Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΤο επάγγελμα του ξεναγού στην Ελλάδα δεν είναι κλειστό επάγγελμα
Διευκρινήσεις της

Το επάγγελμα του ξεναγού στην Ελλάδα δεν είναι κλειστό επάγγελμα

Σε πρόσφατα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν σχετικά με νομοσχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας της Ε.Ε. 2006/123, μερικές φορές λανθασμένα αναφέρονται από τα ΜΜΕ […]

Σε πρόσφατα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν σχετικά με νομοσχέδιο που επεξεργάζεται η κυβέρνηση για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας<...> της Ε.Ε. 2006/123, μερικές φορές λανθασμένα αναφέρονται από τα ΜΜΕ ανάμεσα στα λεγόμενα “κλειστά επαγγέλματα” που θα “ανοίξουν” και οι ξεναγοί.

Η Πανελλήνια Ομοπονδία Ξεναγών υπενθυμίζει επΆαυτού την ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία στην Ελλάδα και στην Ε.Ε. για τους ξεναγούς (tourist guides):

1. Το επάγγελμα του ξεναγού στην Ελλάδα σε καμία περίπτωση δεν είναι “κλειστό επάγγελμα” και αυτό διότι δεν έχει κανένα χαρακτηριστικό αυτών των επαγγελμάτων, όπως π.χ. περιορισμό στην χορήγηση αδειών ασκήσεως επαγγέλματος ή στον αριθμό αδειών, στην υπηκοότητα του ξεναγού, στον ορισμό αμοιβών του από το κράτος, κ.λπ., όπως ισχύει για άλλα επαγγέλματα.

2. Το επάγγελμα του ξεναγού στην Ελλάδα είναι νομοθετικά κατοχυρωμένο. Ως εκ τούτου, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας 2005/36 για την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και όχι της οδηγίας 2006/123 για την παροχή υπηρεσιών. Η Οδηγία 2006/123 εφαρμόζεται, όσον αφορά το επάγγελμα του ξεναγού, μόνο σε κράτη μέλη της Ε.Ε. όπου το επάγγελμα δεν είναι κατοχυρωμένο. Ειδικότερα, η μεν εγκατάσταση στην Ελλάδα ξεναγών που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη γίνεται αποκλειστικά υπό τους όρους και με τη διαδικασία του ν. 710/1977, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον ν. 3766/2009, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2005/36. Η δε προσωρινή παροχή υπηρεσιών, χωρίς εγκατάσταση στην Ελλάδα, γίνεται αποκλειστικά υπό τους όρους και με τη διαδικασία του ν. 710/1977, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τα π.δ. 273/1993 και 340/1996 σε συμμόρφωση προς το κοινοτικό δίκαιο Aσκηση του επαγγέλματος του ξεναγού μη καλυπτόμενη από την παραπάνω νομοθεσία δεν είναι επιτρεπτή, ελέγχεται από τις αστυνομικές και λοιπές δημόσιες αρχές, επισύρει χρηματικό πρόστιμο και διώκεται ποινικά.

3. Επιπροσθέτως, οι ξεναγοί στην Ελλάδα ασκούν σχεδόν κατά αποκλειστικότητα μισθωτό επάγγελμα και οι κατώτερες αμοιβές τους καθορίζονται νόμιμα από τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τις οποίες υπογράφουν τα σωματεία ξεναγών με τις εργοδοτικές οργανώσεις τουριστικών πρακτορείων. Η Οδηγία 2006/123 αφορά, όπως ρητά ορίζει, μη μισθωτές υπηρεσίες που παρέχονται από μετακινούμενους μεταξύ χωρών-μελών της Ε.Ε.

4. Εν κατακλείδι: Η επαγγελματική απασχόληση στην Ελλάδα ξεναγών που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. είναι επιτρεπτή αποκλειστικά υπό τους όρους που θέτει η εθνική νομοθεσία, δηλαδή ο ν. 710/1977, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί στη συνέχεια, προκειμένου να προσαρμοστεί στην Οδηγία 2005/36 για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων των αλλοδαπών ξεναγών.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

01/03/2024
29/02/2024
28/02/2024
27/02/2024
26/02/2024
23/02/2024