Τελευταία νέα
ΑρχικήΘαλάσσιες ΜεταφορέςΑκτοπλοίαΠροτάσεις του ΙΝΚΑ για το νομοσχέδιο δικαιωμάτων επιβατών πλοίου
Ινστιτούτο Καταναλωτών

Προτάσεις του ΙΝΚΑ για το νομοσχέδιο δικαιωμάτων επιβατών πλοίου

Επιστολή προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, σχετικά με το νομοσχέδιο προς ψήφιση για “Τα δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ταξιδιωτών Πλοίου” έστειλε το Ινστιτούτο Καταναλωτών – ΙΝΚΑ, ζητώντας να ληφθούν υπόψινορισμένες παρατηρήσεις […]

Επιστολή προς το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, σχετικά με το νομοσχέδιο προς ψήφιση για “Τα δικαιώματα και Υποχρεώσεις Ταξιδιωτών Πλοίου” έστειλε το Ινστιτούτο Καταναλωτών – ΙΝΚΑ, ζητώντας να ληφθούν υπόψιν<...>ορισμένες παρατηρήσεις και προτάσεις του τόσο επί των αρχών του νομοσχεδίου, όσο και επί των επιμέρους άρθρων του.

Όπως επισημαίνει το ΙΝΚΑ:


  • Το νομοσχέδιο έχει γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής μόνο τους εσωτερικούς πλόες. Αυτό αντίκειται των βασικών αρχών του πρωτογενούς Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τις οποίες κανένα κράτος – μέλος δεν λαμβάνει άμεσα ή έμμεσα μέτρα τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την ελεύθερη διακίνηση ή οδηγούν σε διακριτική μεταχείριση τόσο στα μέσα όσο και στους επιβάτες. Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο αποκλείεται η αποζημίωση ή η επιστροφή του εισιτηρίου, στην περίπτωση αναχώρησης επιβατικού πλοίου π.χ. από Πάτρα με τελικό προορισμό Αγκώνα (πλους εξωτερικού) και με ενδιάμεσες αποβιβάσεις σε Ηγουμενίτσα και Κέρκυρα όπου είτε στη μία είτε και στις δύο ενδιάμεσες αποβιβάσεις η καθυστέρηση περνά τις 4 ώρες με αποτέλεσμα ο επιβάτης με εισιτήριο τελικού προορισμού την Αγκώνα να χάνει την ανταπόκρισή του, αλλά και να μην καλύπτεται από τις ευεργετικές διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου.
  • Το νομοσχέδιο αναφέρεται σε επιστροφή μέρους ή συνόλου του ΝΑΥΛΟΥ! και όχι του εισιτηρίου (ναύλος + Φ.Π.Α + λιμενικά τέλη + οποιαδήποτε άλλη υπέρ τρίτων παρακράτηση). Επομένως ο επιβάτης θα καταβάλει π.χ σε περίπτωση υπαναχώρησης δύο φορές το Φ.Π.Α + τα λιμενικά τέλη + λοιπές παρακρατήσεις! Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι εισιτήριο 33,80 ευρώ έχει ναύλο 25,03 και Φ.Π,Α + λοιπές Κρατήσεις σύνολο 8,77 ευρώ. Επιπλέον ο «ναύλος» (freight) στην διεθνή ορολογία χρησιμοποιείται για την μεταφορά αγαθών και όχι προσώπων.
  • Το 80% των προτεινομένων διατάξεων υφίστανται στις διατάξεις του ν3816/1958 όπως τροποποιήθηκαν και βελτιώθηκαν μερικώς από την Υπουργική Απόφαση του Υπουργού του ΥΕΝ με Α.Π: ΜΦ3113.1/28/1997 (η οποία αναφέρεται, ανάλογα με την περίπτωση, σε επιστροφή εισιτηρίου και όχι ναύλου). Δηλ. ο επιβάτης με το προτεινόμενο νομοσχέδιο θα πάρει λιγότερα από ότι δικαιούται μέχρι σήμερα από την αμέσως προηγούμενα αναφερομένη Υπ. Απόφαση!.
  • Το προτεινόμενο νομοσχέδιο δεν καλύπτει τον επιβάτη από αυθαιρεσίες και παραλείψεις των πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων, με τα οποία συμβάλλεται ο μεταφορέας ο οποίος επίσης θα πρέπει να φέρει από κοινού την ευθύνη της αποκατάστασης της ζημίας του επιβάτη από αυτές τις αυθαιρεσίες ή παραλείψεις, συναρτήσει των διατάξεων του ΠΔ.:229/1995.
  • Πουθενά στο νομοσχέδιο δεν αναφέρεται το άμεσο δικαίωμα του επιβάτη για υπαναχώρηση με επιστροφή 100% του εισιτηρίου συν αποζημίωση, σε περιπτώσεις μη τήρησης των κανόνων υγιεινής του πλοίου από τον μεταφορέα.
  • Το νομοσχέδιο δεν καλύπτει τον επιβάτη στις περιπτώσεις αυξήσεων τιμών των εισιτηρίων, μέσα στην αυτή χρονική περίοδο (μήνας ή καλοκαιρινή περίοδο). Σε πολλές περιπτώσεις για την αυτή απόσταση, με άλλη τιμή αναχωρεί ο επιβάτης και με μεγαλύτερη τιμή επιστρέφει, πράγμα εντελώς απαράδεκτο. Να εισαχθεί σχετική παράγραφος στο άρθρο 17, σύμφωνα με το οποίο οι αυξήσεις των τιμών των εισιτηρίων θα επιτρέπεται να ισχύουν, μόνον εφόσον αποδεδειγμένα αιτιολογούνται και με την προϋπόθεση ότι αντίστοιχες αυξήσεις γίνονται και για ομοειδής υπηρεσίες και στα άλλα Κράτη-μέλη της Ε.Ε..
  • Στα άτομα με αναπηρία δεν συμπεριλαμβάνονται και οι προσωρινώς ανάπηροι (π.χ. από ατύχημα) όπως αυτό ισχύει στον αντίστοιχο Κανονισμό (ΕΕ261/2004), της Ε.Ε για τις αεροπορικές μεταφορές όσον αφορά την ιδιαίτερη φροντίδα των ατόμων ΑΜΕΑ.
  • Σε κανένα πλοίο των εσωτερικών μεταφορών δεν υφίσταται φυλασσόμενος χώρος για απόθεση με απόδειξη των αποσκευών, οι αποσκευές τοποθετούνται ατάκτως σε κάποιους κενούς χώρους δεξιά και αριστερά της εισόδου του πλοίου χωρίς φύλαξη, οιαδήποτε φθορά ή απώλεια δεν αποζημιώνεται από τον μεταφορέα, παρά τις νομικές υποχρεώσεις που υφίστανται από διεθνές δίκαιο (Σύμβαση των Βρυξελλών).
  • Οι μεταφορές αεροπορικές, οδικές και θαλάσσιες θα πρέπει να λειτουργούν σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Από τους συντάκτες του νομοσχεδίου δεν ελήφθησαν υπόψη τα από το κοινοτικό δίκαιο ισχύοντα στις άλλες μορφές μεταφορών, με αποτέλεσμα π.χ. οι αεροπορικές να υφίστανται δυσανάλογα μεγαλύτερες ταμειακές συνέπειες τόσο για αποζημιώσεις όσο και για επιστροφές, από αυτές που προτείνει το νομοσχέδιο για τις ακτοπλοϊκές.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

21/03/2023
20/03/2023
17/03/2023
16/03/2023
15/03/2023
14/03/2023