Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΣυστήθηκε Εταιρία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Συστήθηκε Εταιρία Τουρισμού Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος, συστήθηκε και λειτουργεί με έδρα<…>την Καβάλα, νέος τουριστικός φορέας, η “Εταιρία Τουρισμού Aνατολικής Μακεδονίας-Θράκης” με απόφαση του γ.γ της […]

Με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και προώθηση του τουριστικού προϊόντος, συστήθηκε και λειτουργεί με έδρα<…>την Καβάλα, νέος τουριστικός φορέας, η “Εταιρία Τουρισμού Aνατολικής Μακεδονίας-Θράκης” με απόφαση του γ.γ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ Aρη Παπαδόπουλου.

Στην Εταιρία συμμετέχουν:

 • Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης
 • Οι Διευρυμένες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας
 • Τα Νομαρχιακά Διαμερίσματα Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας
 • Οι Τοπικές Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, Καβάλας, Δράμας
 • Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Θράκης
 • Ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Καβάλας
 • Η Ένωση Ξενοδόχων Θάσου και
 • Η Ένωση Αναπτυξιακών Εταιριών Α.Μ.Θ.

Οι στόχοι και οι προτεραιότητες της νέας Εταιρίας, είναι:

 1. Να στηρίζει την υλοποίηση της τουριστικής πολιτικής της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και των Νομαρχιακών Επιτροπών Τουρισμού, με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο μεταξύ των φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη σχετικών δράσεων και πρωτοβουλιών.
 2. Να παρέχει πληροφόρηση και στήριξη στους φορείς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.
 3. Να διεξάγει έρευνες, να καταγράφει και να αξιοποιεί με συμβατικά ή σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα τα πλήρη στοιχεία που αφορούν την τουριστική αγορά και να εκπονεί σχετικές μελέτες.
 4. Να εφαρμόζει, να διαχειρίζεται και να αξιοποιεί Κοινοτικά- Εθνικά και Περιφερειακά Προγράμματα και χρηματοδοτήσεις, που έχουν ως αντικείμενο τον τουρισμό.
 5. Να προβάλλει και να προωθεί, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με συντονισμένες προσπάθειες, τις τουριστικές δυνατότητες, τις υποδομές και τα τουριστικά-πολιτιστικά δρώμενα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
 6. Να συντονίζει τους επιχειρηματίες του τουριστικού κλάδου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται οργανωμένη προσφορά τουριστικών υπηρεσιών, διευκολύνοντας τον επισκέπτη ή τον τουρίστα εξ αποστάσεως.
 7. Η ανάπτυξη και προώθηση δράσεων που αφορούν στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και η επίτευξη συνεργασιών και δικτύων με στόχο την προαγωγή του τουριστικού αποθέματος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης.
 8. Η διοργάνωση ή η συμμετοχή σε συναντήσεις, ημερίδες, συνέδρια, εκθέσεις, εκδηλώσεις, στα πλαίσια των παραπάνω σκοπών και η έκδοση των αναγκαίων εντύπων προβολής και προώθησης.
Ιστοσελίδα | + Άρθρα
Ετικέτες
07/06/2023
06/06/2023
02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023