Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΠροχωρά η δημιουργία του Γεωγραφικού Δικτύου Ποιότητας ΒΕΡΓΙΝΑ
Ίδρυση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με έδρα τη Βεργίνα

Προχωρά η δημιουργία του Γεωγραφικού Δικτύου Ποιότητας ΒΕΡΓΙΝΑ

Την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009, στον ξενώνα Ολυμπία, στη Βεργίνα Ημαθίας, συναντήθηκαν επιχειρηματίες της παραποτάμιας περιοχής του Αλιάκμονα από την Ημαθία και αποφάσισαν να προτείνουν σε όλους τους επιχειρηματίες της […]

Την Δευτέρα, 15 Ιουνίου 2009, στον ξενώνα Ολυμπία, στη Βεργίνα Ημαθίας, συναντήθηκαν επιχειρηματίες της παραποτάμιας περιοχής του Αλιάκμονα από την<...> Ημαθία και αποφάσισαν να προτείνουν σε όλους τους επιχειρηματίες της περιοχής τη σύσταση Γεωγραφικού Δικτύου Επιχειρήσεων Ποιότητας, με έδρα τη Βεργίνα της Ημαθίας και προτεινόμενο διακριτικό τίτλο “Δικτυο Βεργίνα”.

Την Δευτέρα, 6 Ιουλίου 2009 και ώρα 6 μ.μ., στον ξενώνα Ευριδίκη προσκαλούνται όλοι όσοι επιθυμούν την ίδρυση Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με έδρα τη Βεργίνα και πιθανούς σκοπούς μεταξύ άλλων: Την υποστήριξη της αύξησης της ζήτησης των Επιχειρήσεων Ειδικής Τουριστικής Υποδομής και των συμπληρωματικών τους, Την υποστήριξη του συντονισμού, των συνεργασιών και του συνεργατισμού των επιχειρηματιών της περιοχής, Την διευκόλυνση ανταλλαγής εμπειριών, Την υποστήριξη τεκμηρίωσης για θέματα που τους απασχολούν και τη διαμόρφωση προδιαγραφών ποιότητας και την πιστοποίησή τους.

Το Γεωγραφικό Δίκτυο Ποιότητας θα μπορούσε να: Ενισχύει την λειτουργία σχημάτων προώθησης Τοπικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και της ενδογενούς Τοπικής Ανάπτυξης στην ύπαιθρο, Θεωρεί πρωτεύουσα συνθήκη την εξασφάλιση ποιότητας ζωής και πολιτισμού στους κατοίκους της υπαίθρου, Υποστηρίζει την εξασφάλιση αειφορίας και βιωσιμότητας τόσο στον τουρισμό, όσο και στις επιχειρήσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, Προωθεί την οριζόντια διασύνδεση των τοπικών δομών και μικροκοινωνιών, Δίνει ιδιαίτερη σημασία στον άνθρωπο (και τις ανθρώπινες σχέσεις) έναντι της αγοράς και να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προστασία, ανάδειξη και βελτίωση του περιβάλλοντος (φυσικού, οικονομικού, κοινωνικού, πολιτιστικού, τεχνολογικού κ.λπ).

Για την επίτευξη των σκοπών της η αμκε Βεργίνα, ενδεικτικά, θα μπορούσε ίσως να: Συνεργάζεται με φορείς-οργανισμούς-υπηρεσίες-επιχειρήσεις-ομάδες πολιτών, άτομα και άλλες δομές. Σχεδιάζει και υλοποιεί παρουσιάσεις, εκθέσεις, εκδηλώσεις και συνέδρια. Διοργανώνει προγράμματα ανταλλαγών και επισκέψεων. Συντάσσει προτάσεις επίλυσης προβλημάτων των επιχειρηματιών μελών της. Συμμετέχει σε επιτροπές, ομάδες ή άλλης μορφής εκπροσωπήσεις. Προωθεί τις συνεργασίες, τις δικτυώσεις, τον συνεργατισμό και τις συμβολαιακές σχέσεις για την εξασφάλιση μεγεθών κλίμακας σε εθνικό ή διεθνικό επίπεδο. Εκπονεί, διαχειρίζεται, υλοποιεί, αξιολογεί τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα-πρωτοβουλίες. Εκδίδει ή συμμετέχει στην έκδοση βιβλίων, περιοδικών, εντύπων κλπ. Συμβάλει στην διαμόρφωση τουριστικών “πακέτων” και “διαδρομών”. Αξιοποιεί όλες της δυνατότητες πληροφόρησης-επικοινωνίας και προβολής.

Στις 24 Αυγούστου και ώρα 18:00, στο Κέντρο Ιππικής Ψυχαγωγίας “Κτήμα Σακαλή” στον Τρίλοφο Ημαθίας θα συναντηθούν όσοι θα δηλώσουν ότι θα συμμετέχουν στο Γεωγραφικό Δίκτυο Ποιότητας Βεργίνα, για να προσδιορίσουν τις προδιαγραφές συνεργασίας, αρχιτεκτονικής, εξοπλισμού, υπηρεσιών, γαστρονομίας, περιβάλλοντος και πολιτιστικών δράσεων.

Η Ομάδα Πρωτοβουλίας, με την τεχνική υποστήριξη του “ΑγρΟραμα”, έχει επισημάνει τα κυριότερα στοιχεία που δίνουν την ταυτότητα της παραποτάμιας περιοχής, έχει ήδη συγκεντρώσει τις προτάσεις για το Σχέδιο Δράσης της αμκε Δίκτυο Βεργίνα, που θα είναι έτοιμο μαζί με το Επιχειρηματικό Σχέδιο μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 2009.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

08/06/2023
07/06/2023
06/06/2023
02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023