Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΝέο DVD για την προώθηση του Αγροτουρισμού
Υ.Τ.ΑΝ

Νέο DVD για την προώθηση του Αγροτουρισμού

Ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Aρης Σπηλιωτόπουλος παρέστη χθες σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής για το νέο DVD παραγωγής Ιδρύματος Λαμπράκη με θέμα την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού. Σχετικά με τον αγροτουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού υπαίθρου

Ο Υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Aρης Σπηλιωτόπουλος παρέστη χθες σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο<...> Μέγαρο Μουσικής για το νέο DVD παραγωγής Ιδρύματος Λαμπράκη με θέμα την ανάπτυξη του Αγροτουρισμού.

Σχετικά με τον αγροτουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού υπαίθρου, ο υπουργός τόνισε ότι «μπορούν να συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη, για δύο λόγους: πρώτον, γιατί συγκρατούν τους κατοίκους στην περιοχή τους και τους μαθαίνουν πώς μπορούν να ζουν καλύτερα, σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο ποιότητας ζωής, γύρω από την φύση, γύρω από την ύπαιθρο και όχι να συνωστίζονται στα αστικά κέντρα για μία θέση εργασίας, και δεύτερον, γιατί δημιουργούν συνθήκες οικονομικής περιφερειακής ανάπτυξης. Μπορεί να πει κανείς ότι οι περιφέρειες που έχουν αναπτυχθεί σε οικονομικό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, είναι εκείνες που έχουν διακριθεί στην τουριστική ανάπτυξη γύρω από τον αγροτουρισμό και τις εναλλακτικές μορφές υπαίθρου. Και για αυτόν τον λόγο, σε αυτές τις περιοχές έχει επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος. Πρακτικά, είναι πολύ πιο προσοδοφόρο για τον οποιοδήποτε να μείνει στη γη του, να μείνει στην ύπαιθρο και εκεί να στήσει μία επιχείρηση με τη δική μας καθοδήγηση και την βοήθειά μας, παρά να έρθει στα αστικά κέντρα, ελπίζοντας ότι θα βρει μία θέση εργασίας. Και αν ακόμα βρει μία θέση εργασίας, αυτή θα του αποδώσει λιγότερα. Και όχι μόνο σε οικονομικό επίπεδο, αλλά είναι σαφές ότι η ποιότητα της ζωής του θα είναι πολύ πιο φτωχή. Επιπλέον, υπάρχουν κάποια δικά μας προγράμματα που βοηθούν στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση, αλλά υπάρχουν και κοινοτικά προγράμματα που μέχρι τώρα έχουν πετύχει και τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τη δημιουργία αυτών των μονάδων”.

Σχετικά με το νέο DVD ο υπουργός στην ομιλία του ανέφερε ότι «οφείλω να ομολογήσω ότι η επιτυχία του φιλμ που παρακολουθήσαμε κρίνεται από τον τρόπο της συναισθηματικής φόρτισης που προκαλεί. Παραλίγο να μας πείσει και εμάς να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Όμως, αν αυτό το κάναμε, θα ήταν τελείως αναντίστοιχο με την ευχή να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο για την περαιτέρω αγροτουριστική ανάπτυξη της χώρας.

Και, βέβαια, η κ. Παπασταύρου μας είπε πριν διάφορες συνταγές επιτυχίας, μας αποκάλυψε τις συνταγές της μεγάλης επιτυχίας, αλλά, προσωπικά, θεωρώ ότι το κλειδί για την επιτυχία τέτοιων εγχειρημάτων το κρατάει ο καθένας στο χέρι του. Και αυτό συνίσταται στο να ζει κανείς για αυτό που κάνει και όχι να επιχειρεί από αυτό που κάνει να ζήσει. Γιατί, όταν υπηρετείς με πάθος, πείσμα και ειλικρίνεια το στόχο που έχει επιλέξει, τότε πράγματι έχεις αγγίξει την επιτυχία. Και αυτή η επιτυχία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την αυθεντικότητα και με το να μπορείς να εγκαταλείπεις τον δογματισμό και να έχεις την ικανότητα να επανασυνθέτεις τα πράγματα. Το λέω αυτό γιατί ανήκω σε μία γενιά που μεγαλώσαμε με δόγματα, όπως ότι «η τουριστική ανάπτυξη είναι έννοια αντίθετη με το περιβάλλον». Μεγαλώσαμε, πιστεύοντας ότι η έννοια της οικονομικής ανάπτυξης είναι ασύμβατη με την έννοια της προστασίας και της αγάπης του περιβάλλοντος. Για να συνειδητοποιήσουμε σήμερα, το 2008, στις αρχές αυτού του νέου αιώνα που ξεκίνησε, ότι και τα δύο είναι συμβατά, ότι και οι δύο είναι έννοιες που μπορούν να κινηθούν παράλληλα, εάν υπάρχει μέτρο το οποίο, εκ των πραγμάτων, πρέπει να εμπεριέχεται στην ίδια την ανθρώπινη φύση. Μπορεί να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη, η οποία όχι βέβαια να υπηρετεί το αλόγιστο κέρδος, αλλά οικονομική, λελογισμένη ανάπτυξη παράλληλα με την έννοια της οικολογικής συνείδησης, με την προστασία του πρασίνου, με την προστασία των πλουτοπαραγωγικών πηγών που μπορεί να έχει μία χώρα. Παράλληλα, πρέπει να βλέπει κανείς ότι η τουριστική ανάπτυξη – που είναι η αρχή και το τέλος για μία χώρα που θέλει να ζήσει ανταγωνιστικά τα επόμενα χρόνια – είναι συνυφασμένη με τη δημιουργία σωστής οικολογικής συνείδησης που πρέπει να δημιουργείται από τα πρώτα μαθητικά χρόνια. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτήν την προσπάθεια ως Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης την κάνουμε κι είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί σε αυτή την προσπάθεια έχουμε αρωγούς ιδρύματα, όπως το ίδρυμα Λαμπράκη, που έχει αφιερωθεί σε αυτούς τους συγκεκριμένους στόχους, ή στελέχη τα οποία πράγματι πιστεύουν ότι το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον, το οποίο δημιουργείται, επιτρέπει και σε μας να ξαναβάζουμε σε καινούρια βάση την τουριστική ανάπτυξη της χώρας και να πιστεύουμε ότι μπορεί να είναι συνυφασμένη με μία νέα μεταρρυθμιστική στρατηγική. Μια μεταρρυθμιστική στρατηγική η οποία μπορεί να διακριθεί από την τόλμη, απΆ την καινοτομία, από μια στρατηγική η οποία να δίδει έμφαση στα εξειδικευμένα νέα τουριστικά προϊόντα όπως το προϊόν του τουρισμού υπαίθρου ή του αγροτουρισμού. Θα έλεγα, δε, ότι με το τελευταίο, με τον αγροτουρισμό, μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την αειφορεία, την περιβαλλοντική συνείδηση αλλά κυρίως να κινητροδοτήσουμε την ουσιαστική περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη. Αρκεί να δει κανείς ότι στις περιφέρειες που έχουν δημιουργηθεί ουσιαστικά κίνητρα μεγαλύτερης οικονομικής περιφερειακής ανάπτυξης είναι οι περιφέρειες εκείνες που έχουν διακριθεί όλη τη διάρκεια του έτους στις μορφές του αγροτουρισμού ή στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Έτσι, λοιπόν, προχωρήσαμε στη δημιουργία της Νέας Αγροτουριστικής Εταιρείας «ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΗΠΙΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΑΕ», με διακριτικό τίτλο «ΑΓΡΟ.Τ.Η.Μ.Α. Α.Ε.». Με διάταξη που προωθείται, δημιουργείται η νέα εταιρεία, η οποία θα αποτελέσει τον επιχειρησιακό βραχίονα προώθησης και υλοποίησης των πολιτικών του Υπουργείου, στα θέματα των ειδικών μορφών Τουρισμού Υπαίθρου και Αγροτουρισμού. Εμείς, από την δική μας πλευρά, θα συνεχίσουμε να είμαστε ανοικτοί, για να ενθαρρύνουμε την επιχειρηματικότητα σε περιφερειακό επίπεδο γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι, αν κάποιος πειστεί να μείνει στην ύπαιθρο, μπορεί να ζήσει πολύ καλά. Και το καλά δεν έχει να κάνει μόνο με την οικονομική βάση, αλλά έχει να κάνει, κυρίως, με την ποιότητα ζωής. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλύτερη η οικονομική απολαβή που μπορεί να έχει κάποιος αν δραστηριοποιηθεί επιχειρηματικά στην ύπαιθρο από το να έρθει να συνωστιστεί στα μεγάλα οικονομικά κέντρα για μία θέση εργασίας. Πιστεύουμε ότι ο φυσικός πλούτος και η πολιτιστική ταυτότητα που μπορούν να διαγραφούν μέσα σε αυτά τα πλαίσια, μπορούν να δημιουργήσουν σε εμάς ένα ανταγωνιστικό συγκριτικό πλεονέκτημα.

Το Αγροτουριστικό προϊόν, πλήρως ενταγμένο στο σύγχρονο αυτό πλαίσιο, συμπληρώνει και διευρύνει με ποιοτικό χαρακτήρα το συνολικό τουριστικό προϊόν της χώρας. Η προσφορά του είναι τεράστια.

 • Συμβάλλει στο Εθνικό Τουριστικό Εισόδημα
 • Βοηθάει στην ανάπτυξη της υπαίθρου
 • Είναι φιλικό στο περιβάλλον
 • Συμβάλλει στην αύξηση θέσεων εργασίας
 • Ανταποκρίνεται στις νέες σύγχρονες τάσεις και ανάγκες
 • Μπορεί να συμπληρώσει το αγροτικό εισόδημα

Με απλά λόγια, διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο μέσα από τον οποίο καθορίζεται όχι μονάχα ο δείκτης της συνολικής τουριστικής ανάπτυξης, αλλά και η ποιότητα του τουρισμού που μας αξίζει.

Με γνώμονα και τις δύο αυτές παραμέτρους, στόχοι της Πολιτείας είναι:

 • H προώθηση και εφαρμογή της εθνικής πολιτικής για τον τουρισμό της υπαίθρου και τις ήπιες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, βασισμένη στην αειφόρο ανάπτυξη και την προστασία της τοπικής ταυτότητας.
 • Η εκπόνηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και οργάνωσης των ελληνικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα του αγροτουρισμού και η συμμετοχή σε αντίστοιχα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εθνικών και διεθνών φορέων.
 • Η παροχή πληροφόρησης και η συμβουλευτική στήριξη στους παράγοντες της τουριστικής αγοράς, στους επενδυτές και στους εργαζόμενους στον τομέα των ήπιων εναλλακτικών μορφών τουρισμού υπαίθρου. Η στήριξη και η ανάδειξη της ποιοτικής αγροτουριστικής επιχείρησης σε δραστηριότητα ανταγωνιστική που θα συμβάλει στο Εθνικό Εισόδημα που προέρχεται από τον Τουρισμό.
 • Η διαμόρφωση των ποιοτικών και λειτουργικών προδιαγραφών και της τυπολογίας των ήπιων εναλλακτικών μορφών και αγροτουριστικών επιχειρήσεων, ώστε να καλύπτουν τις αναζητήσεις και τις ανάγκες των επισκεπτών οι οποίοι επιζητούν τον τουρισμό της υπαίθρου και τον αγροτουρισμό στην Ελλάδα.
 • Η προώθηση και η σύνδεση του αγροτικού προϊόντος με το ποιοτικό τοπικό αγροτικό προϊόν και τα πολιτισμικά στοιχεία του κάθε τόπου.

Ο αγροτουρισμός δεν απευθύνεται στους επιχειρηματίες, αλλά σε όσους αγαπούν την ύπαιθρο και σε όσους, πραγματικά, υπηρετούν αυτή την έννοια, την έννοια του περιβάλλοντος, την έννοια της υπαίθρου. Απευθύνεται σε όσους θέλουν να παραμείνουν στην ύπαιθρο και μέσα σε αυτή τη διαδικασία να καταφέρουν να έχουν μία καλύτερη ζωή, μία ποιοτικότερη ζωή. Και μέσα από αυτή την επιλογή της καλύτερης και ποιοτικότερης ζωής να μπορούν να συνεισφέρουν και στη χώρα μας, να μας δίδουν δηλαδή ένα καινούριο συγκριτικό πλεονέκτημα, να συμβάλλουν στην παραγωγή τεχνικού εισοδήματος.

Έτσι, λοιπόν, η παροχή πληροφόρησης και η συμβουλευτική υποστήριξη, είναι κάτι το οποίο θα είναι κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των υπηρεσιών που θα προσφέρει η ΑΓΡΟΤΗΜΑ. Και κυρίως η ΑΓΡΟΤΗΜΑ είναι ανοιχτή σε οποιονδήποτε θέλει πραγματικά να βοηθηθεί στην προσπάθεια που θα κάνει για να παραμείνει στην ύπαιθρο. Γιατί αν ο τουρισμός είναι δικαίωμα, σίγουρα η ύπαιθρος είναι ζωή.

Έτσι, λοιπόν, με την ΑΓΡΟΤΗΜΑ αποφασίζουμε να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στη στρατηγική του αγροτουρισμού, στη στρατηγική των εναλλακτικών μορφών τουριστικής ανάπτυξης, γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα του ταξιδιού και της εμπειρίας, μπορεί να είναι η σύγχρονη ανταγωνιστική Ελλάδα.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023