Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΣτα χέρια της Ελλάδας το μέλλον του Ευρωπαϊκού Τουρισμού

Στα χέρια της Ελλάδας το μέλλον του Ευρωπαϊκού Τουρισμού

Η ελληνική προεδρία θα εργασθεί δραστήρια προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στην υλοποίηση μιας κοινής στρατηγικής για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Τουρισμού…

Η ελληνική προεδρία θα εργασθεί δραστήρια προκειμένου να υπάρξει ουσιαστική πρόοδος στην υλοποίηση<...> μιας κοινής στρατηγικής για το μέλλον του Ευρωπαϊκού Τουρισμού.

Αυτό επεσήμανε ο υπουργός Ανάπτυξης Aκης Τσοχατζόπουλος αναφερόμενος στις προτεραιότητες και τους στόχους του ΥΠΑΝ κατά την ελληνική προεδρία και ειδικότερα στα θέματα του Τουρισμού, σε ειδική παρουσίαση που έγινες εχθές στο αμφιθέατρο του πολεμικού Μουσείου, για όλους τους τομείς ευθύνης του υπουργείου.

Στο πλαίσιο της κοινής στρατηγικής για το μέλλον του ευρωπαϊκού τουρισμού, θα γίνει προσπάθεια να δοθεί συνέχεια στους στόχους που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, με έμφαση:

  • Στην ανάπτυξη των αναγκαίων μηχανισμών ενσωμάτωσης των συμφερόντων του τουριστικού τομέα σε κοινοτικές πολιτικές και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στις Μεταφορές, στην Προστασία του Καταναλωτή και στην Απασχόληση.
  • Στην προώθηση των Δορυφορικών Λογαριασμών στον τουρισμό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε μετά την υιοθέτηση του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος να γίνει πλήρως εμφανής η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Τουρισμού στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας.
  • Στη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού στην Ευρώπη με την εκπόνηση και εφαρμογή μιας “Ατζέντας 21” για τον τουρισμό, με την εξειδίκευση συγκεκριμένων προγραμμάτων, προτύπων και πρακτικών και αξιοποίηση δικτύων πληροφοριών.
  • Στην εναρμόνιση στατιστικών πληροφοριών και δεικτών, ώστε να καταστεί δυνατή μια ολοκληρωμένη αποτίμηση των τουριστικών δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ελληνική προεδρία στον τομέα του τουρισμού, θα υποστηρίξει επίσης:

  • Το διάλογο μεταξύ δημόσιου τομέα και της τουριστικής βιομηχανίας της Ευρώπης, κυρίως στο πλαίσιο του ετήσιου ευρωπαϊκού forum.
  • Την προώθηση δικτύων συνεργασίας, ιδίως σε περιπτώσεις διαπεριφερειακού ή και διασυνοριακού χαρακτήρα με Κοινοτική υποστήριξη.
  • Την ενίσχυση των προσπαθειών για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες στις τουριστικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, εν όψει και της ανακήρυξης του 2003 ως διεθνούς έτους για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.
Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023
22/05/2023