Τελευταία νέα
ΑρχικήΘαλάσσιες ΜεταφορέςΑκτοπλοίαΝόμο για τα δικαιώματα επιβατών στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές προωθεί το ΥΕΝ
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Νόμο για τα δικαιώματα επιβατών στις τακτικές θαλάσσιες μεταφορές προωθεί το ΥΕΝ

Σχέδιο νόμου για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών και μεταφορών στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές προωθεί το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, με στόχο να καταστεί επίσημος νόμος του κράτουςμέχρι […]

Σχέδιο νόμου για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών και μεταφορών στις επιβατικές τακτικές θαλάσσιες μεταφορές προωθεί το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, με στόχο να καταστεί επίσημος νόμος του κράτους<...>μέχρι το προσεχές καλοκαίρι. Το σχετικό νομοσχέδιο κατατέθηκε χτες σε δημόσια διαβούλευση και έχει προβλέπει τα ακόλουθα:

Ο Νόμος εφαρμόζεται:

 1. στα δρομολογημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πλοία τα οποία διενεργούν επιβατικές θαλάσσιες ενδομεταφορές μεταξύ λιμένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών και
 2. στις τακτικές επιβατικές θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ ελληνικών λιμένων και λιμένων της αλλοδαπής με πλοία που φέρουν την ελληνική σημαία.


Από της κατάρτισης της Σύμβασης θαλάσσιας μεταφοράς δημιουργούνται μεταξύ των συμβαλλομένων τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις.

Επιστροφή ναύλου -αποζημιώσεις

Ο επιβάτης δικαιούται:


 1. Την παροχή της θέσης που συμφωνήθηκε και της τυχόν καμπίνας για το συγκεκριμένο πλοίο και ταξίδι. Σε περίπτωση μη παροχής των προαναφερομένων ο επιβάτης δικαιούται είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση λαμβάνοντας την αξία του εισιτηρίου που κατέβαλε και χρηματική αποζημίωση ποσοστού 100% επί της τιμής του καθαρού ναύλου εισιτηρίου,είτε να ταξιδέψει σε θέση κατώτερη από εκείνη για την οποία κατέβαλε το αντίτιμο του εισιτηρίου, λαμβάνοντας τη διαφορά της τιμής του καθαρού ναύλου εισιτηρίου προσαυξημένη κατά 100%.

 2. Την επιστροφή ποσοστού επί της τιμής του εισιτηρίου ή ολόκληρη την αξία του εισιτηρίου που κατέβαλε στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Επιστροφή ποσοστού 50% του ναύλου εφόσον επιστρέψει το εισιτήριο 12 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου του πλοίου.

  • Επιστροφή ποσοστού 75% του ναύλου εφόσον επιστρέψει το εισιτήριο 7 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου του πλοίου.

  • Επιστροφή ολόκληρου του ναύλου εφόσον επιστρέψει το εισιτήριο 14 ημέρες πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου του πλοίου.

 3. Την τροποποίηση του εισιτηρίου του, εφόσον διατίθενται θέσεις για το ίδιο ή άλλο ταξίδι μέχρι και 24 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του πλοίου. Εφόσον η αξία του νέου εισιτηρίου είναι χαμηλότερη, ο επιβάτης δεν δικαιούται επιστροφή της διαφοράς.


Καθυστέρηση απόπλου

Σε περίπτωση καθυστέρησης του απόπλου πλοίου από την προγραμματισμένη ώρα λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ο επιβάτης δικαιούται:


 1. Να υπαναχωρήσει και να του επιστραφεί ολόκληρος ο ναύλος.

 2. Να διαμείνει επί του πλοίου καθ’ όλο το χρόνο της καθυστέρησης και να προωθηθεί στον προορισμό του θαλάσσιου ταξιδιού με το ίδιο πλοίο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα.

 3. Με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, τροφοδοσία όταν η καθυστέρηση εκτείνεται πέραν των τεσσάρων ωρών από την προγραμματισμένη αρχικώς ώρα απόπλου και κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, όταν ο αναμενόμενος χρόνος αναχωρήσεως είναι τουλάχιστον η επόμενη ημέρα από την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και μεσολαβούν μεταξύ τους τουλάχιστον 6 ώρες ή η καθυστέρηση αναμένεται να διαρκέσει πέραν του εξαώρου.

 4. Χρηματική αποζημίωση ποσοστού 25% επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβάτη ή 50% επί του καθαρού ναύλου, εφόσον τελικά προωθήθηκε στον προορισμό του με άλλο πλοίο και η καθυστέρηση ήταν μεγαλύτερη των 3 ή 6 ωρών αντίστοιχα από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξής του στον προορισμό του. Το δικαίωμα αυτό ασκείται στο λιμένα αναχώρησης ή άφιξης του πλοίου.

 5. Χρηματική αποζημίωση διπλάσια του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβάτη ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, εφόσον δεν προωθηθεί στον προορισμό του με υπαιτιότητα του μεταφορέα.


Καθυστέρηση -διακοπή ταξιδίου

Στην περίπτωση καθυστέρησης του ταξιδίου λόγω ζημίας ή βλάβης του πλοίου κατά την διάρκεια του πλου, ο επιβάτης δικαιούται:


 1. Να υπαναχωρήσει οπότε και του οφείλεται ο αναλογούν ναύλος επιβάτη και τυχόν οχήματος που αντιστοιχεί στο τμήμα μεταξύ του τελικού προορισμού και του λιμένα αποβίβασής του, είτε

 2. Να συνεχίσει το ταξίδι και σε περίπτωση καθυστερημένης άφιξής του στον προορισμό του μεγαλύτερης των 3 ή 6 ωρών, χρηματική αποζημίωση ποσοστού 25% επί του καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβάτη ή 50% επί του καθαρού ναύλου.


Ομοίως ο επιβάτης δικαιούται χρηματική αποζημίωση ποσοστού 25% επί του καθαρού ναύλου στην περίπτωση διακοπής του ταξιδίου σε ενδιάμεσο λιμάνι, λόγω ζημίας ή βλάβης του πλοίου και εφόσον τελικά προωθήθηκε στον προορισμό του με άλλο πλοίο με καθυστέρηση μεγαλύτερη των 3 ή 6 ωρών από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξής του αντίστοιχα.

Στην περίπτωση διακοπής του ταξιδίου σε ενδιάμεσο λιμάνι, λόγω ζημίας ή βλάβης του πλοίου και εφόσον δεν προωθήθηκε στον προορισμό του με άλλο πλοίο με υπαιτιότητα του μεταφορέα ο επιβάτης, εφόσον δεν ασκήσει δικαίωμα υπαναχώρησης, δικαιούται:

 1. Με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα τροφοδοσία καθόλο το χρόνο αναμονής μέχρι τη συνέχιση του ταξιδιού του και κατάλυμα στο πλοίο ή σε ξενοδοχείο, όταν ο αναμενόμενος χρόνος αναχωρήσεως είναι τουλάχιστον η επόμενη ημέρα από την προγραμματισμένη αρχικώς ώρα απόπλου από το ενδιάμεσο λιμάνι και μεσολαβούν μεταξύ τους τουλάχιστον 6 ώρες ή ο αναμενόμενος χρόνος αναχωρήσεως υπερβαίνει το εξάωρο.

 2. Χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου μεταφοράς επιβάτη ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων.


Απαγόρευση απόπλου πλοίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών

Σε περίπτωση απαγόρευσης απόπλου του πλοίου λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών ο επιβάτης δικαιούται:


 1. Να τροποποιήσει το εισιτήριο του όσον αφορά την ημερομηνία του ταξιδίου

 2. Διαμονή επί του πλοίου, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της απαγόρευσης απόπλου για να συνεχίσει το ταξίδι του.

 3. Να υπαναχωρήσει οπότε και του οφείλεται ο αναλογούν ναύλος.


Ακύρωση ταξιδίου

Όταν ο μεταφορέας ακυρώσει το ταξίδι με δική του υπαιτιότητα, ο επιβάτης έχει το δικαίωμα αποζημίωσης ποσού τριπλάσιου της αξίας του εισιτηρίου που πλήρωσε ή άλλων αντισταθμιστικών παροχών, εκτός εάν: α) ενημερωθεί μία εβδομάδα πριν από τον προγραμματισμένο χρόνο αναχώρησης και του επιστραφεί ο ναύλος που καταβλήθηκε ή β) ενημερωθεί τουλάχιστον 12 ώρες πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του ακυρωθέντος δρομολογίου και προωθηθεί με άλλο μέσο στον προορισμό του σε χρονικό διάστημα εντός 12 ωρών από τον προγραμματισμένο απόπλου του ακυρωθέντος δρομολογίου.

Όταν λόγω βλάβης ή ζημίας του πλοίου ακυρωθεί προγραμματισμένο/α δρομολόγιο/α ο επιβάτης δικαιούται:


 1. να ενημερωθεί εγκαίρως και εφόσον συμφωνήσει να προωθηθεί στον προορισμό του με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα σε χρονικό διάστημα εντός 24 ωρών ή να υπαναχωρήσει και να του επιστραφεί ο ναύλος.

 2. τροφοδοσία και κατάλυμα, με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, εφόσον ο επιβάτης δεν προωθηθεί στον προορισμό του ή δεν υπαναχωρήσει σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
 3. Χρηματική αποζημίωση διπλάσια του ναύλου μεταφοράς επιβάτη ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία των συμβαλλομένων, εφόσον δεν προωθηθεί στον προορισμό του εντός 24 ωρών με υπαιτιότητα του μεταφορέα.


Στην περίπτωση που δεν κατέστη δυνατή η προώθηση επιβάτη, ακυρωθέντος δρομολογίου, στον προορισμό του και αυτός έχει στην κατοχή του εισιτήριο επιστροφής ο επιβάτης δικαιούται επιπρόσθετα να επιστρέψει το εισιτήριο επιστροφής και να λάβει ως αποζημίωση από το μεταφορέα ολόκληρο το ναύλο του εισιτηρίου.

Τρόπος επιστροφής εισιτηρίου-ναύλου και καταβολής χρηματικών αποζημιώσεων


 1. Η επιστροφή ή η τροποποίηση του εισιτηρίου από τον επιβάτη γίνεται στον εκδότη αυτού ή στον κατά λιμένα οριζόμενο από τον μεταφορέα ναυτικό πράκτορα.

 2. Η επιστροφή ποσοστού ή ολόκληρου του εισιτηρίου και η καταβολή των τυχόν αποζημιώσεων προς τον επιβάτη γίνεται από τον μεταφορέα , τον εκδότη του εισιτηρίου ή από τον κατά λιμένα οριζόμενο από τον μεταφορέα υπεύθυνο εκδότη (ναυτικό πράκτορα) σε μετρητά , με τραπεζική εντολή ή επιταγή εφόσον υπάρχει συγκατάθεση του επιβάτη και σε χρόνο έως και 7 ημέρες μετά την προγραμματισμένη αναχώρηση του πλοίου.

 3. Η επιστροφή ναύλου ή η καταβολή αποζημίωσης συνοδεύεται με σχετική έγγραφη απόδειξη προς τον επιβάτη.

Υποχρεώσεις μεταφορέα

Η παροχή υπηρεσιών θαλασσίων επιβατικών μεταφορών δημιουργεί στο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που τις παρέχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

 1. Παρέχει υπηρεσίες θαλασσίων μεταφορών χωρίς διακρίσεις στους επιβάτες.
 2. Παρέχει στον επιβάτη τη θέση καθώς και την καμπίνα που συμφωνήθηκε, όπως προσδιορίζονται στο εισιτήριο.
 3. Προσδιορίζει στο εισιτήριο το πλοίο, το ταξίδι την ημερομηνία, την ώρα αναχώρησης και προγραμματισμένης άφιξης καθώς επίσης και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις . Πριν την παράδοση του εισιτηρίου ενημερώνει και προφορικά τον επιβάτη για το όνομα του πλοίου, το ταξίδι ,την ημερομηνία και την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης και άφιξης.
 4. Λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο τήρησης των όρων ασφάλειας και υγιεινής των επιβατών του πλοίου.
 5. Υποχρεούται να ανακοινώνει δημόσια τα δρομολόγια με κάθε πρόσφορο μέσο και να πληροφορεί εγκαίρως το κοινό σχετικά με την εκτέλεσή τους.
 6. Ενημερώνει τηλεφωνικώς ή μέσω μηνύματος SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους επιβάτες οι οποίοι κατά την έκδοση του εισιτηρίου είχαν γνωστοποιήσει στοιχεία επικοινωνίας στην περίπτωση ματαίωσης-ακύρωσης, αλλαγής ή καθυστέρησης των προγραμματισμένων δρομολογίων. Στις ως άνω περιπτώσεις, παραδίδει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΥΕΝ εντός μιας ώρας από τη στιγμή που η διατάραξη του δρομολογίου περιήλθε σε γνώση του, πλήρη κατάλογο των επιβατών του δρομολογίου με τα στοιχεία επικοινωνίας τους.
 7. Ανακοινώνει στους επιβάτες εντός του πλοίου την οποιαδήποτε καθυστέρηση στον απόπλου, πλου και κατάπλου του πλοίου, αναφέροντας τόσο τον εκτιμώμενο χρόνο όσο και την αιτία της καθυστέρησης.
 8. Παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια στα άτομα μειωμένης κινητικότητας ή με άλλες ειδικές ανάγκες ( όπως βρέφη και μικρά παιδιά, έγκυες, ηλικιωμένα πρόσωπα).
 9. Ενημερώνει πριν την έκδοση του εισιτηρίου τον ενδιαφερόμενο επιβάτη για τις τιμές και εκπτώσεις.
 10. Τηρεί οργανωμένες διαδικασίες υποδοχής, καταγραφής και επίλυσης ή απάντησης σε παράπονα – διαμαρτυρίες των επιβατών.
 11. Τοποθετεί σε εμφανή σημεία επί του πλοίου και στα πρακτορεία έκδοσης εισιτηρίων Πίνακα στον οποίο καταγράφονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του επιβάτη και του μεταφορέα.
 12. Δεν εκδίδει εισιτήρια για δρομολόγια που δεν έχουν την αποδοχή της αρμόδιας κατά περίπτωση Αρχής (Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας ή Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής).
 13. Ενημερώνει εγγράφως την αρμόδια αρχή επί τους τιμολογιακής πολιτικής που εφαρμόζει, εντός τριών ημερών από ενάρξεως ισχύος των εκάστοτε τιμών (κατά προέλευση – προορισμό – οικονομική θέση – κατηγορία οχημάτων) και οποιασδήποτε μεταβολής τους (μείωση , αύξηση) και διαφοροποίησης τους (εκπτώσεις , προσφορές).


Κυρώσεις

Στους παραβάτες των υποχρεώσεων του παρόντος νόμου προς τους επιβάτες επιβάλλεται με απόφαση του κατά τόπον αρμόδιου Λιμενάρχη πρόστιμο έως 39.327 Ευρώ.

`Ατομα με Αναπηρία

 1. Πιστοποίηση πλοίων σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες για τα άτομα με αναπηρία.
 2. Πλοία που δεν είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες για τα άτομα με αναπηρία, οφείλουν να πιστοποιηθούν κατά την πρώτη επιθεώρησή τους.
 3. Νηογνώμονες που έχουν πιστοποιήσει πλοία τα οποία δεν πληρούν τις Κοινοτικές Οδηγίες για τα άτομα με αναπηρία, θα υποστούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις.
 4. Επιπλέον προωθούνται νομοθετικές ρυθμίσεις:

  • Κάλυψη των αναγκών των αναγκών των ατόμων με αναπηρία μέσω της τοποθέτησης ειδικά διαμορφωμένων καθισμάτων στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
  • Συμμετοχή των συλλογικών οργάνων των ατόμων με αναπηρία σε συνεδριάσεις στο πλαίσιο του Σ.Α.Σ.
  • Σύσταση τριμερούς επιτροπής αποτελούμενης από εκπροσώπους του ΥΕΝ, φορέων των ατόμων με αναπηρία και των ακτοπλόων, η οποία σε τακτά χρονικά διαστήματα θα εξετάζει όλα τα τρέχοντα πρακτικά θέματα που αφορούν στην προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία σε όλο το φάσμα των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

20/03/2023
17/03/2023
16/03/2023
15/03/2023
14/03/2023