Τελευταία νέα
HomeΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΣυμβουλές από το ΚΕ.Π.ΚΑ. για τη διαμονή στις διακοπές
Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών

Συμβουλές από το ΚΕ.Π.ΚΑ. για τη διαμονή στις διακοπές

Συμβουλές προς το καταναλωτικό κοινό ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και του προγραμματισμού των θερινών διακοπών έδωσε χτες με ανακοίνωση του το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών – ΚΕ.Π.ΚΑ., αναφορικά με τα δικαιώματακαι […]

Συμβουλές προς το καταναλωτικό κοινό ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και του προγραμματισμού των θερινών διακοπών έδωσε χτες με ανακοίνωση του το Κέντρο Προστασίας Καταναλωτών – ΚΕ.Π.ΚΑ., αναφορικά με τα δικαιώματα<...>και τις υποχρεώσεις πελατών σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια – κάμπινγκ.

Ξενοδοχεία
Οι τιμές, στα ξενοδοχεία, διαμορφώνονται, ελεύθερα. Όμως, οι ξενοδόχοι υποχρεούνται να αναρτούν θεωρημένους, από τον ΕΟΤ, τιμοκαταλόγους, σε κάθε δωμάτιο, στους οποίους πρέπει να αναγράφεται η τιμή του δωματίου, με τις σχετικές προσαυξήσεις. Επίσης, το ξενοδοχείο πρέπει να είναι εφοδιασμένο, με το ειδικό σήμα του ΕΟΤ και να τηρεί τους κανόνες υγιεινής. Η χρέωση των τηλεφωνημάτων, στο ξενοδοχείο, διαμορφώνεται ελεύθερα.

Ο ξενοδόχος υποχρεούται να ενοικιάζει τα κενά δωμάτια του ξενοδοχείου, σε κάθε πελάτη, καθώς και να απαντά, μέσα σε τρεις ημέρες, τηλεφωνικά ή γραπτά, σχετικά με την αποδοχή ή όχι παραγγελιών ενοικιάσεως δωματίων. Επίσης, υποχρεούται να διαθέτει, στους πελάτες, τις ανέσεις, που διαφημίζει, όπως π.χ. πισίνα, εγκαταστάσεις γυμναστικής, νυχτερινό κέντρο, κ.λπ. Δικαιούται να ζητήσει προκαταβολή, μέχρι 25% της συνολικά συμφωνημένης τιμής. Ο πελάτης, που παρήγγειλε δωμάτια και δεν τα χρησιμοποίησε, οφείλει αποζημίωση, στον ξενοδόχο, το 1/2 της συμφωνημένης τιμής. Απαλλάσσεται, όμως, από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης, εάν προειδοποιήσει τον ξενοδόχο 21 ημέρες, πριν την έναρξη της ενοικίασης. Στην περίπτωση αυτή, ο ξενοδόχος πρέπει να επιστρέψει την προκαταβολή, που τυχόν έχει λάβει, από τον πελάτη.

Η ενοικίαση δωματίου θεωρείται ότι γίνεται, για μία ημέρα, εκτός εάν υπάρχει άλλη ρητή συμφωνία, μεταξύ του πελάτη και του ξενοδόχου. Η ενοικίαση ανανεώνεται, για την επόμενη ημέρα, εφόσον ούτε ο ξενοδόχος ούτε ο πελάτης ειδοποιήσουν, από την προηγούμενη ημέρα, ότι λήγει η μίσθωση.

Εάν το δωμάτιο, που έχουμε κλείσει, δεν είναι διαθέσιμο, υπάρχει υποχρέωση του ξενοδόχου να εξασφαλίσει τη διαμονή μας, σε άλλο ξενοδοχείο, της ίδιας τουλάχιστον τάξεως, το οποίο να βρίσκεται, στην ίδια πόλη και να διαθέτει τις ίδιες ανέσεις και προϋποθέσεις διαμονής, όπως αυτές που διαφημίζει, για το δικό του ξενοδοχείο. Ταυτόχρονα, οφείλει να καταβάλει τα έξοδα μεταφοράς και την τυχόν επιπλέον διαφορά τιμής. Εάν δεν καταστεί αυτό δυνατό, ο ξενοδόχος πρέπει να μας αποζημιώσει, με το σύνολο του συμφωνημένου τιμήματος διαμονής.

Ο ξενοδόχος φέρει ευθύνη, για τυχόν απώλεια ή κλοπή των πολύτιμων αντικειμένων και χρημάτων μας, μόνο αν τα παραδώσουμε, προς φύλαξη, λαμβάνοντας απόδειξη. Για τα λοιπά αντικείμενα, ευθύνεται ο ξενοδόχος, εκτός εάν η ζημία ή η απώλειά τους οφείλεται, σε αμέλεια του πελάτη ή των επισκεπτών του, ή αν οφείλεται, σε ανωτέρα βία (π.χ. σεισμό, πυρκαϊά).

Ενοικιαζόμενα δωμάτια – κάμπινγκ
Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα πρέπει να φέρουν το ειδικό σήμα λειτουργίας του ΕΟΤ.

Τα ενοικιαζόμενα δωμάτια πρέπει να διαθέτουν το βασικό εξοπλισμό μίας οικίας, όπως π.χ. ψυγείο, κουζίνα, μαγειρικά σκεύη, χώρους υγιεινής, καθώς και να διαθέτουν σωστό φωτισμό. Επίσης, πρέπει να πληρούν τους κανόνες υγιεινής και καθαριότητας.

Οι τιμές τους διαμορφώνονται, ελεύθερα. Πρέπει, όμως, να αναρτώνται, σε κάθε δωμάτιο.

Στα κάμπινγκ, πρέπει να αναρτώνται κατάλογοι, με τις τιμές διαμονής, στην είσοδό τους. Επίσης, πρέπει να πληρούνται οι κανόνες υγιεινής και καθαριότητας.

Για να αποδείξουμε ότι ο ξενοδόχος ή ο ιδιοκτήτης του δωματίου ή του κάμπινγκ, δεν τήρησαν τη συμφωνία τους, μαζί μας, πρέπει να υπογράψουμε, μαζί τους, μια γραπτή σύμβαση, στην οποία θα αναφέρονται, αναλυτικά, τόσο οι προσφερόμενες υπηρεσίες, όσο και οι χρεώσεις. Επειδή αυτό είναι δύσκολο, όταν το κατάλυμα βρίσκεται, σε άλλη περιοχή, από αυτήν του τόπου διαμονής του Καταναλωτή, καλόν είναι να ζητούμε να μας αποσταλεί η σύμβαση ταχυδρομικά ή με fax, πριν πληρώσουμε την προκαταβολή. Εάν και αυτό είναι αδύνατο τότε, αναγράφουμε τους όρους, στο έμβασμα της προκαταβολής. Η είσπραξη της προκαταβολής αποτελεί έμμεση αποδοχή των όρων, που αναγράφονται στο έμβασμα.

Από έρευνα, στο διαδίκτυο, που πραγματοποίησε το ΚΕ.Π.ΚΑ., διαπίστωσε ότι μεγάλος αριθμός ιστοσελίδων δεν αναφέρει την τιμή του καταλύματος. Ζητείται, από τον Καταναλωτή, να επικοινωνήσει, με τους ιδιοκτήτες των καταλυμάτων, είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά. “Αυτή η πρακτική”, τονίζει το ΚΕ.Π.ΚΑ., “παραβιάζει το δικαίωμα των Καταναλωτών, στην πληροφόρηση”. Για αυτό το λόγο, το ΚΕ.Π.ΚΑ. έστειλε επιστολή στα Υπουργεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Ανάπτυξης, ζητώντας τη νομοθετική ρύθμιση αυτού του προβλήματος. Παράλληλα, προτρέπει τους Καταναλωτές να μην προτιμούν καταλύματα, που δε δίνουν πλήρη και σαφή πληροφόρηση, στις ιστοσελίδες τους.

19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024