Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΣΤΕΚ: Νέα πολιτική για τον τουρισμό χρειάζεται η Κύπρος
Συνδέσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου

ΣΤΕΚ: Νέα πολιτική για τον τουρισμό χρειάζεται η Κύπρος

Προς την «ακτινογραφία» του Κυπριακού τουρισμού και αξιολόγηση των τουριστικών προσδοκιών της Κύπρου προχώρησε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου κ. Aκης Βαβλίτης σε ομιλία που παρέδωσε με αφορμή την ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου η οποία έλαβε χώρα χτες (5 Φεβρουαρίου) στην Κύπρο….

Προς την «ακτινογραφία» του Κυπριακού τουρισμού και αξιολόγηση των τουριστικών προσδοκιών της Κύπρου προχώρησε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου κ. Aκης Βαβλίτης σε ομιλία που παρέδωσε με αφορμή την ετήσια γενική συνέλευση του Συνδέσμου η οποία<...> έλαβε χώρα χτες (5 Φεβρουαρίου) στην Κύπρο.

«Ο τουρισμός αποτελεί καταλυτικό παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, κοινωνικής ευημερίας και συνοχής για την Κύπρο», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Βαβλίτης στην ομιλία του προσθέτοντας «Στο παγκόσμιο τουριστικό γίγνεσθαι, η Κύπρος παρουσιάζει ακόμη, παρά τη σχετική πισωδρόμηση των τελευταίων χρόνων, ψηλή θέση όσον αφορά τη σημασία του τουρισμού για την οικονομία και την κοινωνία. Συγκεκριμένα, βάσει των πρόσφατων δεικτών του World Travel & Tourism Council, η χώρα μας κατατάσσεται 26η από σύνολο 176 χωρών παγκοσμίως για τη συνεισφορά του τουρισμού της στο ΑΕΠ. Αυτή η συνεισφορά στο ΑΕΠ υπολογίζεται για το 2007 στο 9.8% ενώ γενικά εκείνη της τουριστικής οικονομίας στο 21.5%. Οι αντίστοιχοι δείκτες για την Ευρώπη είναι 3.9% και 10.9% αντίστοιχα και ελαφρώς χαμηλότεροι σε παγκόσμιο επίπεδο».

Αναφερόμενος στην εργοδότηση δυναμικού στη τουριστική βιομηχανία της Κύπρου ο κ. Βαβλίτης επεσήμανε ότι το 2007 προσφέρθηκαν από την τουριστική βιομηχανία 57.000 θέσεις εργασίας (13.7% του συνολικού εργατικού δυναμικού) και 110.000 θέσεις από την τουριστική οικονομία, δηλαδή 27.4% του συνόλου παρά το γεγονός ότι παρουσιάστηκε μείωση στο τομέα αυτό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

«Βάσει λοιπόν της σύγκρισης και με τους δείκτες, κρίνεται παράδοξο, από τη μία, ο τουρισμός νΆ αποτελεί υπόβαθρο στην αναπτυξιακή πορεία της εθνικής μας οικονομίας και, από την άλλη, ο συνολικός σχεδιασμός της δημοσιονομικής και γενικότερα της οικονομικής πολιτικής του Κράτους να μην αντανακλά τη βαρύτητα του τομέα. Πρόσθετα, ο τουρισμός στην Κύπρο μειονεκτεί σε σχέση με άλλους κλάδους όσον αφορά την αναλογία των πόρων που εξασφαλίζονται από τα Ευρωπαϊκά Ταμεία», είπε ο Πρόεδρος του ΣΤΕΚ.

«ΓιΆ αυτό», πρόσθεσε ο κ. Βαβλίτης «ο διεθνής τουρισμός σε αντίθεση με την Κύπρο, παρουσιάζει χρόνο με χρόνο σημαντική άνοδο. Έτσι, για το έτος 2007, οι διεθνείς αφίξεις αυξήθηκαν κατά 6% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ για τη χώρα μας η αντίστοιχη αύξηση είναι μόνο 0,6%. Η μείωση σε σύγκριση με το 2001 ανέρχεται για την Κύπρο στο 10,4%. Όμως, τα έσοδα τουρισμού για το 2007 ήταν αυξημένα κατά 5,9% σε σχέση με το 2006 και αυτό αποτελεί ένα πολύ ενθαρρυντικό γεγονός».

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος της Κύπρου και στα κατά πόσο μπορεί να ανταπεξέλθει στο νέο περιβάλλον όπως αυτό διαμορφώνεται ιδιαίτερα με τις τεράστιες επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε Ντουμπάι και τη Βόρεια Ακτή της Αιγύπτου.

«Αφού έχουμε αναλύσει με προσοχή τον «ηλιακό κύκλο» του τουριστικού προϊόντος μας διαμορφώσαμε Υπόμνημα με τίτλο ΅4 οι Πυλώνες Πολιτικής για τον ΤουρισμόΆ» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βαβλίτης.

«Είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό το γεγονός ότι στο πρόσφατο Τουριστικό Φόρουμ που διοργάνωσε ο ΣΤΕΚ και η ΟΕΒ, ο Πρόεδρος Παπαδόπουλος δήλωσε ότι εξυπαρχής συμφωνεί με τις εισηγήσεις του ΣΤΕΚ στο εν λόγω Υπόμνημα ενώ οι άλλοι δύο υποψήφιοι Πρόεδροι κ.κ. Χριστόφιας και Κασουλίδης δηλώνουν πρόθυμοι να υιοθετήσουν το 90% των ίδιων εισηγήσεων».

Στο υπό αναφορά Υπόμνημα προτείνονται συνολικά 38 δράσεις και εισηγήσεις.

Συγκεκριμένα οι 4 πυλώνες πολιτικής για τον τουρισμό είναι:

1ος Πυλώνας: Αναβάθμιση και Διαφοροποίηση του Τουριστικού Προϊόντος της Κύπρου

 • Να τεθεί άμεσα σΆ εφαρμογή η εξαγγελθείσα πολιτική κινήτρων απόσυρσης τουριστικών κλινών.
 • Αναβάθμιση των υφισταμένων ξενοδοχειακών μονάδων 4* και 5* που λειτουργούσαν πριν το 1993 στις οποίες να παρέχεται η δυνατότητα κατεδάφισης της οικοδομής για ανέγερση νέου τουριστικού καταλύματος τουλάχιστο της ίδιας τάξης, με το συντελεστή δόμησης που ίσχυε κατά την έκδοση της άδειας οικοδομής.
 • Οποιαδήποτε ανάπτυξη ή δράση στον τομέα του Τουρισμού πρέπει να εστιάζεται στις αρχές της αειφορίας, της οποίας βασική προϋπόθεση αποτελεί η ισορροπία μεταξύ του φυσικού, πολιτιστικού, δομημένου και οικονομικού περιβάλλοντος.
 • Ενίσχυση των μέσων δημόσιας συγκοινωνίας για τους τουρίστες.

2ο Πυλώνας: Δυναμικό και Αποτελεσματικό Μάρκετινγκ

 • Ενίσχυση συνεργασίας με τους ξένους οργανωτές ταξιδιών.
 • Αξιοποίηση από τον ΚΟΤ τα γραφεία του εξωτερικού για πιο στοχευμένη διαδικασία επικοινωνίας με παραδοσιακούς και νέους Ο.Τ.
 • Δημιουργία «Τομεακών Κέντρων Τουριστικού Μάρκετινγκ» που να αναλάβουν το ευρύτερο μάρκετιγκ της κάθε εξειδικευμένης μορφής τουρισμού σε εύθετο και εύστοχο χρόνο.
 • Δημιουργία Μικτής Εταιρείας Μάρκετινγκ, πρόταση την οποία ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν έχει απορρίψει ούτως ώστε να τυγχάνει αξιοποίησης η συνυπεύθυνη ανάμιξη και εμπειρογνωμοσύνη του ιδιωτικού τομέα.
 • Μετονομασία των αεροδρομίων σε «Larnaca Zenon» και «Paphos Aphrodite».

3ος Πυλώνας: Επικερδότητα και Ανταγωνιστικότητα των Τουριστικών Επιχειρήσεων

 • Διαμόρφωση συγκεκριμένου προγράμματος δράσης και μέτρων πολιτικής για τη δημιουργία χειμερινού τουριστικού προϊόντος που να περιλαμβάνουν και ειδικά και αποδοτικά έργα υποδομής καθώς και εναλλακτικές μορφές τουρισμού, με στόχο πάντοτε τη σταδιακή επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
 • Ανάγκη για τουριστική κατοικία ψηλών προδιαγραφών ώστε να διασφαλίζεται ποιότητα αντίστοιχη εκείνης των ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων.

4ος Πυλώνας: Θεσμικές Τομές που χρειάζονται ώστε ο τουρισμός να αναβαθμιστεί ριζικά

 • Δημιουργία του θεσμού του Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού.
 • Εισαγωγή του θεσμού του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου ή την ίδρυση Ομοσπονδίας Τουριστικών Επιχειρήσεων.
Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
28/11/2023
27/11/2023
24/11/2023
23/11/2023
22/11/2023
21/11/2023