Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΡοδούλα Ζήση: Ο Ε.Ο.Τ. αγνοεί το νόμο και προκηρύσσει διαγωνισμό έργου Στρατηγικής Ανάπτυξης

Ροδούλα Ζήση: Ο Ε.Ο.Τ. αγνοεί το νόμο και προκηρύσσει διαγωνισμό έργου Στρατηγικής Ανάπτυξης

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Τουριστικής Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ, κ.κ. Δ. Αβραμόπουλο και Γ. Σουφλιά αντίστοιχα, κατέθεσε πρόσφαταστη Βουλή η Συντονίστρια Παραγωγής και Εμπορίου της Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Ροδούλα Ζήση, σχετικά […]

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Τουριστικής Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ, κ.κ. Δ. Αβραμόπουλο και Γ. Σουφλιά αντίστοιχα, κατέθεσε πρόσφατα<...>στη Βουλή η Συντονίστρια Παραγωγής και Εμπορίου της Κ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ., κ. Ροδούλα Ζήση, σχετικά με το διαγωνισμό έργου Στρατηγικής Ανάπτυξης, που έχει προκηρύξει ο Ε.Ο.Τ..

Πιο συγκεκριμένα στην ερώτηση της, η κ. Ζήση αναφέρει τα ακόλουθα:

Πρόσφατα ψηφίστηκε από τη Νέα Δημοκρατία ο Νόμος 3316 για την Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων εκπόνησης Μελετών και παροχής συναφών Υπηρεσιών που τέθηκε σε ισχύ από 22-2-2005.

Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 46 παράγραφος δ του Νόμου αυτού καταργήθηκαν όλες οι παλαιότερες ειδικές διατάξεις, με τις οποίες εξαιρέθηκαν όλα τα νομικά πρόσωπα του δημόσιου τομέα και επομένως και ο Ε.Ο.Τ.. Ο Ε.Ο.Τ. όμως, προχωράει στην προκήρυξη διαγωνισμού έργου Στρατηγικής Ανάπτυξης έναντι 2.000.000 ευρώ, αγνοώντας τον νόμο αυτό και τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ειδικότερα, στην διακήρυξη του εν λόγω διαγωνισμού και στο άρθρο 1, που γίνεται αναφορά στο αντικείμενο του έργου διαπιστώνεται ότι, το αντικείμενο του έργου είναι μελέτη και παροχή Υπηρεσιών, που περιλαμβάνεται στον Νόμο 3316 και ειδικότερα στο άρθρο 1 παρ,2 α και β που περιλαμβάνει και τις μελέτες και συμβάσεις παροχής υπηρεσιών.

Επομένως, θα πρέπει και ο εν λόγω διαγωνισμός να ακολουθήσει τα περιλαμβανόμενα στον Νόμο και ειδικότερα τις διαδικασίες διακήρυξης, ανάθεσης κ.λ.π. άρθρο 1 παρ.2β, άρθρο 1 παρ.4,5,9 κ.λ.π. ως και άρθρα 2 παρ.1… Παράλληλα έπρεπε να τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα από την οδηγία 2004-18-Ε.Ε. και 2004-17-ΕΕ και να γίνεται μνεία αυτών.

Κατόπιν αυτών ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Γιατί, ενώ πρόκειται περί ανάθεσης μελέτης και παροχής υπηρεσιών σύμφωνα με τον σχετικό Νόμο 3316-22-2-2005, δεν ακολουθείται η σχετική διαδικασία διενέργειας διαγωνισμού κατά τα προβλεπόμενα από αυτόν;
  2. Πώς δικαιολογείται το κόστος 2.000.000 ευρώ της μελέτης στρατηγικού σχεδίου αυτής και παροχής υπηρεσιών, όταν η αντίστοιχη χωροταξική μελέτη ανάπτυξης του τουρισμού Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κοστολογήθηκε 160.000 ευρώ στον πρόσφατο διαγωνισμό του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. τον Ιούλιο του 2005 και η παρόμοια μελέτη που είχε εκπονηθεί για τον Ε.Ο.Τ. το 2000 ανήρχετο σε 320.000 ευρώ;

  3. Γιατί αναφέρεται στην διακήρυξη και πώς δικαιολογείται η παραπομπή στο Π.Δ. 394 περί Προμηθειών του Δημοσίου;

  4. Στα προβλεπόμενα κριτήρια αξιολόγησης του διαγωνισμού, σελ.32, αναφέρονται ότι η Αντίληψη του συμβούλου για το έργο και η Συνέντευξη των μελών της Ομάδος βαθμολογείται με 45% της συνολικής βαθμολογίας και στην ουσία με μια συνέντευξη κατακυρώνεται ένα έργο 2.000.000 ευρώ. Πώς θα γίνει αυτή η βαθμολόγηση με ποια κριτήρια από την Επιτροπή Αξιολόγησης, όπως ορίζεται στην σελίδα 33 και τα οποία δεν κατονομάζονται;
Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

23/03/2023
22/03/2023
21/03/2023
20/03/2023
17/03/2023