Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΠιστοποίηση του Οργανισμού Τουρισμού Λουτρακίου σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009
Περιφέρεια

Πιστοποίηση του Οργανισμού Τουρισμού Λουτρακίου σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009

Πρόκειται για μια πρωτοπόρος διάκριση για τον Οργανισμό Τουρισμού Λουτρακίου, καθώς είναι ο πρώτος DMO (Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού) που λαμβάνει πιστοποίηση ΕΛΟΤ στην Πελοπόννησο.

Ο Οργανισμός Τουρισμού Λουτρακίου πιστοποιήθηκε σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 “Σύστημα Υπηρεσιών Επικοινωνίας – Απαιτήσεις για Παρόχους” στο πεδίο εφαρμογής “Υπηρεσίες Προβολής Τουριστικού Προορισμού”.

Πρόκειται για μια πρωτοπόρος διάκριση για τον Οργανισμό Τουρισμού Λουτρακίου, καθώς είναι ο πρώτος DMO (Οργανισμός Διαχείρισης Προορισμού) που λαμβάνει πιστοποίηση ΕΛΟΤ στην Πελοπόννησο. Υπογραμμίζουμε ότι η λήψη πιστοποίησης ΕΛΟΤ είναι πλέον απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση προγραμμάτων προβολής και προώθησης φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, καθώς διασφαλίζει την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Ο έλεγχος συμμόρφωσης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 διενεργήθηκε από την εταιρεία EUROCERT. Η EUROCERT – Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων & Πιστοποιήσεων ΑΕ (EUROCERT) είναι φορέας έλεγχου, επιθεώρησης, πιστοποίησης και επαλήθευσης τρίτου μέρους.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας πιστοποίησης, ο Οργανισμός Τουρισμού Λουτρακίου έγινε μέλος του Συμβουλίου Ελέγχου Επικοινωνίας και πλέον υπάγεται στον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης-Επικοινωνίας, όπως αυτός προβλέπεται από το Άρθρο 9, του Κεφαλαίου Β “‘Οργανα αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου”, του Νόμου 2863/2000.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

01/03/2024
29/02/2024
28/02/2024
27/02/2024
26/02/2024
23/02/2024