού τουρισμού από τη φορολογία εισοδήματος – Τροποποίηση της περ. ιη) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013

Άρθρο 131
Παράταση και αποπληρωμή των παρόχων προγράμματος “Τουρισμός για όλους”

Μέρος ΙΓ΄ ‘Εκτακτη Ρύθμιση Οφειλών προς ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και Άλλες Επείγουσες Διατάξεις του Υπουργείου Εσωτερικών
Άρθρα 165-173 για ρυθμίσεις προς ΟΤΑ α’ βαθμού ( οφειλές και δηλώσεις για τον καθορισμό της επιφάνειας ή της χρήσης του ακινήτου)
 
Μέρος ΙΕ΄ Άλλες Κατεπείγουσες Διατάξεις
Άρθρο 190
Ρυθμίσεις για τα κατ’εξαίρεση λειτουργούντα τουριστικά καταλύματα για λόγους δημοσίου συμφέροντος στο πλαίσιο αντιμετώπισης τουκινδύνου μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

Άρθρο 191
Μείωση οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023