Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικά ΘέματαΤο σχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για το μέλλον των εργαζομένων της Ολυμπιακής
Ολυμπιακές Αερογραμμές

Το σχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για το μέλλον των εργαζομένων της Ολυμπιακής

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε χθες ο υπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, οι στόχοι είναι η πλήρης κάλυψη των εργαζομένων και η παύση της διαρκούς…

Σύμφωνα με το σχέδιο που παρουσίασε χθες ο υπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών, κ. Κωστής Χατζηδάκης, οι στόχοι είναι η πλήρης κάλυψη των εργαζομένων και η παύση<...> της διαρκούς παραγωγής ελλειμμάτων από την εταιρεία. Το πακέτο μέτρων ισοδυναμεί με το έλλειμμα 3 χρόνων της Ολυμπιακής. Οι κλάδοι που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση για διάλογο με τον υπουργό ήταν οι Ιπτάμενοι Χειριστές (ΕΕΧΑ και ΕΧΠΑ), οι Ιπτάμενοι Συνοδοί και Φροντιστές (ΕΙΣΦ) και οι Εποχικοί (Σωματείο Συμβασιούχων Ορισμένου Χρόνου, Σωματείο Συμβασιούχων Οδηγών ΟΑ). Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την ΕΣΕΟΑ.

Το Σχέδιο Ενίσχυσης εργαζομένων Ολυμπιακής καλύπτει νομοθετικά όλους τους εργαζόμενους στην Ολυμπιακή, όπως επίσης τόσο το τακτικό όσο και το εποχικό προσωπικό. Ακόμη, λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις των εκπροσώπων των εργαζομένων. Το Σχέδιο που παρουσιάστηκε χθες έχει μόνο οριακές αλλαγές σε σχέση με αυτό της 17ης Σεπτεμβρίου.

1) Τα μέτρα για τους τακτικούς υπαλλήλους κινούνται πάνω σε 4 άξονες:

 • Aξονας Α – Εφάπαξ Ποσό Κοινωνικής Ενίσχυσης: Μέσω ΟΑΕΔ, όλοι οι εργαζόμενοι θα λάβουν εφάπαξ ποσό Κοινωνικής Ενίσχυσης αντίστοιχο με το ποσό που θα έπαιρναν από τον εργοδότη τους τη στιγμή που λύεται η σύμβασή τους. Το ποσό αυτό προκύπτει με βάση την προϋπηρεσία τους.
 • Aξονας Β – Συνέχιση της Απασχόλησης, δυνατότητα μεταφοράς στο Δημόσιο και ΔΕΚΟ: Τουλάχιστον 14.317 κενές θέσεις για 4.593 τακτικούς εργαζόμενους στην Ολυμπιακή, με βάση την ειδικότητα, την εκπαιδευτική βαθμίδα ή τα τυπικά προσόντα κάθε εργαζόμενου. Με αντίστοιχες τακτικές αποδοχές ανά ειδικότητα. Σε περίπτωση μισθολογικών διαφορών, προβλέπεται μηνιαίο συμπλήρωμα μισθού μέχρι 500 ευρώ. Οι εργαζόμενοι θα είναι υπαγόμενοι στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, όπως και όταν απασχολούνταν στην Ολυμπιακή.
 • Aξονας Γ – Ενίσχυση του Ασφαλιστικού: Για όλους τους εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί πριν από την 1-1-1993. Η ενίσχυση αφορά την προσαύξηση ενσήμων κατά 50%. Αντίστοιχη προσαύξηση προβλέπεται και για μικρές ομάδες εργαζομένων που δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ (ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ταμείο Νομικών κ.λπ). Όσοι συμπληρώνουν τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση μπορούν, αν το επιθυμούν, να καταθέσουν σχετική αίτηση. Σημειώνεται ότι όσοι έχουν προσληφθεί πριν την 1-1-1993 πλήρωναν ήδη αυξημένο ασφάλιστρο, που τους διασφάλιζε ευνοϊκότερους όρους όσον αφορά το χρόνο συνταξιοδότησης.
 • Aξονας Δ – Ειδικό Επίδομα Κοινωνικής Μετάβασης: Αμέσως μετά τη λύση της σχέσης εργασίας με την Ολυμπιακή, κάθε εργαζόμενος που δεν επιλέγει να μεταφερθεί στο Δημόσιο, ούτε να συνταξιοδοτηθεί, δικαιούται ειδικό επίδομα για διάστημα 12 μηνών και έως την εύρεση νέας εργασίας, βάση κλίμακας.

1ος ως και 4ος μήνας – 100% των καθαρών τακτικών αποδοχών
5ος ως και 8ος μήνας – 70% των καθαρών τακτικών αποδοχών
9ος ως και 10ος μήνας – 60% των καθαρών τακτικών αποδοχών
11ος ως και 12ος μήνας – 50% των καθαρών τακτικών αποδοχών

Εξασφαλίζεται ότι θα υπάρξει οικονομική στήριξη όλων των εργαζομένων μέχρι την εργασιακή τους αποκατάσταση, έως ότου δηλαδή επιλέξει ο εργαζόμενος τι θα κάνει. Το επίδομα το δικαιούνται και οι εργαζόμενοι που θα μεταφερθούν στο Δημόσιο, μέχρι να ενταχθούν στις μισθολογικές καταστάσεις του νέου εργοδότη τους, στην απίθανη περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση στη μεταφορά. Το επίδομα καταβάλλεται από τον ΟΑΕΔ.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα αυτά ενεργοποιούνται μόλις οι εταιρείες ΟΑ και ΟΑ-Υ τεθούν σε εκκαθάριση.

2) Μέτρα για τους ιπτάμενους χειριστές
Λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασιακής τους εμπειρίας και των εξειδικευμένων γνώσεων τους, η μεταφορά τους στο Δημόσιο έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Έτσι όπως προαναγγέλθηκε, προβλέπονται επιπλέον ειδικά μέτρα για τους πιλότους. Καταρχάς, ισχύουν όλα τα μέτρα για τους τακτικούς υπαλλήλους, ενώ θα υπάρξει ειδικό μηνιαίο βοήθημα από 1 έως 6 χρόνια για όσους συνταξιοδοτηθούν, έτσι ώστε η σύνταξη -μαζί με το βοήθημα- να φτάνει το 75% των τακτικών τους αποδοχών. Επιπλέον Επίδομα Κοινωνικής Μετάβασης πέραν του 1 έτους στην περίπτωση που κάποιος πιλότος μείνει άνεργος.

1ο εξάμηνο 2ου έτους – 55% των καθαρών τακτικών αποδοχών
2ο εξάμηνο 2ου έτους – 67% των καθαρών τακτικών αποδοχών
3ο έτος – 71% των καθαρών τακτικών αποδοχών
4ο έτος – 76% των καθαρών τακτικών αποδοχών

3) Τα μέτρα για τους εποχικούς υπαλλήλους κινούνται και εδώ σε 4 άξονες. Πλεονέκτημα αποτελεί η εμπειρία και οι ανταγωνιστικές αποδοχές τους. Ωστόσο, για να καλυφθούν ακόμα και οι θεωρητικές δυσκολίες μετάβασης, λαμβάνονται τα εξής μέτρα:

 • Aξονας Α – Επέκταση του Επιδόματος Ανεργίας ΟΑΕΔ: Επέκταση του επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ, από 6 μήνες σε πλήρες 12μηνο, με επιπλέον προσαύξηση.
  1ος ως και 6ος μήνας – Προσαύξηση ίση με το 50% του βασικού επιδόματος ανεργίας
  7ος ως και 12ος μήνας – Ποσό ίσο με το επίδομα ΟΑΕΔ, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών για λογαριασμό των δικαιούχων.

 • Aξονας Β – Μοριοδότηση Προϋπηρεσίας κατά 50%: Όλοι οι εποχικοί υπάλληλοι της Ολυμπιακής που απασχολήθηκαν στην εταιρεία για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα μέσα στο 2008 δικαιούνται επιπλέον μοριοδότηση της προϋπηρεσίας τους στην Ολυμπιακή σε ποσοστό 50%. Αυτό αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, όσον αφορά στους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ, όπου οι θέσεις τακτικού προσωπικού καλύπτονται με σειρά προτεραιότητας.
 • Aξονας Γ – Ειδική βαρύτητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς ΥΜΕ: Ειδικά για τους φορείς που εποπτεύονται από το ΥΜΕ, η εμπειρία των εποχικών υπαλλήλων λαμβάνεται υπόψη με ειδική βαρύτητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς που θα δημοσιευθούν ως το τέλος του 2012. Το 20% των προκηρυσσόμενων θέσεων θα καλύπτονται κατά απόλυτη προτεραιότητα από το εποχικό προσωπικό της Ολυμπιακής, ανεξαρτήτως ηλικίας.
 • Aξονας Δ – Ειδικό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ για Πλήρη Απασχόληση: Αξιοποιούμε την εμπειρία αντίστοιχων προγραμμάτων του παρελθόντος (SOFTEX, ΒΟΣΙΝΑΚΗ, ΒΙΑΜΥΛ κ.λπ.]. Το Ειδικό Πρόγραμμα του ΟΑΕΔ έχει δύο εναλλακτικές δυνατότητες: α) Είτε συμμετοχή σε Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για την πρόσληψη εποχικών υπαλλήλων, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, β) είτε δυνατότητα επιχορήγησης των ίδιων των εργαζομένων για τη δημιουργία της δικής τους μικρής επιχείρησης.

Σημειώνεται ότι τα μέτρα ισχύουν για όλους όσους εργάστηκαν ως εποχικοί εντός του 2008.

Επιχορήγηση ιδιωτικών επιχειρήσεων
Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις λαμβάνουν 3ετή επιδότηση ύψους 25 ευρώ ανά ημέρα εργασίας για τα δύο πρώτα έτη και 28 ευρώ ανά ημέρα εργασίας για το τρίτο έτος, ενώ αποδίδουν στους εργαζόμενους πλήρη μισθό και ασφαλιστικά δικαιώματα. Επιπλέον, ο εργοδότης υποχρεούται να διατηρήσει τον εργαζόμενο για 1 ακόμη έτος, χωρίς επιδότηση. Εξασφαλίζεται για τους συμμετέχοντες τουλάχιστον 4 χρόνια μόνιμης απασχόλησης (ενώ παλιότερα απασχολούνταν για 8 μήνες το χρόνο).

Εναλλακτικά -όχι σωρευτικά- οι εποχικοί έχουν τη δυνατότητα επιχορήγησης για τη δημιουργία της δικής τους μικρής επιχείρησης, ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία μπορεί να δοθεί επιχορήγηση ύψους 30.000 ευρώ. Μάλιστα, δίνεται και η δυνατότητα σύμπραξης μεταξύ δύο εποχικών.

Ειδικά Γραφεία Ενημέρωσης εργαζομένων
Προβλέπεται σύσταση ειδικών γραφείων ενημέρωσης, σε συνεργασία με τις Διευθύνσεις Προσωπικού των εταιρειών με αρμοδιότητες:
– Εκπόνηση προπαρασκευαστικών ενεργειών για όσους επιθυμούν να μεταφερθούν σε άλλες θέσεις εργασίας
– Υποδοχή δηλώσεων για πάνω από μία προτιμήσεις.
Η λειτουργία των ειδικών γραφείων θα ξεκινήσει μέχρι το τέλος Νοεμβρίου.

Προϋπολογισμός κόστους σχεδίου για τους εργαζόμενους της Ολυμπιακής
Το συνολικό κόστος του Σχεδίου για το μέλλον των εργαζομένων, όπως παρουσιάστηκε στις 17 Σεπτεμβρίου, είχε υπολογιστεί σε 1,166 δισ. ευρώ, σε βάθος 25ετίας. Μετά τις οριακές βελτιώσεις, το κόστος ανέρχεται σε 1,298 δισ. ευρώ, οριακά αυξημένο κατά 132 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρχική εκτίμηση. Το συνολικό κόστος ισούται με το έλλειμμα της Ολυμπιακής για περίπου 3 χρόνια.

Ανάλυση επιπρόσθετου κόστους
Επιπρόσθετη Ενίσχυση του Ασφαλιστικού: € 75 εκατ.
Επιπρόσθετο Επίδομα Κοινωνικής Μετάβασης: € 4 εκατ.
Επιπρόσθετο Εφάπαξ Κοινωνικής Ενίσχυσης: € 28 εκατ.
Επιπρόσθετα μέτρα ενίσχυσης ιπτάμενων χειριστών: € 25 εκατ.
ΣΥΝΟΛΟ: € 132 εκατ.

Με το Σχέδιο Αποκρατικοποίησης εξασφαλίζονται και σημαντικά έσοδα για τον Κρατικό Προϋπολογισμό, από καταβολές της νέας εταιρείας (ΙΚΑ, Φόρος Μισθωτών Υπηρεσιών εργαζομένων, Φόρος εισοδήματος, καταβολή Σπατόσημου κ.λπ.). Τα έσοδα υπολογίζεται ότι θα ανέρχονται σε 150 εκατ. ευρώ ετησίως. Επομένως, το αργότερο σε 9 χρόνια από τη λειτουργία της νέας εταιρείας, το Κράτος θα έχει αποσβέσει το κόστος του προγράμματος ενίσχυσης των εργαζομένων. Στα έσοδα αυτά δεν υπολογίζονται τα έσοδα από την αποκρατικοποίηση.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

28/03/2023
27/03/2023
24/03/2023
23/03/2023
22/03/2023
21/03/2023