Τελευταία νέα
HomeΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΠαυλόπουλος: Ουσιαστική προώθηση του τουρισμού δεν νοείται χωρίς τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Παυλόπουλος: Ουσιαστική προώθηση του τουρισμού δεν νοείται χωρίς τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Την στήριξη των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ανταποκριθούν θεσμικά και οικονομικά στις προσπάθειες τουριστικής ανάπτυξης και άρσης των περιφερειακών ανισοτήτων επεσήμανε ο υπουργός Εσωτερικών,Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Προκόπης […]

Την στήριξη των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να ανταποκριθούν θεσμικά και οικονομικά στις προσπάθειες τουριστικής ανάπτυξης και άρσης των περιφερειακών ανισοτήτων επεσήμανε ο υπουργός Εσωτερικών,<...>Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κ. Προκόπης Παυλόπουλος, σε ομιλία του με θέμα “Η ανάπτυξη του τουρισμού και η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”, κατά τη διάρκεια του χτεσινού Forum “Τουριστική Χάρτα 2007”, υπογραμμίζοντας πως “ουσιαστική προώθηση του τουρισμού δεν νοείται χωρίς τη συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

Υπενθυμίζεται ότι με τον νέο Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (ν. 3463/2006) στις αρμοδιότητες των ΟΤΑ πρώτου βαθμού προβλέπεται ρητά η συμβολή τους στην εκπόνηση, εφαρμογή και συμμετοχή σε προγράμματα για την τουριστική ανάπτυξη των περιοχών τους και την προώθηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού, καθώς και τη δημιουργία θερέτρων και άλλων εγκαταστάσεων αναψυχής και διακοπών. Παράλληλα, στο πλαίσιο των κρατικού χαρακτήρα αρμοδιοτήτων που έχουν μεταβιβασθεί στους ΟΤΑ προβλέπεται ο έλεγχος τήρησης της τουριστικής νομοθεσίας, αλλά και η έκδοση τοπικών κανονιστικών αποφάσεων, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση της καθαριότητας και η αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων και των οικισμών. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι όμως και οι διεθνείς συνεργασίες των ΟΤΑ, οι οποίες δεν περιορίζονται πλέον στο επίπεδο των πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και ανταλλαγών αποστολών, αλλά καλύπτουν και τη συνεργασία για την εν γένει αντιμετώπιση θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος, με στόχο την προαγωγή των οικονομικών, τουριστικών, πολιτιστικών, μορφωτικών και κοινωνικών σχέσεων. Για τον σκοπό αυτό δημιουργούνται δίκτυα πόλεων και ενώσεων που διασφαλίζουν τη διαπεριφερειακή συνεργασία σε διεθνές επίπεδο ενώ, παράλληλα, ρυθμίζονται όλα τα θέματα που αφορούν την οργανωμένη συμμετοχή των ΟΤΑ σε προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Έμφαση δόθηκε επίσης και στις δυνατότητες του Αναπτυξιακού Προγράμματος `Θησέας`, μέσω των οποίων ενισχύονται οι συμπράξεις που έχουν ως αντικείμενο τουριστικές υποδομές και γενικότερα συμβάλλουν, άμεσα ή έμμεσα, στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορίες έργων ΣΔΙΤ που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους ΟΤΑ είναι η κατασκευή χώρων στάθμευσης (21%), ο εναλλακτικός τουρισμός (14%) και η αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας (10%).

Από την άλλη, με τον ν. 3345/2005 διαμορφώθηκε σύγχρονο σύστημα κατανομής των πόρων της Ν.Α., το οποίο βασίζεται σε αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια που προσδιορίζονται από κοινού με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Τα κριτήρια αυτά είναι προσαρμοσμένα στις επενδυτικές και αναπτυξιακές ανάγκες κάθε Ν.Α. και καλύπτουν όλους τους παράγοντες που συνδέονται με την ισόρροπη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη (ιδίως νησιωτικότητα, τουριστικός χαρακτήρας, επισκεψιμότητα, μήκος και βατότητα του οδικού δικτύου κλπ.). Με τον ίδιο νόμο προβλέφθηκε η δυνατότητα διασυνοριακής συνεργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, η οποία, όπως προαναφέρθηκε και προκειμένου για τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού, συμβάλλει σημαντικά στην τουριστική προβολή της Χώρας μας, κάνοντάς τη γνωστή στο εξωτερικό μέσω των προωθούμενων συνεργασιών.

Όσον αφορά στη διευκόλυνση του τουρισμού ο κ. Παυλόπουλος τόνισε πως στο πλαίσιο του ν. 3386/2005, με τον οποίο διαμορφώθηκε σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τη μεταναστευτική πολιτική της Χώρας προβλέφθηκε:

  1. Ειδική διαδικασία, απαλλαγμένη από γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για τη χορήγηση θεώρησης εισόδου σε Αρχηγούς οργανωμένων Ομάδων Τουρισμού (Τοur Leaders), ώστε να υπάρξει έγκαιρη προώθηση της Χώρας μας ως χώρας προορισμού τουριστών. Η άδεια διαμονής των παραπάνω προσώπων χορηγείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών, η οποία επιτρέπει στον κάτοχό της ν’ ασκεί την εργασία για την οποία εισήλθε στη Χώρα.

  2. Δυνατότητα προσωρινής παραμονής χωρίς άδεια διαμονής του υπηκόου τρίτης χώρας που εισέρχεται στη Χώρα για τουρισμό, συνέδρια, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και γενικά για ολιγοήμερη διαμονή, για όσο χρόνο ισχύει η προξενική θεώρηση ή για χρονικό διάστημα τριών μηνών, εάν πρόκειται για υπήκοο τρίτης χώρας στον οποίο επιτρέπεται η είσοδος χωρίς προξενική θεώρηση.

Ακόμη, το υπουργείο Εσωτερικών προωθεί δράσεις για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για την παραγωγή ηλεκτρισμού σε 39, σε πρώτη φάση, νησιωτικούς δήμους της χώρας, προϋπολογισμού 5.884.550 ευρώ, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Με τον τρόπο αυτό τα μικρά νησιά μας θ’ αποκτήσουν, σε μεγάλο βαθμό, ενεργειακή αυτονομία και θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν καλύτερα στις απαιτήσεις των τουριστών.

Όσον αφορά στο στελεχιακό δυναμικό, ο κ. Παυλόπουλος σημείωσε πως με γνώμονα την αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών που παρέχονται από τη Δημόσια Διοίκηση και τους ΟΤΑ προβλέφθηκε, στο πλαίσιο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης, η ίδρυση νέου τμήματος Τουριστικής Οικονομίας και Ανάπτυξης για την πιο εξειδικευμένη κατάρτιση των στελεχών στα θέματα αυτά. Στο πλαίσιο των σεμιναρίων, που διεξάγει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ, δίδεται έμφαση σε θέματα που άπτονται της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, για την επιμόρφωση των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης και των ΟΤΑ προς την κατεύθυνση αυτή.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί πως στα Π.Ε.Π. έχουν ενταχθεί, κατά προτεραιότητα, έργα (Ολοκληρωμένα Προγράμματα Τουριστικής Προβολής) με αντικείμενο την προώθηση της τουριστικής προβολής της χώρας, στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, μέσω:


  • Ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων σε τοπικά, περιφερειακά αλλά και πανελλαδικής εμβέλειας Μ.Μ.Ε.
  • Καταχωρίσεων σε έντυπα ευρείας κυκλοφορίας και ταξιδιωτικούς οδηγούς.
  • Δημοσιεύσεων σε συναφή έντυπα του εξωτερικού, π.χ. National Geographic, Geo, Guardian κλπ.

  • Συμμετοχής σε αναγνωρισμένες τουριστικές εκθέσεις (Πανόραμα, Φιλοξένια, World Trade Market στο Λονδίνο, I.T.B. στο Βερολίνο κλπ.).
  • Έκδοσης και δωρεάν διανομής έντυπου διαφημιστικού υλικού, το οποίο έχει μεταφρασθεί σε τουλάχιστον πέντε γλώσσες.
  • Δημιουργίας ειδικού διαδικτυακού τόπου.
  • Καθιέρωσης ειδικών λογοτύπων, ώστε οι επιμέρους προορισμοί κάθε Περιφέρειας να ενοποιηθούν και να καταστούν αναγνωρίσιμοι.

19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024