Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό αξιοποίησης του Κτήματος Σκάλας Σκοτίνας Πιερίας
Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το διαγωνισμό αξιοποίησης του Κτήματος Σκάλας Σκοτίνας Πιερίας

Σε συνέχεια της με αριθμό 332/04.10.2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΑ), προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό σε δύο φάσεις με τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης ύστερα […]

Σε συνέχεια της με αριθμό 332/04.10.2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης ΑΕ (ΕΤΑ),<...> προκηρύσσει Διεθνή Δημόσιο Διαγωνισμό σε δύο φάσεις με τη Διαδικασία της Διαπραγμάτευσης ύστερα από προεπιλογή για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του ακινήτου “Κτήμα Σκάλας Σκοτίνας Πιερίας”, με σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης διάρκειας 60 ετών.

Το ακίνητο βρίσκεται στο Δήμο Δίου – Ολύμπου, σε απόσταση 30 χλμ. νότια της Κατερίνης, στο 100ο χλμ. της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Αθηνών. Πρόκειται για παραθαλάσσιο κτήμα εκτάσεως 427.215 τ.μ. και ακτογραμμής μήκους 750 μέτρων περίπου σε τοποθεσία εξαιρετικού φυσικού κάλλους. Στο ακίνητο έχουν αναπτυχθεί εγκαταστάσεις κάμπινγκ.

Βασικές επιδιώξεις της ΕΤΑ είναι η ανάπτυξη ξενοδοχειακής υποδομής, κατηγορίας τουλάχιστον 4* και δυναμικότητας τουλάχιστον 250 κλινών και, ενδεχόμενα, λοιπών υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και εκμεταλλεύσεων (ναυταθλητικές εγκαταστάσεις, συνεδριακό κέντρο, εγκαταστάσεις κάμπινγκ, κέντρο θαλασσοθεραπείας κ.λπ.) υψηλών προδιαγραφών σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν.2160/93 (ΦΕΚ 118/Α) και τις λοιπές ειδικές σχετικές ρυθμίσεις, όπως αυτές ισχύουν για τις επί μέρους τουριστικές δραστηριότητες.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΤΑ απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ενώσεις ή κοινοπραξίες νομικών προσώπων ή φυσικών και νομικών προσώπων της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Ο Υποψήφιος θα πρέπει, είτε να φέρει ο ίδιος, ως νομικό πρόσωπο που συμμετέχει αυτοτελώς, εμπειρία στη διαχείριση και λειτουργία ξενοδοχειακής υποδομής, είτε να περιλαμβάνει νομικά πρόσωπα ως μέλη ή ως συμπράττοντες, με τα ως άνω χαρακτηριστικά.

Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και ο Φάκελος Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πρέπει να κατατεθούν την Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011 από 09:00 έως 12:00, στην έδρα της ΕΤΑ, Βουλής 7, 2ος όροφος, γενικό Πρωτόκολλο (Γραφείο 214).

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023