Τελευταία νέα
HomeΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΠρος επανεξέταση η υπογραφή συμφωνίας για την ενοικίαση ιδιωτικών κατοικιών το 2004

Προς επανεξέταση η υπογραφή συμφωνίας για την ενοικίαση ιδιωτικών κατοικιών το 2004

Η καθυστέρηση των σχετικών με την ενοικίαση ιδιωτικών κατοικιών για το 2004 νομοθετικών ρυθμίσεων που να καθορίζουν και να διασφαλίζουν τα πλεονεκτήματα των δύο κοινοπραξιών, Alpha Φιλοξενία 2004 και Ελληνική Φιλοξενία σε σχέση με υπόλοιπα, ανεπίσημα γραφεία προβληματίζουν τις κοινοπραξίες και τις οδηγούν στο να επανεξετάζουν τα ανταποδοτικά οφέλη

Η καθυστέρηση των σχετικών με την ενοικίαση ιδιωτικών κατοικιών για το 2004 νομοθετικών ρυθμίσεων που να καθορίζουν και να διασφαλίζουν τα πλεονεκτήματα<...> των δύο κοινοπραξιών, Alpha Φιλοξενία 2004 (Alpha Aστικά Ακίνητα Α.Ε., Έπαθλον Α.Ε. και ΕΛΠΑ- Aλτις Α.Ε.) και Ελληνική Φιλοξενία (EFG Eurobank Properties S.A, Ελληνική Tαξιδιωτική Iσχύς και Γεώργιος Κουρμουζής) σε σχέση με υπόλοιπα, ανεπίσημα γραφεία προκειμένου να προτιμούνται από τους ενδιαφερόμενους ιδιοκτήτες και η δραστηριοποίηση ανεπίσημων γραφείων από το εξωτερικό και το εσωτερικό για την σύναψη συμφωνιών, έχουν προβληματίσει τους δύο προαναφερόμενους επίσημους φορείς που φαίνεται να επανεξετάζουν τα ανταποδοτικά οφέλη.

Σε αυτό το πλαίσιο οι εκπρόσωποι των κοινοπραξιών, που δεν έχουν ακόμα υπογράψει την σύμβαση ανάθεσης έργου με την «Αθήνα 2004», δηλώνουν ότι θα επανεξετάσουν το εάν θα υπογράψουν τη σχετική σύμβαση αν, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, δεν επικυρωθούν και νομοθετικά οι δεσμεύσεις που έλαβε η κυβέρνηση, προκειμένου να αναλάβουν το έργο και δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους που μεταξύ άλλων αφορούν:

  • Στο να καθοριστεί ποιος φορέας θα αναλάβει την πιστοποίηση των κατοικιών καθώς και οι ελάχιστες προδιαγραφές για τις προς ενοικίαση κατοικίες.
  • Να καθοριστεί ένα παράβολο πιστοποίησης για τις εξεταζόμενες κατοικίες, χαμηλότερο για τους επίσημους φορείς από το αντίστοιχο των ανεπίσημων και να καθοριστούν οι όροι που παρέχουν αυξημένη ασφάλεια στους ιδιοκτήτες των κατοικιών που θα επιλέξουν να συνεργαστούν με τους επίσημους φορείς, ώστε να δημιουργηθεί σαφές κίνητρο για τους ιδιοκτήτες να προτιμήσουν να διαθέσουν τα ακίνητά τους στις επίσημες κοινοπραξίες.

Από πλευράς της κυβέρνησης, σε ότι αφορά τις προδιαγραφές των ακινήτων, θεωρείται ότι ο EOT είναι έτοιμος να τις ορίσει, αλλά, φαίνεται να διαφωνεί με τη συμμετοχή των ιδιωτικών εταιρειών στη διαδικασία πιστοποίησης. Όσο για το αίτημα των επίσημων κοινοπραξιών για φθηνότερο παράβολο πιστοποίησης, υπάρχει έντονος προβληματισμός για το κατά πόσο αυτό συμφωνεί με τους υφιστάμενους κανόνες που διασφαλίζουν τον ελεύθερο ανταγωνισμό.

Από την πλευρά των δύο επίσημων κοινοπραξιών τα βασικότερα θέματα που τις οδηγούν στην επανεξέταση του κατά πόσο η συμφωνία που καλούνται να υπογράψουν θα είναι τελικά συμφέρουσα ή θα τους οδηγήσει σε μία θέση λιγότερο ανταγωνιστική από αυτή των μη επίσημων είναι:

  • Οι εγγυήσεις για την καλή εκτέλεση του έργου προς την οργανωτική επιτροπή ύψους πολλών εκατ. ευρώ. Τα ανεπίσημα γραφεία, που ήδη συνάπτουν συμβόλαια με ιδιοκτήτες, δεν έχουν καμία αντίστοιχη υποχρέωση.
  • Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα σαφές κίνητρο προς τους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν μέσω τις επίσημης διαδικασίας, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι συχνά οι μη επίσημοι φορείς παρέχουν σοβαρά οικονομικά κίνητρα προς τους ιδιοκτήτες
  • Η φορολογία 10% που πρέπει να επιβληθεί στα μισθώματα, ανεβάζει σημαντικά την τιμή διάθεσης των κατοικιών στους ξένους επισκέπτες.
Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

15/07/2024
12/07/2024
11/07/2024
10/07/2024
09/07/2024
08/07/2024